Antikorupcinė veikla Lietuvoje


Įvadas. Specialiūjų tyrimų tarnyba ir jos veikla. Teisingumo ministerija. Kova su korupcija es lygiu. Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos veiklos nuostatos, uždaviniai, teisės, pareigos, darbo organizavimas ir baigiamosios nuostatos. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas - apžvelgti įstaigas ir jų funkcijas, kovojančias su korupcija ir iškylančias šių institucijų problemas.

1.Išanalizuoti viešojo administravimo institucijų suteiktas teises ir pareigas siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją

Pagrindiniai Tarp˛inybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti (toliau – Komisija) uždaviniai:

4. Komisija sudaroma Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui iš frakcijų ar visuomenės atstovų, Savivaldybės kontrolieriaus, dviejų Savivaldybės administracijos darbuotojų (gavus jų sutikimą). Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

5.2. Kontroliuoti Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymą;

5.7. Organizuoti sociologinį tyrimą apie korupcijos lygį Savivaldybėje ir jo rezultatus skelbti viešai;

5.10 Informuoti visuomenź apie korupcijos prevencijos padėtį Šiauliuose, apie Komisijos veiklą.

6.5. Per viešosios informacijos priemones skelbti kai kuriuos Komisijos sprendimus.

8. Komisijos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas, kuris išrenkamas pirmame sudarytos naujos Komisijos posėdyje, o kol jo nėra, Komisijai pirmininkauja vyriausias komisijos narys. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos pirmininkas gali būti perrinktas. Komisijos pirmininko įgaliojimai tźsiasi, kol išrenkamas naujas pirmininkas. Komisijos narius į pirmą komisijos posėdį sukviečia Komisiją techniškai aptarnaujantis asmuo.

Šiandien Lietuvoje ir pasauliniu mastu yra kovojama su korupcija viešajame sektoriuje ir privačiame versle. Dažniausiai, verslas siekdamas gauti valdišką užsakymą duoda kyšį tam tikriems viešojo administravimo subjektams. Net paprasti policininkai dirbdami susiduria su korupcija ypač kelių policija, dabar patrulių mašinose yra įrengtos filmavimo ir garso įrašymo aparatūra, siekiant skaidrumo. Reikia siekti, kad nuo mokyklos suolo būtų būtų aiškinama apie korupcijos žalą, ne tik žmogui, bet visai visuomenei. Mūsų valstybė yra gana jauna neseniai atgavusi nepriklausomybę, palyginus su kitomis Europos valstybėmis, o nepriklausomybės metais beveik niekas neskyrė dėmesio korupcijai, nes kyšis buvo tų dienų norma.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • 13 puslapių (3090 žodžiai)
  • Antikorupcinė veikla Lietuvoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Antikorupcinė veikla Lietuvoje. (2013 m. Birželio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/antikorupcine-veikla-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 05:34
×