Antrepreneriškas verslas


Antrepreneriškas verslas vertimas. Antrepreneriškos idėjos. Antrepreneriskose organizacijos.

Įvadas. Antrepreneriško verslo teoriniai aspektai. Antrepreneriškos organizacijos samprata. Antrepreneriškumo formavimo galimybės smulkiajame ir vidutiniame versle. Antrepreneriško verslo idėjų analizė. Verslo idėjų formulavimas. Verslo idėjos įgyvendinimo modelis. Socialinės įmonės steigimo tikslas. Marketingo veikla. Idėjos įgyvendinimo finansinis pagrindimas. Socialinės įmonės numatomi mokėti mokesčiai. Socialinės įmonės valdymo ypatumai įgyvendinant verslo idėją. Išvados.

Darbo tikslas – suformuluoti ir pateikti tris antrepreneriško verslo kūrimo idėjas.

Organizacijų antrepreneriškumas – vienas svarbiausių šiuolaikinės modernios organizacijos bruožų. Antreprenerinei veiklai priskiriama ir atsakomybė už ekonominės gerovės sukūrimą. Antrepreneriai bando pagrįsti savo elgseną įvairiais psichologiniais aspektais, tokiais kaip siekis kurti, noras drąsiai imtis veiklos rizikos, kitaip tariant, noras daryti tai, ką jie mano esant prasminga. Antreprenerių skiriamasis bruožas yra nusiteikimas veikti, jie nuolat ieško ne tik naujų galimybių, bet dar dažniau – galimybių jau esamoje veikloje, jie linkę veikti radikaliai.

Kaip teigia G.Jucevičius (2008, p. 29), „antrepreneriškumas neatsiejamas nuo pastangų panaudoti galimybes, netgi jei tam ir neturima pakankamai resursų. Vadinasi, galimybių pasireikšti antreprenerystei esama visur”.

Inovacijos Lietuvoje užima reikšmingas pozicijas tiek privačiame versle, tiek viešajame sektoriuje. Šia tema daug publikacijų ir mokslinių straipsnių yra parašę R.Jucevičius, A.Jakubavičius, K.Gečas, R.Strazdas, O.Stripeikis ir kiti autoriai.

Daugelis mokslininkų teigia, kad antrepreneriškas elgesys yra įmanomas įvairių dydžių ir veiklos sričių įmonėse bei organizacijose, todėl tikintis jų veiklos pagerėjimo, šį elgesį reikia skatinti. Vadybos teoretikai, kaip teigia O.Stripeikis (2008, p. 50), „išskirdami šiuolaikinės organizacijos pagrindines savybes, kaip vieną iš svarbiausių, nurodo sugebėjimą keistis ir toleruoti pokyčius. Jie laikosi nuostatos, kad organizacija, nesugebanti kurti inovacijų ir keistis, anksčiau ar vėliau susidurs su problemomis. Dabartiniame greitų pokyčių laikotarpyje inovatyvumas tampa esmine ir privaloma savybe”.

Kaip jau buvo minėta, antrepreneriškumas – tau naujos krypties ir impulso suteikimas organizacijai, pamažu tampantis vienu sėkmingos veiklos veiksnių. Pagrindinėmis sėkmingos veiklos prielaidomis tampa galimybių identifikavimas, noras jas panaudoti ir sąlygų tai padaryti sukūrimas. O.Stripeikio (2008, p. 7) teigimu, „galima išskirti tokias antrepreneriškai organizacijai būdingas veiklas: novatoriškumą, galimybių, esančių verslo aplinkoje, atpažinimą, proaktyvumą bei pokyčių valdymą. Jas galima įvardyti kaip elgseną, kuri skleidžiasi tik esant tam tikrai organizacijos kultūrai, kurią apibrėžiame kaip antreprenerišką. Kadangi kiekvienoje organizacijos kultūros pagrindas yra joje dirbantys žmonės, todėl ir antrepreneriškos komandos formavimo pagrindas yra antrepreneriškos kultūros diegimas. Tokia kultūra turi pasižymėti rizikos tolerancija, kūrybiškumo skatinimu, komandinio darbo kultūra ir gebėjimu spręsti problemas iškilus pokyčiams.

Organizacijos kultūros diegimas, O.Stripeikio nuomone, yra ilgalaikė ir nuolatinė veikla. Tam, kad ji susiformuotų, turi būti remiamasi daugybe nuostatų ir vertybių, kurias galėtume įvardyti kaip kūrybiškumo skatinimą, rizikos ir nesėkmės toleranciją, komandiniu darbu grindžiamą veiklą, gebėjimą spręsti sudėtingas situacijas ir valdyti pokyčius.

įmonės strategijos priderinimas prie verslo aplinkos (Stripeikis O., 2008, p. 8).

D.Vidickienės ir Ž.Gedminaitės-Raudonės (2011, p. 131) teigimu, „siekiant stiprinti antrepreneriškumą, turi būti aiškiai apibrėžti pagrindiniais antreprenerystės elementai, kurių pasireiškimo lygį norima padidinti”.

O.Stripeikio pastebėjimu, išorinės verslo aplinkos stebėjimas ir galimybių atpažinimas siejasi su įmonės strategijos priderinimu prie verslo aplinkos. O galimybių atpažinimas ir jų įgyvendinimas ir yra vienas svarbiausių antrepreneriškos organizacijos bruožų. Svarbiausia įgyti paramą, palaikymą organizacijos reiškiamai vizijai, misijai, tikslams, strategijoms, vertybėms ir politikoms. Tikslai, pasak teoretikų, turėtų būti koreguojami atsižvelgiant į varslo galimybes. Labai svarbu, kad tokiai veiklai pritartų ir kiti organizacijos nariai, nes antrepreneriška organizacija dar suprantama ir kaip nuolatos individo, grupės, organizacijos ir verslo aplinkos lygmenimis besivystanti sistema. Taigi tokia sistema sėkmingai prisitaiko prie greitai besikeičiančios aplinkos ir tinkamai reaguoja į nenuspėjamus aplinkos pokyčius (Stripeikis O., 2008, p. 8).

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2016 m.
  • 27 puslapiai (7368 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elena
  • Antrepreneriškas verslas
    10 - 2 balsai (-ų)
Antrepreneriškas verslas. (2014 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/antrepreneriskas-verslas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 07:53
×