Antroji Lietuvos sovietizacija


Antroji Lietuvos sovietizacija. Partizaninis pasipriešinimas. Pamokos tikslas pateikti sovietų antrosios lietuvių okupacijos priežastis, nurodyti pagrindinius lietuvių rezistencijos bruožus. Pamokos uždaviniai Nurodykite priežastis, kodėl įvyko II lietuvių okupacija. Lietuvos antroji sovietizacija. Tai laikotarpis, kai Lietuva, prievarta įtraukta į SSRS sudėtį. Sovietų valdžios pertvarkymai. Formaliai veikianti Aukščiausioji taryba ir Liaudies komisarų taryba privalėjo sprendimus derinti su Kremliumi. 1947 m. Teroras, trėmimai. 1944 m. rudenį Kauno universitete prasidėjo studentų areštai. Trėmimų priežastys lietuvių tautos naikinimas. Priežastys, lėmusios tautos pasipriešinimą. Patriotizmas Siekimas parodyti Vakarams, kad Lietuva nenori būti Sovietų Sąjungoje. Partizaninio pasipriešinimo laikotarpiai 1944 m. Prieš sovietinę valdžią žmonės įvairiomis formomis protestavo visą okupacijos metą (slapta šventė Kalėdas. Rezistencijos sąjūdis Lietuvoje 1944-53 m. Užduotis skaitydami knygoje temos medžiagą užpildykite lentelę.

1947 m. gegužės 21 d. VKP(b) CK priėmė nutarimą dėl kolchozų steigimo Baltijos respublikose; Imtasi „buožių“ likvidavimo politikos (iš jų atimama žemė, kitas turtas, nemažai šeimų ištremta); 1949-53 m. vyko prievartinė kolektyvizacija Lietuvoje (tai buvo XX a. baudžiavos forma – žmonės verčiami dirbti menkai mokamą darbą, valstiečių judėjimas varžomas).

1944 m. rudenį Kauno universitete prasidėjo studentų areštai; Persekiojami katalikų kunigai (M. Reinys, T. Matulionis, kt.); 1945-1953 m. masiškai tremti gyventojai (suorganizuotos 34 trėmimo akcijos, išvežta apie 128 tūkst. Lietuvių); Tikslas: įbauginti žmones, palaužti rezistencinę tautos dvasią, priversti susitaikyti su sovietinio gyvenimo tikrove. Tai buvo tautos genocidas.

Trėmimų priežastys: lietuvių tautos naikinimas; siekiama iš Lietuvos pašalinti okupantams opozicines žmonių grupes; konfiskuoti tremtinių turtą; pakeisti okupuotos Lietuvos socialinę ir tautinę sudėtį; nutautinti ir asimiliuoti Lietuvą; įbauginti lietuvių tautą; užgniaužti lietuvių pasipriešinimą, įtvirtinti Lietuvoje sovietų okupacinį režimą; tremtiniai buvo pigi darbo jėga prievartos būdu apgyvendinama Sibiro, tolimųjų Rytų platybėse.

  • MS PowerPoint 1204 KB
  • 2016 m.
  • 12 puslapių (483 žodžiai)
  • Goda
  • Antroji Lietuvos sovietizacija
    10 - 3 balsai (-ų)
Antroji Lietuvos sovietizacija. (2015 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/antroji-lietuvos-sovietizacija.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 13 d. 12:08
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!