„Anykščių vyno“ strateginė analizė


Įvadas. I dalis ab „Anykščių vyno“ išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai, konkurencijos intensyvumas. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Ii dalis. ab„Anykščių vyno“ vidinės aplinkos analizė. Įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg (swot) analizė. Strateginės alternatyvos. Strateginių alternatyvų vertinimas. Kiekybinė strateginio planavimo matrica. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kiekvienos organizacijos vykdoma veikla yra vertinama žmonių, t.y. klientų perkančių prekę ar paslaugą. Dažnai viena ar kita organizacija kliento požiūriu yra priemonė, padedanti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Pažymėtina, jog ne tik klientai vertina organizacijas. Mokslinėje literatūroje pastebimas požiūris, jog taip pat kaip klientams, siekiant tikslų reikalingos organizacijos, taip ir organizacijoms reikalingi klientai, užtikrinantys kiekvienos organizacijos strateginių tikslų įgyvendinimą. Išlikti ir sėkmingai gyvuoti gali tik tokia organizacija, kuri sugeba prisitaikyti prie ją supančios ir jos vykdomai veiklai įtakos turinčios aplinkos. Svarbus organizacijos veiklos veiksnys yra jos sąveika bei tarpusavio ryšiai su aplinka. Organizacijų veiklą veikia daug vidinių ir išorinių veiksnių. Remiantis Broom (1992) galima teigti, jog bet kurios organizacijos sėkmė priklauso nuo to, kiek ji kontroliuoja savo aplinką. Organizacijos išorės aplinką galima suskirstyti į dvi sritis: tiesioginio poveikio ir netiesioginio poveikio. Savo darbe pateiksime išsamę AB „Anykščių vynas“ išorinės ir vidinės organizacijos aplinkų analizę.

Darbo tikslas – atlikti išorinę, bei vidinę aplinkos analizę.

Darbo uždaviniai:

Atlinkti įmonės PEST analizę;

Išanalizuoti šakos konkurencingumą, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį;

Sudaryti konkurencinės padėties įvertinimo ir strateginių grupių matricą;

Apibūdinti įmonę, sukurti jai misiją ir apibrėžti pagrindinius tikslus;

Sudaryti santykinę analizę (pelningumo, likvidumo, finansinio sverto rodikliai).

Sudaryti strategines alternatyvas, jas įvertinti, bei paruošti kiekybinę strateginio planavimo matricą.

Siekiant detalios strateginės analizės pirmiausia būtina atlikti išsamią išorinės aplinkos, turinčios įtakos konkrečios organizacijos vykdomai veiklai. AB „Anykščių vynas“, kaip ir kitos rinkoje veikiančios organizacijos nuolatos yra įtakojamos tam tikrų veiksnių. Išoriniai aplinkos veiksniai neturi tiesioginės priklausomybės nuo organizacijos veiksnių. Remiantis Pileckienė D. (2004), galima teigti, jog organizacijos išorinė aplinka – tai visuma veiksnių, esančių už organizacijos ribų ir galinčių daryti įtaką jos veiklai vienokiu ar kitokiu būdu. Išorinės aplinkos analizė bus atliekama remiantis žemiau pateiktais aspektais, t.y. PEST analize, šakos konkurencingumo analize,

Vienas iš galimų išorinės aplinkos rodiklių įvertinimo variantų yra pakankamai plačiai užsienio ir Lietuvos autorių siūlomas politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių veiksnių (toliau – PEST) vertinimo modelis. Tai viena dažniausiai naudojama makroaplinkos strateginės analizės technika. PEST modelio analizė apima keturis makroaplinkos aspektus:

Didžioji dalis (88,1 % -2013 m., 92,3% - 2012 m. 78,9% - 2011 m.) visos gaminamos produkcijos parduodama vietinėje (Lietuvos) rinkoje, o užsienio rinkoje parduodama didelė obuolių produkcijos dalis, t.y. koncentruotos sultys, aromatas, džiovintos išspaudos (82,7% - 2013 m., 48,3% -2012 m., 94,6 %- 2011 m.).

Esanti didelė konkurencija vietinėje rinkoje sąlygojo organizacijos produktų pardavimų mažėjimą. Tam taip pat įtakos turėjo nepalanki akcizų politika vaisių-uogų vyno atžvilgiu ir labai palanki akcizų politika stipraus alaus atžvilgiu.

Pažymėtina, jog produktų iš obuolių gamybą sąlygoja gamtinės sąlygos, o vykdomų pardavimų apimtis - gamybos apimtys bei obuolių kainos Europos rinkoje.

Šiuo metu itin plačiai eskaluojama sveikos gyvensenos tema. Besikeičiantis visuomenės požiūris į gyvenimo būdą, galima spėti turės įtakos alkoholio suvartojimo mažėjimui. Atsižvelgiant į tai, galima siūlyti bendrovei daugiau dėmesio skirti nealkoholinių gėrimų gamybai. Tokiu būdu būtų parodoma visuomenei, kad įmonei rūpi ir ji skatina sveiką gyvenseną. AB „Anykščių vynas“ pasisako už ekologišką produktą, todėl savo gamyboje naudoja tik aukštos kokybės, ekologiškas žaliavas. Svarbiausias įmonės gaminamos produkcijos bruožas – natūralumas.

Stipri konkurencinė jėga gali būti traktuojama kaip grėsmė kadangi mažina galimą pelną šakoje.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 405 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (7144 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • „Anykščių vyno“ strateginė analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
„Anykščių vyno“ strateginė analizė. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/anyksciu-vyno-strategine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 08:32
×