APB „Apranga“ finansinė analizė


Įvadas. APB „Apranga“. APB „Apranga“ apskaitos politika. APB "Apranga" ilgalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m. Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. APB „Apranga“ trumpalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Literatūra.

Remiantis minėtų autorių patirtimi bei sukauptomis žiniomis šiame darbe bus atliekama AB „Apranga“ finansinė analizė.

Kompanijos pelnas II-ą ketv. buvo jau mažesnis, nes kompanijos sąnaudos augo. Padidėjo poreikis apyvartiniam kapitalui finansuoti. Kompanija daug lėšų išmokėjo akcininkams dividendo pavidalu.

Įmonėje „Apranga“ Sodra duomenimis 2014-11-18 dienos pradžioje dirbo 852 darbuotojai (apdraustieji).

APB „Apranga“ apskaitos politika

Licencijos 5-9 metai

Ilgalaikio turto būklė domina ne tik įmonę, bet ir investuotojus, bankus, draudimo kompanijas, todėl reikėtų nuolat analizuoti ilgalaikio turto būklę (Juozaitienė, 2007).

Kita vertus bendrovės ilgalaikio materialaus turto vertė bėgant metams didėjo ir 2013 m. siekė 51363 tūkst. Lt. Remiantis tuo galime daryti išvadą, kad tiek 2012 m., tiek 2013 m. APB „Apranga“ įsigijo naujo materialaus turto, todėl jo vertė bėgant metams didėjo.

Remiantis APB „Apranga“ 2011 – 2013 m. balansų duomenimis, matome, kad finansinio turto suma analizuojamu laikotarpiu nepakito ir išliko stabili (16101 tūkst. Lt).

152 psl knygoj dar reikia ilgalaikio turto grazos koeficientas ITG lygu pardavimo pajamos/ilgalaikio turto vidutine verte, ilgalaikio turto imlumas lygu ilgalaikio turto vidutine verte/pardavimo pajamos

Įmonės turtinę padėtį ir ilgalaikio turto kokybės lygį įvertina tokie rodikliai, kaip turto likutinė vertė, atnaujinimo koeficientas ir nusidėvėjimo lygis.

Atnaujinimo koeficientas – tai rodiklis, naudojamas siekiant įmonės turto techninei būklei įvertinti. Pagal šį rodiklį galima nustatyti, kokie yra gamybos bei aptarnavimo procesų modernizavimo ir atnaujinimo etapai.

Lyginant likvidumo ir atnaujinimo koeficientus galima spręsti, kaip kinta turto vertė. Įmonėje, kurioje didesnis atnaujinimo koeficientas, sparčiau vyksta materialiojo turto atnaujinimas (Juozaitienė, 2007).

Nusidėvėjimo koeficientas – tai rodiklis parodantis kokią ilgalaikio turto dalį sudaro metinis nusidėvėjimas.

Analizuojamu laikotarpiu atnaujinimo koeficientas APB „Apranga“ buvo žemas, o tai rodo, kad įmonė pasirinko neperspektyvią strategiją arba, kad įmonėje yra prasta finansinė būklė. 2012 m. atnaujinimo koeficientas buvo aukščiausias, remiantis tuo, galima teigti, kad šiuo laikotarpiu įmonė investavo daugiau lėšų į ilgalaikį turtą nei 2011 ar 2013 m.

Likvidumo koeficientas didžiausias buvo 2012 m., o tai patvirtina, jau ankščiau padarytą išvadą, kad 2012 m. įmonė daugiau investavo į ilgalaikį turtą, siekiant likviduoti ar atnaujinti senesnį turtą.

Lyginant analizuojamų metų nusidėvėjimo koeficiento duomenis, galime pastebėti, kad šis koeficientas bėgant metams kito nežymiai. Tai byloja, kad įmonės ilgalaikio turto vertė yra pakankamai gerai. Ilgalaikis turtas yra kas kart atnaujinamas. Labiausiai ilgalaikis įmonės turtas buvo atnaujintas 2012 m., tai patvirtina 2013 m. sumažėjęs nusidėvėjimo koeficientas.

Apibendrinus gautus duomenis, galime daryti išvadą, kad APB „Apranga“ yra nuolatos, nors ir neženkliai, investuojama į ilgalaikį turtą, to pasekoje įmonėje vyrauja mažas ilgalaikio turto nusidėvėjimo koeficientas.

APB „Apranga“ trumpalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m.

Apibendrinant pateiktus duomenis galima pastebėti, kad APB „Apranga“ 2011 m. – 2013 m. didino beveik visas trumpalaikio turto grupes, o to pasekoje didėjo ir pats trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto apyvartumas skaičiuojamas, pagal tokią formulę:

  • Viešasis administravimas Analizė
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3149 žodžiai)
  • Universitetas
  • Robin
  • APB „Apranga“ finansinė analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
APB „Apranga“ finansinė analizė. (2015 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/apb-apranga-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 00:41
×