APB Apranga įmonės pelningumo analizė


Įvadas. Įmonės pelningumo teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pelningumo analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Apb „Apranga“ pelningumo analizė. APB „Apranga“ charakteristika. APB „Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso analizė. APB „Apranga“ pelningumo įvertinimas. Išvados. Santrauka. Literatūra. Priedai.


Pirma, pelnas charakterizuoja galutinį finansinį įmonės rezultatą. Jis yra rodiklis, labiausiai atspindintis gamybos efektyvumą, apimtį ir kokybę pagamintos produkcijos, savikainos lygį. Pelno rodikliai yra svarbiausi vertinant aktyvumo ir finansinės gerovės lygį. Remiantis pelno rodikliu nustatoma avansinių lėšų grąža ir įdėjimų į įmonės aktyvus pajamingumas.

Antra, pelnas turi stimuliuojantį poveikį, t.y. vienu metu pelnas yra finansinis rezultatas ir finansinių išteklių pagrindinis elementas. Gryno pelno dalis, likusi įmonėje po mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų, turi būti pakankama įmonės gamybos išplėtimo, mokslinio - techninio ir socialinio vystymo finansavimui.

Nuo pelno augimo priklauso įmonės potencialios galimybės, dalykinio aktyvumo lygis, atsiranda galimybė išplėstai gamybai finansuoti, taip pat spręsti socialines ir materialines darbuotojų problemas. Jo augimas apsprendžia kapitalinių įdėjimų didėjimą į įmonės gamybą (atnaujinant ir plečiant), socialinių problemų sprendimą, mokslinio - techninio vystymo finansavimą. Be to, pelnas yra svarbus veiksnys vertinant įmonės investicines galimybes, taip pat efektyvaus išteklių panaudojimo.

Trečia, pelnas yra vienas iš įvairaus lygio biudžeto formavimo šaltinių. Lėšos įplaukia į biudžetą mokesčių pavidalu ir naudojamos visuomeninių poreikių finansavimui. Valstybė atlieka savo funkciją: investicinių ir socialinių programų rėmimas, dalyvavimas formuojant biudžetiniu ir labdaros fondus. Pelno sąskaita vykdoma dalis įmonės įsipareigojimų biudžetui, bankams, kitoms organizacijoms ir įmonėms.

Pelno įtaka didėja valstybės ekonomikai pereinant prie rinkos santykių. Esmė tame, kad akcinės, individualios ir kitos įmonių formos, gavusios finansinį savarankiškumą ir nepriklausomybę, gali spręsti kokiems tikslams nukreipti pelną, likusį po mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų ir atskaitymų sumokėjimo. Siekis gauti pelno orientuoja gamintojus į gamybos apimties didėjimą ir išlaidų mažinimą.

Taip pat svarbus vaidmuo atitenka nuostoliams. Jie rodo įmonės klaidas skirstant lėšas, organizuojant gamybą ir produkcijos pardavimą.

Pelno (nuostolio) ataskaita sudaroma pagal daugiapakopę sistemą, nuosekliai parodant kiekvienos veiklos pajamas ir joms užsidirbti padaromas sąnaudas. Pelnas arba nuostolis, nurodyti ataskaitoje, atitinkamai padidina arba sumažina nuosavą kapitalą, nurodytą balanse. Tuo atveju, pelno (nuostolio) ataskaita yra būtina balanso papildymui, paaiškinanti tą nuosavo kapitalo elementą ir aprūpinanti analitiką papildoma informacija dėl vienokių ar kitokių įvertinimų.

Pagal, Mackevičių J. (2005) pagrindinis šios ataskaitos tikslas yra parodyti, kaip atsirandant einamųjų pajamų srautų ir einamųjų išlaidų verčių skirtumui uždirbamas pelnas ar patiriamas nuostolis.

Todėl, analizuojant įmonės pelną, reikia atlikti tokį tyrimą, kuris apibūdintų produkcijos paklausą ir pasiūlą, t.y.:

Pranulis V., Pajuodis A. ir kt. (2000), teigia, kad bendrojo pelno dydžiui turi įtakos:

Tarp parduotų prekių savikainos yra atvirkštinė priklausomybė. Didėjant produkcijos savikainai, pelnas sumažėja, o savikainai sumažėjant, pelnas didėja.

Pardavimų pelningumą sudaro bendrojo pelningumo, veiklos pelningumo, įprastinės veiklos pelningumo, grynojo pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas parodo ūkinės veiklos efektyvumą ir padeda kontroliuoti prekių savikainą bei kainodaros politiką. Veiklos pelningumo rodiklis parodo įmonės vadovų gebėjimą kontroliuoti veiklos sąnaudų formavimąsi ir veiklos pelningumą. Įprastinės veiklos pelningumas nusako pardavimų pelningumą iki mokesčių išskaičiavimo ir gali būti naudojamas kitiems rodikliams apskaičiuoti. Grynojo pelningumo rodiklis nusako kokią dalį įmonės pelnas sudaro nuo įmonės pardavimo pajamų. Taip pat šis rodiklis parodo ar yra pelningas pardavimų procentas, todėl tai geriausiai atspindi įmonės veiklos efektyvumą.

  • Microsoft Word 1508 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (6193 žodžiai)
  • Kolegija
  • Meda
  • APB Apranga įmonės pelningumo analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
APB Apranga įmonės pelningumo analizė. (2017 m. Gruodžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/apb-apranga-imones-pelningumo-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 23 d. 17:40
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!