Aplinkos analizės

27 dokumentai
Įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės poveikis įmonei. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos įmonėje analizė. Įmonės poveikio aplinkai analizė ir poveikio mažinimo planas. Įmonės poveikio aplinkai analizė. Įmonės ...
Aplinkos analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 14
Kodėl verta saugoti miškus
Miškai yra visos Žemės plaučiai, kurie išsidėstę visuose pasaulio kampeliuose. Jei nebūtų miškų ar medžių, autotransportų išmestos nuodingos dujos mus tiesiog uždusintų. Tas pats yra ir su augalais. Mes juos auginame ne tik dėl ...
Aplinkos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 05 22
Poveikio aplinkai vertinimo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos apsaugos ir politikos samprata. Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste. Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 12 01
Demografiniai rodikliai tauragės rajone
Įvadas. Demografinė situacija. Gimstamumas. Mirtingumas. Mirties priežastys. Natūralus gyventojų prieaugis. Išvados. Literatūra.
Aplinkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 12 03
Sanitarinė miškų apsauga
Įvadas. Miško kenkėjai ir ligos. Apsaugos nuo kenkėjų ir ligų būdai ir priemonės. Sanitariniai miško kirtimai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 03 30
Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų analizė
Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų analizė. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Alternatyvų analizė. Alternatyvų parinkimas. Pav įstatymas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Naudota literatūra.
Aplinkos analizės, Analizė, 12 puslapių
2013 03 25
Ukmerges rajono aplinka
Įvadas. Ukmergės rajono bendra charakteristika. Ukmergės rajono aplinka. Ukmergės rajono ora teršiančios įmonės. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Išvados. Naudota ...
Aplinkos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 03 29
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis Vilniaus mieste
Aplinos oro tarša kietosiomis dalelėmis vilniaus mieste. Kietosios dalelės. Rekomendacijos , sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis (pvz. Astma, bronchitu), kaip elgtis padidinto aplinkos užterštumo atvejais. Aplinkos oro tarša kietosiomis ...
Aplinkos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2013 03 10
Kauno miesto išorės aplinkos PEST analizė
Kauno miesto esamos būklės išorės aplinkos PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominiai faktoriai. Socialiniai faktoriai. Technologiniai faktoriai.
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 05 25
Pagrindiniai skirtumai tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių demografinių rodiklių
Įvadas. Literatūros apžvalga. Besivystančioms šalims pagal demografinius požymius būdinga. Gimstamumo didinimas. Gimstamumo mažinimas. Didelio gimstamumo silpnose šalyse priežastys. Demografinė sudėtis (gyventojų) – moterų ir vyrų ...
Aplinkos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 04 03
Aplinkosaugos strategijos
Įvadas. Aplinkosaugos strategijų atsiradimas. Aplinkosaugos strategijos Lietuvoje. Aplinkosauginės organizacijos. Išvados. Bibliografinis sąrašas.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 12 13
N produkto būvio ciklo analizė
Darbo tikslas – ugdyti suvokimą, kaip vartojami produktai (gaminiai) gali daryti poveikį žmonėms ir aplinkai per jo būvio ciklą (nuo žaliavų iki jo atliekų galutinio sutvarkymo).išanalizuoti pasirinkto produkto (gaminio) būvio ...
Aplinkos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 05 17
Aplinkos tarša (2)
Laikantis populiariausios teorijos, jog dabar vyksta klimato šilimas ir ne bet koks, o dėl žmogaus ūkinės veiklos, tuomet logiška, jog atsakymas į klausimą galimas tik vienas – teršdami aplinką ir ypač atmosferą, klimato atšilimą tik ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 02 28
Darnaus vystymosi rodikliai
Jean-Michel Billioud“Apsaugokime žemę. Didieji aplinkosaugos tikslai“. E. Monkevičius, A. Miškinis ir kt. „Aplinkosaugos teisė“.
Aplinkos analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 12 17
Fizinė aplinkos tarša
Įvadas. Kaip galime prisidėti prie automobilių srauto ir teršalų emisijos sumažinimo? Aplinkos taršos ir teršalų klasifikavimas. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Fizikinė aplinkos tarša.
Aplinkos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 11 17
Nelaimingų atsitikimų ir traumų analizė
Įvadas. Statistinių lentelių analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Aplinkos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2013 04 11
Gamta ir žmogus šiandien ir rytoj
Atrodo, visai neseniai žmogus buvo neatsiejama gamtos dalimi, čia jis uogaudavo, grybaudavo, rinkdavo įvairiausias žoleles, rasdavo nusiraminimą, dvasinį džiaugsmą, atgaivą sielai. Žinome, kad nuo senų laikų supanti žmogų gamta buvo ...
Aplinkos analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 09 19
AB "Grigiškės" įmonės socialinė atsakomybė
AB „ Grigiškės “ Apie įmonę. AB „ Grigiškės “. Biologinės įvairovės saugojimas. Gamtinių išteklių tausojimas. Tikimo grandinės valdymas.
Aplinkos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 12 19
Aktyvuotas vanduo
Vanduo mūsų gyvenime. Kaip buvo išrastas aktyvuotas vanduo. Aktyvuoto vandens savybės. Sank peterburgo mokslininko sensacija. Kas žinotina prieš naudojant aktyvuotą vandenį. Gydymo metodika. Kartu šalinama ir priežastis. Akies trauma. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 14 puslapių
2014 11 12
Antrinių žaliavų surinkimo analizė
Bendoji dalis. Praktikos tikslas, uždaviniai, bendros žinios apie AB„Panevėžio specialus autotransportas, gamybinės veiklos sritys. Įmonės vykdoma veikla, kokybės valdymo sistemos. Mišrių buitinių atliekų surinkimo iš privačių ...
Aplinkos analizės, Analizė, 21 puslapis
2015 05 07
Aplinkos problemos darnaus vystymosi eigoje
Aplinkos problemos darnaus vystymosi eigoje. Svarbiausios vandenų taršos pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Dirvožemis , kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. Žemės ūkis Ekologinių ūkių plėtra.
Aplinkos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 11 27
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata analizė
Įvadas. Pagrindinės kenksmingos medžiagos, įtakojančios sveikatos būklės pablogėjimą. Antropogeninė tarša ir aplinkos keliamo pavojaus kitimai. Sveikatai kenksmingi aplinkos veiksniai ir jų keliama rizika. Cheminių medžiagų ...
Aplinkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 10 03
Atliekų tvarkymas rajone analizė
Atliekų tvarkymas rajone analizė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 12 28
Darnaus vystymosi pagrindai
Praktinis darbas Nr. Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė darbo tikslas –. Parašyti , kaip įgyvendinamas ir kiek įgyvendintas šis ilgalaikis uždavinys. Užduotis Oras ir klimato kaita. Klimato kaita Lietuvoje.
Aplinkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 01 07
Environmental Impact Assessment
Introduction. The main objects. The main problems. Conclusions.
Aplinkos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 03 23
Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė
Praktinis darbas Nr. Lietuvos aplinkos kokybės ilgalaikių uždavinių analizė darbo tikslas –. Parašyti , kaip įgyvendinamas ir kiek įgyvendintas šis ilgalaikis uždavinys. UŽDUOTIS Lietuvos NDVS ilgalaikių uždavinių įgyvenimo ...
Aplinkos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 05 27
Oro užterštumo įtaka kvėpavimo sistemos ligoms
Įvadas. Oro užterštumo įtaka kvėpavimo sistemos ligoms. Kokie yra pagrindiniai oro taršos šaltiniai? Koks yra oro taršos poveikis kvėpavimo sistemai? Kaip aš galiu apsaugoti savo sveikatą? Specialūs veiksmai vaikams apsaugoti. Kaip aš ...
Aplinkos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 08
×