Aplinkos namų darbai

41 dokumentas
Atmosferos apsauga namų darbas
Atmosferos apsauga. Pradiniai duomenys. Palyginimui naudojamo ciklono duomenys. Ciklono skerspjūvio plotas. Ciklono diametras. Tikrasis oro greitis ciklone. Ciklono hidraulinio pasiprie6inimo koeficientas. Slėgio nuostoliai ciklone. Dalelių , ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 02 17
Saulės, vėjo ir geoterminės energijos bei jų panaudojimas visuomenėje
Įvadas. Saulės energija. Vėjo energija. Geoterminė energija. Išvados. Literatūros sąrašas. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti ir aprašyti saulės, vėjo ir žemės energijas;aptarti dabartines panaudojimo galimybes;apžvelgti naujausią ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
Gamtonauda
Betono korozijos skaičiavimas. Betono stiprumo skaičiavimas. Betono laikomosios galios skaičiavimas. Betono karbonizacijos gylio skaičiavimas. Saulės kolektoriaus sukauptos energijos kiekio skaičiavimas. Saulės kolektoriaus taupumo kuro ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
Pavojingi objektai Lietuvoje
Įvadas. Ab ,,achema“. Darbų saugos organizavimas. Ab ,,orlen Lietuva“. Pagrindiniai keliami pavojai. Ab ,,lifosa“. Civilinė sauga. Gyventojų informavimas įvykus avarijai bendrovėje. Rajono gyventojams būtina žinoti. Literatūra ir ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 01 12
Atliekų rūšiavimo svarba Aplinkotyra
Atliekų rūšiavimo svarba. Įvadas. Atliekų rūšiavimo svarba. Kaip rūšiuoti atliekas?Popierius.Plastikas. Stiklas.Įdomūs faktai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 04 10
Sporto turizmo bei sporto renginių poveikis aplinkai
Įvadas. Sporto turizmas ir aplinkos sauga. Sporto renginiai. Naudota literatūra. Internetinės prieigos.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 05 05
Sąvartyno projektavimas
Tauragės regiono sąvartyno projektavimas. Įvadas. Projektiniai skaičiavimai. Išvados.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
Taikomosios hidrologijos namų darbas
Įvadas. Upės debitų skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Upės maksimalių debitų skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimų duomenis. Upės minimalių debitų skaičiavimas turint ilgalaikius stebėjimo duomenis. Vidutinių ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2014 11 22
Gamtonaudos namų darbai
Viena iš betono korozijos rūšių vyksta rūgščioje aplinkoje. Betonas pradeda irti nuo paviršiaus. Kuo aktyvesnė aplinka ir cemento akmens reakcija bei stipresni reakcijos produktai, tuo betono korozija greitesnė. Apskaičiuoti po n metų ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
Inžinerinės hidrologijos namų darbai
Inžinerinės hidrologijos. Skaičiavimo rezultatų perkėlimas į projektuojamo hidrotechninio statinio vietą.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 02 15
Šilumos perdavimo skaičiavimas 2nd
Šilumos perdavimo skaičiavimas. Skaičiavimo duomenys. Šilumos perdavimas per cilindrinę sienelę. Skaičiuoju ilginį šilumos srauto tankį ql pro neizoliuotą sienelę. Tikrinu. Skaičiuojas ilginis šilumos srauto tankis q1iz pro izoliuotą ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 10 03
Aplinkos taršos prevencijos namų darbai
4 namų darbai. Užduotis Apskaičiuokite suvirinimo metu išskiriamų kenksmingų medžiagų kiekį. Reikšmė n- studento numeris pagal dėstytojo sudarytą sąrašą. OK(nerūdijanti viela) -13500+(10*n) kg/metus. SV-08(paprasta suvirinimo viela) ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2014 07 09
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 05 08
Aplinkosaugos namų darbas
Mechaninės, fizikinės, cheminės ir bioliginės taršos apibudinimas. Benzininio ir dyzelinio variklių išmetamų dujų palyginimas. Alternatyvus degalai ir energijos šaltiniai. Alternatyvus energijos šaltiniai. Vandens nuotekų užterštumo ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 08 04
Leistinas taršos normatyvų nustatymas
Su nuotekomis išleidžiamas leistinas taršos normatyvų nustatymas. Dalis. Komunalinės nuotekos. Formulės. Kai nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką. Kai nuotekos išleidžiamos į nuotekų tinklus. Buitinių ir komunalinių nuotekų ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 11 06
Aplinkos taršos prevencijos namų darbas
Su nuotekomis išleidžiamos leistinos taršos (Lt) normatyvų nustatymas. Užduotis energetinių įrenginių pajėgumai, jų naudojamos kuro rūšys. Duota. Apskaičiuoti. Naudojamos formulės. Gamybinės nuotekos. Sprendimas. Lentelė. Į gamtinę ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 06 08
Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2)
Tipk. Bendro pobūdžio informacija. Informacija apie įrenginį ir jame vykdomą ūkinę veiklą. Gamybos procesai. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, saugojimas. Vandens išgavimas. Tarša į aplinkos orą. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 08 09
Radioaktyviosios atliekos ir jų šalinimo būdai
Radioaktyviosios atliekos ir jų šalinimo būdai. Černobylio katastrofa. Sarkofagas. Es ir ekonomikos augimas bei aplinka. Tvarus vystymasis. Metalo laužo supirkimas, perdirbimas. Viesulai lietuvoje. Dirvožemiai. Smogas.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 08 04
Rusija (2)
Rusija. Rusija tai didžiausia valstybė pasaulyje. Rusijos veliava ir herbas. Rusija yra labai didelė valstybė jos plotas-17 075 200 km². Štai keletas Maskvos nuotraukų. Rusijos valdymas yra demokratinis. Rusijos kelių statistika. Rusai ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 05 31
Su nuotekomis išleidžiamas leistinas taršos normatyvų nustatymas
Su nuotekomis išleidžiamas leistinas taršos normatyvų nustatymas. Komunalinės nuotekos. Formulės. Skaičiavimai. Kai nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką. Faktinis bds. Nuotekų užterštumas per parą. Faktinis p(fosforo) nuotekų ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 04 10
Aplinkos taršos prevencija namų darbas
Aplinkos taršos prevencija. Suvirinimo balanciniai skaičiavimai. Sunaudota nerūdijančios suvirinimo vielos ok per metus. Paprastos suvirinimo vielos. Paprastų elektrodų ano per metus. Nerūdijančio plieno elektrodų ok per metus. Formulė. ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 05 02
Aplinkosaugos namu darbas 37 variantas
Pirmas praktinis darbas 37 variantas. Automobilių srautų , judančių gatvėmis , į atmosferą išmetamų teršalų kiekių nustatymo metodika.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 04 25
Energetinių įrenginių balansiniai teršalų kiekio skaičiavimai
Energetinių įrenginių balansiniai teršalų kiekio skaičiavimai. Namu darbas nr. Skaičiavimo formulės:. Skaičiavimas. Atsakymas.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 05 08
Aplinkos chemija
Teorija. Tyrimų paklaidos. Praktiniai tyrimų rezultatai dažnai skiriasi nuo tikrosios analizuojamo dydžio reikšmės. Analizuojamo rezultato xi nukrypimas nuo tikrosios reikšmės xo vadinamas analizės absoliučiąją paklaida. Namų darbas. ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 08 10
Aplinkos fizikos namų darbai
Rasti energijos emisijos spektro bangos ilgius, kurie atitinka didžiausią emituojamą energiją, kai absoliučiai juodo kūn o temperatūra yra t1, t2, t3, t4, o pastovioji greičio bangai c‘ = 0,28478∙ 10-2 m∙K. Nubraižyti bangos ilgio ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 09 07
Aplinkos fizikos namų darbai (2)
Atsakymas: kai absoliučiai juodo kūno temperatūra 36 °C, energijos emisijos spektro bangos ilgis lygus 9,3 μm, kai absoliučiai juodo kūno temperatūra 69 °C – 8,3 μm, kai absoliučiai juodo kūno temperatūra 4300 °C – 0,6 μm ir, ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 01 12
Aplinkos taršos prevencija (2)
Aplinkos taršos prevencija. Užduotis. Įvertinti teršalų išsiskirimą suvirinimo metu – rankiniu, automatizuotu ir po fliusais, kai yra žinomi sunaudotų elektrodų metiniai kiekiai. Per metus suvirinimo bare sunaudota. Teršalų kiekis ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 09 11
Aplinkosaugos 3 namų darbas 37 variantas
Automobilių aikštelėse, susisiekiančiose su miesto gatvėmis arba greitkeliais, automobilių į atmosferą išmetamų kenksmingų medžiagų masės nustatymo metodikaDarbo tikslas – apskaičiuoti bendrą kenksmingų išmetamų ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 25
Aplinkosaugos pagrindai
Atmosferos taršos šaltiniai Antropogeninės kilmės taršos šaltiniai Natūralios kilmės taršos šaltiniai Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai Lietuvoje yra. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai yra skirstomi į 5 grupes. ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 05 07
Aukštojo tyro gamtotvarkos planas
Įvadas. Aukštojo tyro gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės geografinės sąlygos. Klimatinės ypatybės. Hidrografinės ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 34 puslapiai
2016 08 05
×