Aplinka (2)

1366 dokumentai
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 06 06
Plastiko atliekų perdirbimas bei technologijos
Įvadas. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Plastikų savybės. Plastiko vartojimas, poveikis žmogui ir aplinkai. Plastikų ciklas. Plastiko atliekų rūšiavimas hidrociklonuose. Plūduriavimo ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 13
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2014 01 15
Švarioji gamyba Polistireninis putplastis
Įvadas. Švarioji gamyba, jos principai bei prevencijos būdai. Polistireninis putplastis, jo žaliavos. Polistireninis putplastis. Polistireninio putplasčio žaliavos. Švariosios gamybos diegimo galimybių analizė polistireninio putplasčio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 02 10
Vaidinimas
Vaidinimas apie pasaulio pabaigą. Vaidinimo scenarijus apie pasaulio pabaigą.
Aplinkos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2013 01 08
Gaisrai
Miško gaisrų kilimo priežastys. Miško gaisrų rūšys. Pažeminiai. Lajiniai. Požeminiai. Pažeminių. Lajiniais. Požeminių arba dirvožeminių. Miško gaisrai ir meteorologinės sąlygos. Krituliai. Miško gaisrų prognozavimas. Miško ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2011 01 05
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 09
Triukšmo lygio skaičiavimas
Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygio gyvenamojo rajono pakraštyje skaičiavimas. Triukšmo slopinimo sienelės projektavimas. Garsą izoliuojantys gaubtai.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 22
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 03
Kraštotvarka. Kaimo turizmo sodybos teritorijos tvarkymas
Įvadas. Raseinių rajono bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Kaimo turizmo sodybos teritorijos projektavimas ir tvarkymas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 05 15
Naujųjų technologijų žala ir nauda
Kompiuterio nauda. Pagrindinės sveikatos problemos, kylančios dirbant kompiuteriu. Miopija. Profilaktika. Apšvietimas. Erdvė. Mikroklimatas. Ergonomiška pelė. Darbo stalas. Kėdė. Gali būti įdomus bei naudingas mokymosi įrankis ir netgi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 06 18
Potvyniai
8,5( 2 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Potvynių priežastys ir tikimybė. Fizikiniai potvynių rodikliai ir teritorinė sklaida. Ekstremalių potvynių kriterijai, grėsmė ir padaryti nuostoliai. Išvados. Literatūra. Kiekvienais metais pasaulyje įvykstančios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 02 07
Kodėl verta saugoti miškus
Miškai yra visos Žemės plaučiai, kurie išsidėstę visuose pasaulio kampeliuose. Jei nebūtų miškų ar medžių, autotransportų išmestos nuodingos dujos mus tiesiog uždusintų. Tas pats yra ir su augalais. Mes juos auginame ne tik dėl ...
Aplinkos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 05 22
Vedinimas konspektas
Kam reikalingas vėdinimas? Paprastojo gravitacinio vėdinimo trūkumai. Mechaninio vėdinimo privalumai. Rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro paskirstymas. Rekuperatorius. Teršalai ir jų šaltiniai. Natūralus vėdinimas. Natūralaus vėdinimo ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 09 19
Aplinkosauginiai ir socialiniai darnaus vystymosi tikslai ir rinkos trūkumai
Įvadas. Darnusis vystymasis. Rinka. Rinkos samprata. Įstatymai ginantys rinkos sistemą. Rinkų konkurencijos skatinimas. Turto ir pajamų perskirstymas. Išorinių poveikių reguliavimas. Pagrindinių išteklių perskirstymas teikiant ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2012 02 20
Aplinkos apsauga skaidrės
Aplinkos apsauga. Aplinka. Aplinkos saugojimas. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Įstatymo paskirtis. Aplinkos ministerija. Pagrindinė lietuvos respublikos vyriausybės institucija. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 27
Aplinkos apsauga kursinis darbas
Įvadas. Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Pagrindinės valstybinės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 11 27
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Pagrindiniai teisės aktai. Atliekų tvarkymo pagrindiniai elementai. Atskirų atliekų srautų tvarkymas. Dešimtmečio perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 27
Pardavimo pajamų apskaita
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimo pajamų ir sąnaudų samprata. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Pardavimo pajamų ir sąnaudų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 05
Žemės ūkio atliekų tvarkymas
Įvadas. Mėšlo tvarkymas. Pesticidų tvarkymas. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymas. Žaliųjų atliekų kompostavimas. Pjuvenų panaudojimas kurui. Šiaudų panaudojimas kurui. Augalų biomasė – žaliava biokurui. Išvados. Literaūros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 05 16
Aplinkos apsaugos reglamentvimas ir organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos apsaugos samprata. Aplinkos apsaugos samprata ir taršos šaltiniai. Aplinkos apsaugos principai. Aplinkos apsaugos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 11 25
Aplinkos modeliavimas. Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas
Aplinkos modeliavimo programos. Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Vandenų taršos matematinis modeliavimas. Modeliavimo programų apžvaga. Visiplan programa. Rad pro programa. Vs. Tdi programos aprašymas. Išvados. Naudota ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 09 26
Hidrologiniai skaičiavimai Bartuvos upė
Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalūs momentiniai pavasario potvynio debitai. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Maksimalių debitų normatyvinės tikimybės. Tikimybės kreivės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 02 15
Ergonomika. Žmogus ir aplinka
Įvadas. Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ergonomikos tikslai:. Pagrindiniai ergonomikos uždavniai:. Organizacijos/darbovietės duomenys. Tiriamosios darbo vietos charakteristika. Bendrieji duomenys. Patalpos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2010 11 09
Įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės poveikis įmonei. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos įmonėje analizė. Įmonės poveikio aplinkai analizė ir poveikio mažinimo planas. Įmonės poveikio aplinkai analizė. Įmonės ...
Aplinkos analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 17
Radioaktyvioji tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobilis. Naudota literatūra. Šiame darbe norėčiau plačiau pakalbėti apie radioaktyviąją taršą, bei jos poveikį aplinkai ir žmogui. Kas tai yra radioaktyvioji tarša ? Pastaraisiais ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 02 20
Aplinkos tarša referatas
Įvadas.Aplinkos tarša. Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį.Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. Atliekos.Aplinkos taršos rizikos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 12 22
Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 02
Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybių lietuvos kelių transporte analizė
Įvadas. Automobilių transporto tarša. Atmosferos tarša. Automobilių transporto tarša. Biodegalų gamybos plėtrą skatinančios priežastys. Biodegalų gamybos plėtrą skatinančios priežastys. Biodegalų nauda. Biokuras patikima naftos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2011 01 17
Ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Įvadas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Potvyniai. Sausra. Audros. Gaisrai. Epidemija. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekologinės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 01 19
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!