Aplinka (45)

1342 dokumentai
Žemė Pavojuje
Pramonės teršalai. Šiltnamio efektas. Sėkmingas žmonijos gyvavimas priklauso nuo biosferos būklės – mes priklausome nuo tyro vandens , gryno oro , neužterštų maisto produktų , nuo vaistų , natūralių pluoštų ir daugybės kitų labai ...
Aplinkos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 01 02
Žemės gamtiniai ištekliai
Žemės gamtiniai ištekliai. Gamtiniai ištekliai. Kas tai? Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus aplinkos komponentai. Gamtinių išteklių rūšys. Atsinaujinantys Neatsinaujinantys. Atsinaujinantieji energijos ištekliai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 04 26
Žemės ūkio teršalai
Žemės ūkis. Trąšos būna. Trąšų poveikis aplinkai. Pesticidai. Dėl maiste sukauptų teršalų kenčia ir pats žmogus, nes maitinantis gauti teršalai kaupiasi jo organizme. Problemos. Kaip sumažinti nitratų kiekį maiste.
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 06 06
Žiedinės ekonomikos problemos
Žiedinės ekonomikos problemos. Žiedinės ekonomikos apibrėžimas. Pagrindinės žiedinės ekonomikos problemos šiomis dienomis. Plastiko perdirbamumas. Jūros tarša šiukšlėmis. Maisto atliekų problema. Statybos ir griovimo atliekos. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 28
Žmogaus įtaka gamtos užterštumui
Žmogaus įtaka gamtos užterštumui. Tikslas: išsiaiškinti kokia yra žmogaus įtaka aplinkos užterštumui. Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų. Gamtoje vyksta du svarbūs procesai. Mokslo ir technikos plėtotės negalima sustabdyti. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 05 02
Žmogaus poveikis aplinkai (3)
Šiltnamio reiškinys. Šiltnamio efektas - procesas. Ozono sluoksnio plonėjimas. C) Rūgštieji krituliai. Rūgštusis lietus. Vandens žydėjimas. Bioindikatoriai, organizmai. Bioindikatorių pavyzdžiai.
Aplinkos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 01 16
Žmogaus poveikis gyvūnijai
Žmogaus poveikis gyvūnijai. Vardenis Pavardenis. Akademija. Nykstantys žinduoliai Šiuo metu pasaulyje apie 17 tūkst. Kadaise tigras buvo paplitęs visoje Azijoje. Žmogus visais laikais medžiojo. Žmogaus atsakomybė. Kailinių mada gresia ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 14
Žmogaus sanykis su gamta
Įvadas. Žmogaus ryšys su gamta. Žmogus ir gamintojas ,ir vartotojas. Žmogus valdo gamtą. Aplinkos pakitimai. Žmogaus darbai ir jo kūriniai. Atliekų deginimas. Lokalus aplinkos teršimas. Vandens tarša Tarša naftos produktais. Kietų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 02 06
Žmogaus veiklos įtaka aplinkai, ekosistemoms
Žmogaus veiklos įtaka ekosistemoms. Ozono skylė Rūgštusis lietus Miškų. Ozono skylė. Kiekvieną pavasarį virš Antarktidos esančiame ozono sluoksnyje susidaro skylė. Rūgštusis lietus. Rūgštųjį lietų sukelia daugiausia siera ir ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 04 23
Žmogaus veiklos poveikis dirvožemiui skaidrės
Žmogaus veiklos poveikis dirvožemiui. Kas yra dirvožemis? Dirvožemis Dirvožemio. Dirvožemis – tai. Dirvožemis. Dirvožemio reikšmė. Dirvožemis turi didelės reikšmės žmonių gyvenimui ir sveikatai. Pagrindiniai dirvožemio taršos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 05 09
Žmogaus žala aplinkai
Žmogaus žala aplinkai. Švari gamta ir grynas oras leidžia žmonėms gyventi sveikiems. Bet dėl neatsakingų žmonių mūsų aplinka yra teršiama ir labiausiai nuo to kenčia. Miškai. Vandens telkiniai. Žemės ūkio žala aplinkai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 22
Žmogus ir aplinka referatas
Kamajų antano strazdo gimnazija. Žmogus ir aplinka. Mokyklos atmosfera veikia jauną žmogų 4psl. Virtualios aplinkos poveikis žmogui 5psl. Draugai itin svarbūs jaunam žmogui 6psl. Apibendrinimas 7psl. Naudota literatūra 8psl.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 09 09
Žmonijos pavojai
Sėkmingas žmonijos gyvavimas priklauso nuo biosferos būklės – mes priklausome nuo tyro vandens , gryno oro , neužterštų maisto produktų , nuo vaistų , natūralių pluoštų ir daugybės kitų labai reikalingų dalykų. Tad turime numatyti ...
Aplinkos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 03 12
Žmonių elgesys gamtinių pavojų metu
Žmonių elgesys gamtinių pavojų metu. Gyvsidabris irgi pavojingas. Gyvsidabris. Apsinuodijimas anglies monoksidu. Cheminės medžiagos- atsargiai ! Rūkymas- pavojus ne tik sveikatai? Elektra- atsargiai ! Jeigu namuose kilo. Stichinė nelaimė ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2014 05 14
Žmonių populiacijos augimas, grėsmė gamtai, sprendimo būdai
Žmonių populiacijos augimas, grėsmė gamtai, sprendimo būdai. Žmonių veiklos keliama tarša. Žemės ūkio teršalai. Kaipgi tręšiant augalus užteršiama aplinka? Ar saugus mūsų maistas? Dar viena pasaulio problema – švaraus gėlo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2019 03 14
Žvilgsnis į pasaulį pro mokslo prizmę
Žvilgsnis į pasaulį pro mokslo prizmę. Jonas Grigas. Žmogaus gyvenimo kelias. Ar mums reikia mokslo žinių? Atominės jėgos. Visatos jėgos. Žemė visatoje. Saulė Galaktikoje. Ląstelė. Ląstelės informacija. Ar pasaulis tik iliuzija? ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 22
Возобновляемые источники энергии
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. Возобновляемые источники энергии. Ситуация в Литве. Круонио Гидроэлектростанции - АКУМУЛЕТОР. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 06
Загрязнение атмосферного воздуха
Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха – что зто такое? Загрязнение воздуха —. Загрязнение ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 03 26
Загрязнение окружающей среды
Загрязнение окружающей среды.
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 11 27
Очистка сточных вод
Очистка сточных вод. Что такое сточные воды? Виды сточных вод. Бытовые сточные воды. Промышленные сточные воды. Атмосферные сточные ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 01 25
ПЭТ и окружающая среда
ПЭТ и окружающая среда. PET ir Aplinka.
Aplinkos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 11 27
Экологические проблемы
Экологические проблемы. Cодержание. Экологические проблемы. Загрязнение Мирового океана. Загрязнение атмосферы. Спасибо за внимание. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 05 06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema