Aplinkos referatai (2)

371 dokumentas
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 10
Vandens tarša referatas
8( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Dėstymas. Vanduo biosferoje. Vandens nauda žmogaus organizmui. Vandens vartojimas. Vandens taupymo būdai. Vandenų tarša. Užteršto vandens valymas. Vandens užterštumo pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Išvados. Naudota ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 25
Rūgštieji lietūs referatas
Rūgštieji lietūs,. Kaip globalinė aplinkos taršos problema. Įvadas. Globaliniai cheminiai pokyčiai. Rūgščiojo lietaus susidarymas ir poveikis. Rūgštaus lietaus poveikis aplinkai. Punktai kaip sustabdyti rūgščius lietus. Technologija, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 28
Žemės drebėjimai
Įvadas. Žemės drebėjimo samprata. Žemės drebėjimų židinys. Žemės drebėjimų stiprumo matavimas. Žemės drebėjimų susidarymo priežastys ir jų sukeltos pasekmės. Žemės drebėjimai pasaulyje ir lietuvoje. Žemės drebėjimai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 08 16
Aplinkos taršos mažinimo būdai
Įvadas. Aplinkos taršos ir teršalų klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Organizacijos kovojančios su aplinkos tarša. Europos aplinkos agentūra (EEA). Tarptautinė jūrų organizacija (IMO). Taršos integruota prevencija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 30
Černobylio avarija referatas
Įžanga. Černobilio katastrofos priežastys. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobylis šiandien. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 12
Oro taršos mažinimo būdai laivuose
Įvadas. Transporto tarša. Oro teršalų emisija iš laivų. Oro taršos ribojimas. Teršalų mažinimas. Ozoną ardančios medžiagos. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Oro taršos mažinimo būdai laivuose. Pagrindiniai metodai, kurie taikomi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 03 21
Oro valymas panaudojant fitravimo aparatus
Įvadas. Oro valymo bendra samprata. Oro valymo filtrai. Rankovinis filtras. Grūdėtasis filtras. Elektriniai oro valymo filtrai. Kompeksinio oro valymo filtras. Oro valymo filtrų naudojimo sritys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 03
Pavojingos medžiagos
Įvadas. Dėstomoji dalis. Pavojingos medžiagos(Cheminės medžiagos). Cheminių medžiagų charakteristika. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas. Apie cheminių medžiagų keliamą pavojų informuojama etiketėse ir saugos duomenų lapuose. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 13
Pavojingos medžiagos, jų charakteristika ir pavojus žmogui bei aplinkai
10( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pavojingos medžiagos. Pavojingų medžiagų charakteristika. Cheminių medžiagų poveikis žmogui. Cheminių medžiagų poveikis aplinkai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 04
Aplinkos tarša referatas (2)
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Prigimtinės taršos rūšys. Dirvožemio tarša ir jos įtaka žmogui. Oro tarša. Automobilių tarša. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 06
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Atliekų surinkimas ir tvarkymas. Komunalinės atliekos. Pavojingos atliekos. Nuotekų išvežimas. Stambiagabaritės atliekos. Didžiųjų atliekų surinkimas. Biodegraduojamos atliekos. Antrinės žaliavos. Atliekų tvarkymo kainos. Teisės aktai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 08 01
Aplinkos ir žmonių saugos užtikrinimo priemonės
Įvadas. Uab „pet“ veikla ir sauga. Saugos darbe vidinės kontrolės organizavimas įmonėje. Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Bendroji dalis. Darbuotojų dirbančių su ppį mokymas. Padalinių vadovų atestacija. Darbuotojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 08 15
Aplinkos monitoringas; samprata, sistema, funkcijos; teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos monitoringo rūšys. LR vykdomas oro monitoringas. Valstybinis Baltijos jūros, tarpinių vandenų, upių, ežerų, tvenkinių monitoringas. Gyvosios gamtos monitoringas. Ekosistemų monitoringas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 16
Cheminiai elementai maisto produktuose
Įvadas. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Vanduo. Maisto priedai. Koncervantai. Maisto saldikliai. Natūralūs maisto dažai. Emulsiklis. Sintetiniai maisto dažai. Makroelementai maiste. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 04 16
Gyventojų evakavimas
Įvadas. Evakuacija. Gyventojų evakavimo planavimas. Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas. Gyventojų evakavimo organizavimas. Gyventojų grįžimas į gyvenamąsias vietas. Kvk sveikatos mokslų fakulteto ( dariaus ir gireno 1 g. ) ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 31
Žaibosaugos reikalavimai
Žaibosauga. Pasyvioji apsauga nuo žaibo. Aktyvioji žaibosauga. Apsauga nuo viršįtampių. Išorinės statinių apsaugos nuo žaibo klasifikavimas. Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas. Reikalavimai žaibolaidžiui. Reikalavimai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 29
Miškų gaisrai
Miško gaisrų kilimo priežastys. Miško gaisrų rūšys. Miško gaisrai ir meteorologinės sąlygos. Miško gaisrų prognozavimas. Miškų struktūra ir gaisrai. Miško gaisrų stebėjimas. Profilaktinės priešgaisrinės priemonės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 29
Biogeocheminė apytaka referatas
Įvadas. Biogeocheminė apytaka. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo apytakos ciklas. Fosforo nusėdimas. Fosforo atsinaujinimas. Anglies apytakos ciklas. Anglies dioksido atsiradimo schema. Azoto apytakos ciklas. Bendrosios azoto savybės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 05 13
Oro tarša iš laivų
Įvadas. Oro taršos iš laivų reguliavimo raida. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų taikymo racionalumas. Pirminiai metodai. Antriniai metodai. Išvados.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 24
Aplinkos sauga referatas (2)
Įvadas. Aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos problemos, jų sprendimo keliai statyboje. Atsakomybės formos aplinkosaugos srityje. Triukšmas – viena svarbiausių ekologinių problemų. Elektros energija ir aplinkosauga. Gaisrinė sauga ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 26
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos politika. Aplinkosaugos poltikikos principai. Aplinkos ministerijos aplinkosaugos politika. ES finansinė parama. Aplinkosaugos politikos tendencijos ir perspektyvos. ES vandens apsaugos politika. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 05
Geriamojo vandens kokybes gerinimas
Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Lietuvos vandens ūkio apžvalga. Lietuvos vandens išteklių bruožai:. Vandens tiekimo funkcijos. Investiciniai poreikiai ir finansavimo šaltiniai. Vanduo žmonėms. Vandens kokybės apžvalga. Geriamojo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 44 puslapiai
2013 01 15
Popierius. Gamyba. Ar visą popierių galima perdirbti. Ką galima pagaminti iš perdirbto popieriaus. Popieriaus perdirbimo procesas. Naujos inovacijos. Popieriaus perdirbomo fabrikėlis ,, Baltasis ožys “. Žalioji “ inovacija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 02 15
Šiltnamio efektas ir ozono sluoksnio nykimas
Įvadas. Stratosferos ozono sluoksnio nykimas. Pasekmės. Literatūros sąrašas
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 01
Atliekų deginimas – už ar prieš?
Įvadas. Atliekų deginimas. Klaipėdos termofikacinė jėgainė „FORTUM“. Atliekų deginimo būdai.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 12
Elektros srovės poveikis ir apsaugos priemonės
Įvadas. Sužalojimai elektros srove. Elektros traumų rūšys ir fiziologija. Bendros elektros traumos. Elektros srovės veikimas ir apsauga. Apsaugos nuo elektros srovės kriterijai. Elektros pavojingumo kriterijai. Apsaugos nuo elektros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir dėsningumas
Šiame darbe apžvelgtos pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir jų dėsningumai. Detaliau aptartos atskiros gamtinių išteklių rūšys. Pateikti ir aprašyti gamtinių išteklių dėsningumai jų panaudojimo būdai. Pateiktas išteklių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 01
Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas
Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas uab ,,transmėja“. Įvadas. Įmonės uab ,,transmėja“charakteristika. Aplinkos teršimo mokestis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Išvados. Literatūra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 05 07
Ekologinės avarijos Lietuvoje ir Pasaulyje
Įvadas. Ekologija-kas tai? Pagrindinė priežastys, sukeliančios ekologines avarijas. Techninio pobūdžio grėsmės ekologiniam saugumui lietuvoje. Gamtinio pobūdžio grėsmės ekologiniam saugumui lietuvoje ir pasaulyje. Žmogaus įtaka ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo