Aplinkos referatai (3)

351 dokumentas
Aplinkos įtaka statinių ilgaamžiškumui
Įvadas. Rūgštūs lietūs ir inžineriniai statiniai. Rūgščių lietų ir dujų poveikis metalams. Metalų apsauga nuo korozijos. Rūgščių lietų poveikis statiniams. Poveikis medžiagų senėjimui. Mikroorganizmų poveikis statybinėms ...
Aplinkos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 10 07
Dirvožemio mikroorganizmai
Įvadas. Dirvožemio mikroflora. Mikroorganizmų reikšmė humusui susidaryti ir kauptis. Mikrobų poveikis mineralams. Aplinkos veiksnių įtaka mikroorganizmams dirvožemyje susidaryti. Dirvožemio mikrobiologiniai tyrimai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 21
Ekologinis ugdymas privalomas visiems mokiniams
Įvadas. Kas yra ekologinis ugdymas? Gamtosaugines mokyklos,jų veikla. Ekologiniai centrai. Ekologinio ugdymo nauda. Išvados. Literatūros sąrašas. Anksčiau žmogaus ir gamtos ryšiai buvo tampresni. Tai rodo ne tik liaudies kūryba,senovės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 02
Komunalinio ūkio veikla šiandien ir ateities perspektyvos
Įvadas. Komunalino ūkio šiandienos veikla Lietuvoje. Buitinių atliekų tvarkymas. Miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas). Komposto gamyba ir realizacija. Vešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 06 14
Kraštotvarka
Įvadas. Kraštotvarkos mokslas. Geoekologiniai krašotvarkos pagrindai. Geosistemų samprata. Geokologinio planavimo principai. Kraštotvarkos paradigma. Kraštotvarkos mokslo organizacinė struktūra. Kraštotvarkos objektas ir kryptys. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 12 08
Neatsinaujinantys energetiniai ištekliai Lietuvoje
Įvadas. Lentelių pavadinimai. Paveikslų pavadinimai. Uranas. Urano panaudojimas. Urano atsargos. Urano poreikio augimas. Alternatyva atominei energetikai Lietuvoje. Nafta. Naftos atsargos. Naftos sekimas. Nafta Lietuvoje. Akmens anglis. Akmens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 12 08
Oro tarša iš laivų
Įvadas. Oro taršos iš laivų reguliavimo raida. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų taikymo racionalumas. Pirminiai metodai. Antriniai metodai. Išvados.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 24
Ozono sluoksnis skylė referatas
Įvadas. Kas daroma, kad būtų sustabdytas ,,gerojo“ ozono nykimas? Ozono skylė. Gerasis ir blogasis ozonas, bei kas jam pavojinga. Visuotinis klimato atšilimas arba šiltnamio efektas. Ozono sluoksnis virš lietuvos. Miestų problemos. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 03 18
Pavojingi meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uraganinis vėjas. Viesulas. Potvyniai. Škvalas. Labai smarkus sudėtinis apšalas. Labai smarki šlapio sniego apdraba. Labai smarkus snygis. Speigas. Labai smarki pūga. Labai tirštas rūkas. Sauga. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Radioaktyvumo matavimo būdai ir vienetai
Įvadas. Spinduliuotės rūšys. Jonizuojančioji spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Branduolių virsmų rūšys. Spinduliuotės sąveika su medžiaga. Sąveikos rūšys. Atomų jonizacija ir sužadinimas. Elektromagnetinių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 41 puslapis
2012 06 24
Vandens valymas
Geriamo vandens valymas. Vandenvietės rezervuarai. Mažiau dumblių. Mažiau darbo. Mažiau vario. Vandens valymas - ozono technologija. Šiuolaikinės ozoninės, membraninės ir kitos vandens valymo technologijos. Pagrindiniai vandens valymo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 04 16
Atliekų deginimas – už ar prieš?
Įvadas. Atliekų deginimas. Klaipėdos termofikacinė jėgainė „FORTUM“. Atliekų deginimo būdai.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 12
Atmosferos taršos mažinimas
Įvadas. Atmosfera. Atmosferos taršos mažinimo priemonės. Visuotinio klimato atšilimas arba „šiltnamio efektas“. Ozono sluoksnis. Mobilūs atmosferos oro taršos šaltiniai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 12 30
Atsinaujinantys energijos šaltiniai referatas (2)
Įvadas. Alantos VŠĮ Technologijų ir verslo mokykla. Saulės mikroelektrinė ir kolektoriai vandeniui šildyti. Vėjo mikroelektrinė. Vandenilio energijos sistemos modelis. Saulės ir vėjo energijos monitoringo postas. Karšto vandens ruošimo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 19
Ekosistema referatas
Įvadas. Ekosistemos. Ekosistemų evoliucija. Energijos ir medžiagų srautai ekosistemose. Ekosistemų produkcija. Ekosistemų pirminė produkcija. Ekosistemų antrinė produkcija. Ekosistemos būna įvairių tipų ir dydžių. Miškas, pieva, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 15
Orlaivių poveikis aplinkai
Įvadas. Aplinkos teršimas. Cheminiai teršalai. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Transporto priemonių tarša. Orlaivių didžiausia problema. Oro transporto triukšmas. Lokaliniai triukšmo židiniai. Vibracija. Triukšmo lygio miesto ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 09
Pagrindiniai oro valymo nuo mechaninių teršalų metodai ir įrenginiai
Įvadas. Mechaninių teršalų valymas iš oro. Kietųjų dalelių dulkių ir aerozolių charakteristika. Oro apsauga nuo kietųjų dalelių (dulkių). Dulkių (kietųjų dalelių) gaudytuvai. Šlapieji dulkių valymo iš dujų (oro) metodai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 30 puslapių
2016 08 08
Aplinkos apsauga. Alyvos ir akumuliatorių tvarkymas
Įvadas. Iso sertifikatai. Akumuliatorių tvarkymas. Eeį gamintojai ir importuotojai. Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas. Atliekų tvarkymo įstatymai. Alyvos tvarkymas. Panaudota alyva bei jos netinkamo tvarkymo žala aplinkai. Kas yra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 05 04
Atliekų tvarkymas ir reversinė logistika Užstato sistemos privalumai
Įvadas. Užstato sistema. Kaip veikia užstato sistema? Įdomūs faktai apie užstato sistemą. Užstato sistemos privalumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 10 25
Metalų apsauga nuo korozijos
Įvadas. Metalų korozijos skirstymas pagal redokso procesus. Koroziją sukeliantys veiksniai. Apsauga nuo korozijos. Metalo ir konstrukcijų parinkimas. Metalų paviršių apdirbimas. Metalo dangos. Metalų junginių dangos. Nemetalinės dangos. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 11 14
Transportas ir aplinka
Įvadas. Eismo saugumo problemos. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados. Literatūra. Eismo saugumas jau seniai laikomas rimta tarptautinio masto problema. Pasaulyje šiuo metu yra apie 500 mln. automobilių, o ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 12
Užterštų gruntų ir teritorijų nukenksminimas
Įvadas. Situacija lietuvoj. Valymo būdai. Biologiniai valymo būdai. Cheminis dirvožemio valymas. Fizikiniai užteršto grunto valymo metodai. Mechaniniai grunto valymo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 12 28
Aplinkos apsaugos organizavimas (2)
Aplinkos apsaugos valdymo samprata, tikslai ir uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo turinys.Ekologinių santykių reguliavimas. aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas. Vastybinio ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 11 27
Aplinkos taršos šaltiniai
Įvadas. Aplinkos teršimo tendencijos. Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindinei taršos šaltiniai. Dirvožemio tarša. Pesticidai. Oro tarša. Vandens (hidrosferos) tarša. Rūkštieji lietūs. Atliekos. Elektrosmogas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 23
Atliekų deginimas referatas
Atliekų deginimas. Daugiau naudos ar žalos? Atliekų deginimas ant judančio ardyno (grotelių).  Deginimas verdančio sluoksnio būdu.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2015 04 26
Atmosferos tarša ir apsauga
Įvadas. Atmosferos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršėjai. Transporto žala atmosferai. Atmosferos apsauga. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 28
Baltijos jura ir jos problemos
Ivadas. Aplinkos apsaugos problemos baltijos jūroje. Baltijos jūros tarša iš namų ūkių. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Baltijos jūros ekosistema. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Sprogdinimo darbų poveikis jūros aplinkai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 25
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas referatas
Įvadas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos ištekliai. Lietuvos gamtos ištekliai. Gamtinių išteklių naudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 26
Ignalinos atominės elektrinės uždarymas
Įvadas. Iae geografinė padėtis. Trumpai apie iae. Saugumas. Ar lietuvai reikalinga atominė energija? Pasiruošimas iae uždarymui. Iae uždarymo pasekmės. Išvados. Literatūra. Vienas reikšmingiausių lietuvos ūkio objektų, atliekančių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2010 12 23
Megapoliai globalizuoto pasaulio didmiesčiai
Įvadas. Pasaulio megapoliai. Trys megapolių tipai. Didieji vartotojai – didžiosios grėsmės. Didžiausi pasaulio miestai. Tokijo miestas. Niujorkas. Bombėjus. Kalkuta. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 04
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo