Aplinkos referatai (4)

346 dokumentai
Vandens valymas
Geriamo vandens valymas. Vandenvietės rezervuarai. Mažiau dumblių. Mažiau darbo. Mažiau vario. Vandens valymas - ozono technologija. Šiuolaikinės ozoninės, membraninės ir kitos vandens valymo technologijos. Pagrindiniai vandens valymo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 04 16
Žaibosauga žaibolaidžiai
Įvadas. Samprata apie žaibą ir jo poveikį žmogui. Linijų žaibosauga. Bendros apsaugos priemonės nuo žaibo. Išorinė linijų apsuga. Apsauginiai trosai. Žaibolaidžiai. Viršįtampiai. Apsaugos nuo viršįtampių aparatai ir įtaisai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 10
Žemės gelmių ištekliai
Įvadas. Pagrindinės savokos ir gamtinių išteklių klasifikacija. Pasaulio žemės galmių ištekliai. Iškastinis kuras. Akmens anglis. Rudoji anglis. Nafta. Gamtinės dujos. Durpės. Uranas. Geležies rūda. Taurieji metalai. Deimantų gavyba. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 08 03
Darbuotojų sauga ir sveikata referatas
Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikacija. Saugos ir sveikatos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Gamtos ištekliai ir jų naudojimas referatas
Įvadas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos ištekliai. Lietuvos gamtos ištekliai. Gamtinių išteklių naudojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 26
Hidrosferos teisinė apsauga referatas
Įvadas. Aplinkos teisė. Aplinkos politika. Hidrosferos tarša ir jos ekologinės pasekmės. Hidrosferos teisinė apsauga. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. Lietuvos Respublikos jūros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 02 20
Kirpyklos veiklos analizė
Įmonės apžvalga. Pagrindiniai veiklos procesai. Darbuotojų sauga ir sveikatos organizavimas kirpykloje. Ekstremali situacija įmonėje. Gaisrinės saugos užtikrinimas kirpykloje garantuojant aplinkos ir darbuotojų saugumą. Įmonės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 06 18
Lietuvos miškų tipologija
Lietuvos miškų tipologija. Įvadas. Miško tipologijos klasifikacija. Miško tipologijos raida ir kryptys. Šiuolaikinė miško tipologijos būklė. Miško tipologija lietuvoje. Istorinė raida. Biogeocenotinės klasifikacijos principai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 05 20
Orlaivių poveikis aplinkai
Įvadas. Aplinkos teršimas. Cheminiai teršalai. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Transporto priemonių tarša. Orlaivių didžiausia problema. Oro transporto triukšmas. Lokaliniai triukšmo židiniai. Vibracija. Triukšmo lygio miesto ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 09
Pavojingi meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uraganinis vėjas. Viesulas. Potvyniai. Škvalas. Labai smarkus sudėtinis apšalas. Labai smarki šlapio sniego apdraba. Labai smarkus snygis. Speigas. Labai smarki pūga. Labai tirštas rūkas. Sauga. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai svv įmonėms. Dirbtuvių įrengimui aplinkosaugos reikalavimai. Atliekų tvarkymui keliami reikalavimai. Nuotekų tvarkymui keliami ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 10
Gis technologijų panaudojimas atliekų saugojimo vietoms parinkti
Įvadas. Gis atsiradimas ir taikymas. Gis panaudojimo sritys. Duomenų modeliai. Vektorinis duomenų modelis. Rastrinis duomenų modelis. Paviršiaus duomenų modelis. Gis sistemų panaudojimas atliekų tvarkyme. Gis taikymo privalumai. Gis taikymo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 21
Nuotekų vandens valymo sistemos
Įvadas. Šiuolaikinio gyvenimo nebeįmanoma įsivaizduoti be nuotekų vandens valymo sistemų. Šiame referate nagrinėjami nuotekų tipai, rūšys pagal kilmę sudėtį ir t. Nuotekų rūšys. Nuotekų valymo sistemos. Apibendrinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 17
Aplinkos apsaugos darbo organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Vandenų apsauga. Oro apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizikinė tarša. Dirvožemio apsauga. Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje. Energetika. Pramonė. Žemės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 24
Atominė energetika 21 amžiuje, privalumai ir trukumai
Atominė energetika XXI amžiuje, privalumai ir trukumai.
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 25
Černobylio avarija referatas
Įžanga. Černobilio katastrofos priežastys. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobylis šiandien. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 12
Jūros tarša referatas
Įvadas. Jūros tarša. Išvados. Literaūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 17
Kosmetikos gamybos įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Saugaus darbo valdymo ir organizavimo uždaviniai įmonėje. Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti saugias ir sveikas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 20
Maisto ir virtuvės atliekos
Įvadas. Bendros žinios apie atliekas. Bioskaidžios atliekos. Maisto ir virtuvės atliekos. Maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Surinkimas Lietuvoje. Rūšiuojamasis surinkimas. Individualus kompostavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 22
Miestų struktūra
Įvadas. Miesto struktūra. Funkcinės ir fizinės strukturos elementai. Struktūros formavimas. Miesto struktūros tipai. Miestų reikšmė. Miestų raida. Gyvenviečių sistemų pagrindiniai bruožai. Lietuvos gyvenviečių sistema. Gyventojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 03 27
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos. Įvadas. Mikroklimatas. Gyvenamųjų namų mikroklimatas. Ūkinių pastatų mikroklimatas. Sūrių brandinimo patalpos mikroklimatas. Oro švarumo kriterijai. Valymo būdai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 04 20
Oro tarša ir jo įtaka žmogaus sveikatai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Oro ištekliai bei jų reikšmė gamtai ir žmogui. Oro tarša. Taršos teršalai. Taršos šaltiniai. Oro tarša sukelia plaučių vėžį. Pramonės gigantai užleidžia vietą transportui. Automobiliai teršia daugiau. Kas ir kuo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 09 09
Pagrindinės aplinkosauginės problemos Lietuvoje
Aplinkos teršimas. Rūgštūs lietūs. Vietinis (lokalinis) oro užterštumas. Žemės ūkis ir žmogaus ūkinė veikla. Paviršinių vandens telkinių eutrofikacija. Dirvožemio užterštumas ir erozija. Biologinė įvairovė. Miškų nykimas ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 06
Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita
Įvadas. Žemės atmosferos sandara. Klimato kaita, jo veiksniai. Ozono sluoksnio sumažėjimas stratosferoje. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Oro tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 06
Aplinkos poveikis saugiam darbui referatas
Įvadas. Darbo aplinka ir jos sąlygos. Kas tai? Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Oro temperatūra. Darbo patalpų vėdinimas. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 22
Atlieku tvarkymas (2)
Pakuočių atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Atliekų perdirbimas. Stiklas. Popierius. Metalas. Plastikas. Apskaičiuota, kad vidutiniškai vienas Lietuvos Respublikos gyventojas pagamina 275 kg ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 02
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 03 17
Dumpių savartynas - Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos dalis
Įvadas. Regioninės atliekų tvarkymo sistemos tikslai ir principai. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymo projektas. III. Solidaraus “vartų mokesčio” tarifas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 10
ES ir Lietuvos politika dėl atmosferos ir oro taršos
Įvadas. Atmosfera ir oro tarša. Atmosfera. Atmosferos ir oro taršos įtaka sveikatai. Es oro apsaugos politika ir jos įtaka lietuvai. Es oro apsaugos politikos įtaka lietuvai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys es teisės aktai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 03 12
Gamtinė aplinka ir darnusis vystymasis
Įvadas. Darnaus vystymosi koncepcijos suformulavimo istorija. „Romos klubą". Darnaus vystymosi koncepcija. Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Erichas Fromas „Turėti ar būti?” Darnaus vystymosi siekis. Pagrindiniai darnaus vystymosi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 05 20
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema