Aplinkos referatai (5)

352 dokumentai
Aplinkos poveikis saugiam darbui referatas
Įvadas. Darbo aplinka ir jos sąlygos. Kas tai? Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Oro temperatūra. Darbo patalpų vėdinimas. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 22
Atlieku tvarkymas (2)
Pakuočių atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Atliekų perdirbimas. Stiklas. Popierius. Metalas. Plastikas. Apskaičiuota, kad vidutiniškai vienas Lietuvos Respublikos gyventojas pagamina 275 kg ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 02
Dendrologija Spygliuočiai Lietuvoje
Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Tuja - Thuja. Vakarinė Tuja ‘Teddy‘ - Thuja Occidentalis ‘Teddy‘. Rytinė tuja ‘Aurea Nana‘ -Thuja Orientalis ‘Aurea Nana. Eglė - Picea. Paprastoji eglė ‘Little Gem‘ – Picea Abies‘Little ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 05
Dumpių savartynas - Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos dalis
Įvadas. Regioninės atliekų tvarkymo sistemos tikslai ir principai. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymo projektas. III. Solidaraus “vartų mokesčio” tarifas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 10
ES ir Lietuvos politika dėl atmosferos ir oro taršos
Įvadas. Atmosfera ir oro tarša. Atmosfera. Atmosferos ir oro taršos įtaka sveikatai. Es oro apsaugos politika ir jos įtaka lietuvai. Es oro apsaugos politikos įtaka lietuvai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys es teisės aktai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 03 12
Gamtinė aplinka ir darnusis vystymasis
Įvadas. Darnaus vystymosi koncepcijos suformulavimo istorija. „Romos klubą". Darnaus vystymosi koncepcija. Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Erichas Fromas „Turėti ar būti?” Darnaus vystymosi siekis. Pagrindiniai darnaus vystymosi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 05 20
Gyvulinės kilmės atliekų panaudojimas biodujų gamybai Lietuvoje
Gyvulinės kilmės atliekų panaudojimas biodujų gamybai lietuvoje. Įvadas. Lietuvoje veikiančių biodujų jėgainių apžvalga. Tyrimų imties ir respondentų pasirinkimas. Anketa. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 16
Kauno miesto aplinkos ekologinis įvertinimas
Įvadas. Kauno ir vilniaus dviračių infrastruktūra. Kauno dviračių infrastruktūra. Vilniaus dviračių infrastruktūra. Kauno ir vilniaus dviračių infrastruktūros palyginimas. Organizacijos kūrimas. Apibedrinimas. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 05 21
Membraninės filtravimo technologijos
Nuotekų valymo būdai. Membranos. Membranų tipai. Tuščiavidurio pluošto membranos. Modulių gamyba. Membraninis atskyrimas. Membraninės filtravimo technologijos. Ultrafikacijos technologija. Atvirkštinio osmoso technologija. Pritaikymas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2014 05 23
Prevencinės aplinkos taršos mažinimo priemonės
Įvadas. Aplinkos apsauga. Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Techninės–technologinės aplinkos apsaugos priemonės. Ekonominės aplinkos apsaugos priemonės. Aplinkai palankios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 12 23
Rugsčiųjų lietų poveikis
Rūgštūs lietūs. Jų įtaka aplinkai. Rūgštaus lietaus susidarymas. Rūgščių patekimas į lietaus vandenį. Istorija ir tendencijos. Rūgštaus lietaus poveikis statiniams. Rūgščių lietų poveikis statybiniam akmeniui. Rūgščių lietų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 08 05
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų
Įvadas. Nafta ir jos produktai. Kas yra nafta? Jos fizikinės savybės. Naftos sudėtis ir produktai laivuose. Naftos tarša iš laivų. Naftos ir jos produktų išsiliejimo priežastys bei tarša. Naftos tarša Baltijos jūroje. Išsiliejusios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 11
Viesulai ir uraganai
Įvadas. Vėjo susidarymas. Viesulai. Uraganai. Stipriausi uraganai pasaulyje. Uraganai Lietuvoje. Uraganas anatolijus. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Aplinkos taršos poveikis miškui
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Miško ekosistemos. Maisto medžiagų apytaka miško ekosistemoje. Aplinkos tarša ir taršos šaltiniai. Taršos poveikis dirvožemiui. Taršos poveikis augalijai. Taršos poveikis gyvūnijai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 19
Asbesto poveikis
Įvadas. Kas yra asbestas? Kur yra asbesto? Kada asbestas yra pavojingas žmonėms? Asbesto poveikis sveikatai. Pagdrindinės asbesdo sukeliamos ligos. Asbesto šalinimas. Kas turėtų pasirūpinti asbesto šalinimu. Teisinė informacija. Kokie yra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 03 27
Atliekos ir jų tavrkymas Alytaus regioninis sąvartynas
Įvadas. Teorinė dalis. Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys atliekų šalinimą sąvartynuose. Nagrinėjamos teritorijos apžvalga. Atliekų sąvartyno principinė schema. Susidarančių atliekų kiekių skaičiavimas. Sąvartyno talpos, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 02 15
Atliekų deginimo technologija ir nauda
Įvadas. Atliekų deginimo technologija. Atliekų deginimo įrenginys. Deginimas. Atliekų deginimo būdai. Atliekų deginimas ant judančio ardyno. Atliekų deginimas rotacinėse krosnyse. Atliekų deginimas verdančiu sluoksnio būdu. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 05 22
Atsinaujinantys ištekliai referatas
Įvadas. Atsinaujinančių išteklių samprata. Atsinaujinančių išteklių suskirstymas. Vėjo energija. Saulės energija. Hidroenergija. Geoterminė energija. Biomasės energija. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 04 05
Baltijos jūros tarša referatas
Įvadas. Lietuvos baltijos jūros gamtinės sąlygos. Fizinės-geografinės savybės. Biologinės sąvybės. Ypatingos savybės ir procesai, lemiantys Baltijos jūros ekosistemos jautrumą. Lietuvos baltijos jūros išteklių panaudojimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2015 10 19
Černobilio AE katastrofos priežastys ir pasekmės
Įžanga. Černobilio katastrofos sistemos priežastys. Katastrofos pasekmės. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės europos šalyse. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobilis ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 12
Jurbarko rajono saugomos teritorijos
Jurbarko rajono saugomos teritorijos. Jų būklė ir reikšmė. Panemunių regioninis parkas. Vaizdas į seredžiaus apylinkės. Viešvilės rezervatas.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 14
Rūgščių lietų poveikis vandens telkiniams
Rūgščių lietų poveikis vandens telkiniams. Įvadas. Dėstymas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 11 02
Vejos sodyboms
Įvadas. Vejos. Vejų rūšys. Žolių tinkamumas vejoms. Vejų formos. Pasiūlymai planuojantiems veją. Įrengimai. Senos vejos atnaujinimas. Naujos vejos įrengimas. Drenažas. Dirvos paruošimas. Sėjimas sėklomis. Dirvos volavimas. Vejos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 27
Aplinkos apsauga referatas
Ukmergės rajono statistiniai duomenys. Ukmergės raono klimatinės, gamtinės sąlygos. Ukmergės rajono dirvožemis. Ukmergės rajono oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemis ir jo apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 07 12
Aplinkos apsaugos sistemos politika
Įvadas. Aplinkos apsaugos politikos teoriniai aspektai. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą reguliuojančių įstatymų ir teisinių aktų apžvalga. Aplinkos apsaugos principai ir sistema. Aplinkos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 04 08
Aplinkosaugos kultūra Lietuvoje
Įvadas. Aplinkosaugos kultūra. Valstybės aplinkos apsaugos raida. Aplinkosaugos švietimas Lietuvoje. Formaliojo švietimo sistema. Neformaliojo švietimo sistema. Teisinė aplinkos apsauga. Darnaus vystymosi koncepcija. Aplinkos apsaugos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 12 04
Atliekos ir jų tvarkymo būdai
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. Sąvartynai. Deginimas. Perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 25
Atmosferos oro teršimas
Atmosferos oro teršimas. Aplinkos taršą sukelia galvijai. Rūgštusis lietus. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. Transporto tarša. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 04 05
Atominės elektrinės pasaulyje
Atominės elektrinės pasaulyje. Įvadas. Analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 04 16
Ciklonai
Įvadas. Aplinkos oro tarša ir valymo įrenginiai. Ciklono tipo oro valymo įrenginiai ir jų taikymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 06 18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo