Aplinkos referatai (5)

346 dokumentai
Garso sklidimas oru ir standžiosiomis konstrukcijomis. Būdai jo sumažinimui
Įvadas. Garso sklidimas. Garso bangos. Garso sklidimas skysčiu ir dujomis. Garso sklidimas kietose medžiagose. Garso slopinimo būdai. Garso atspindėjimas (reflekcija):. Garso absorbavimas. Garso slopinimas standžiose konstrukcijose. Medinės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 05 03
Kauno miesto aplinkos ekologinis įvertinimas
Įvadas. Kauno ir vilniaus dviračių infrastruktūra. Kauno dviračių infrastruktūra. Vilniaus dviračių infrastruktūra. Kauno ir vilniaus dviračių infrastruktūros palyginimas. Organizacijos kūrimas. Apibedrinimas. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 05 21
Membraninės filtravimo technologijos
Nuotekų valymo būdai. Membranos. Membranų tipai. Tuščiavidurio pluošto membranos. Modulių gamyba. Membraninis atskyrimas. Membraninės filtravimo technologijos. Ultrafikacijos technologija. Atvirkštinio osmoso technologija. Pritaikymas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2014 05 23
Prevencinės aplinkos taršos mažinimo priemonės
Įvadas. Aplinkos apsauga. Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Techninės–technologinės aplinkos apsaugos priemonės. Ekonominės aplinkos apsaugos priemonės. Aplinkai palankios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 12 23
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų
Įvadas. Nafta ir jos produktai. Kas yra nafta? Jos fizikinės savybės. Naftos sudėtis ir produktai laivuose. Naftos tarša iš laivų. Naftos ir jos produktų išsiliejimo priežastys bei tarša. Naftos tarša Baltijos jūroje. Išsiliejusios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 11
Viesulai ir uraganai
Įvadas. Vėjo susidarymas. Viesulai. Uraganai. Stipriausi uraganai pasaulyje. Uraganai Lietuvoje. Uraganas anatolijus. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Aplinkos taršos poveikis miškui
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Miško ekosistemos. Maisto medžiagų apytaka miško ekosistemoje. Aplinkos tarša ir taršos šaltiniai. Taršos poveikis dirvožemiui. Taršos poveikis augalijai. Taršos poveikis gyvūnijai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 19
Asbesto poveikis
Įvadas. Kas yra asbestas? Kur yra asbesto? Kada asbestas yra pavojingas žmonėms? Asbesto poveikis sveikatai. Pagdrindinės asbesdo sukeliamos ligos. Asbesto šalinimas. Kas turėtų pasirūpinti asbesto šalinimu. Teisinė informacija. Kokie yra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 03 27
Atliekos ir jų tavrkymas Alytaus regioninis sąvartynas
Įvadas. Teorinė dalis. Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys atliekų šalinimą sąvartynuose. Nagrinėjamos teritorijos apžvalga. Atliekų sąvartyno principinė schema. Susidarančių atliekų kiekių skaičiavimas. Sąvartyno talpos, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 02 15
Atsinaujinantys ištekliai referatas
Įvadas. Atsinaujinančių išteklių samprata. Atsinaujinančių išteklių suskirstymas. Vėjo energija. Saulės energija. Hidroenergija. Geoterminė energija. Biomasės energija. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 04 05
Černobilio AE katastrofos priežastys ir pasekmės
Įžanga. Černobilio katastrofos sistemos priežastys. Katastrofos pasekmės. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės europos šalyse. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobilis ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 12
Jurbarko rajono saugomos teritorijos
Jurbarko rajono saugomos teritorijos. Jų būklė ir reikšmė. Panemunių regioninis parkas. Vaizdas į seredžiaus apylinkės. Viešvilės rezervatas.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 14
Oro tarša Lietuvoje referatas
Įvadas. Bendros žinios apie atmosferą ir orą. Oro ištekliai bei jų reikšmė gamtai ir žmogui. Oro tarša ir jos pasekmės. Oro apsauga ir monitoringas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 27
Rūgščių lietų poveikis vandens telkiniams
Rūgščių lietų poveikis vandens telkiniams. Įvadas. Dėstymas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 11 02
Sunkieji metalai ir jų poveikis aplinkai bei žmogui: kadmis
Įvadas. Poveikis žmogui. Užsikrėtimo būdai. Simptomai. Poveikis žmogaus organizmui susikaupus kadmiui. Diagnozavimas. Gydymas. Prevencija. Kadmis ne tik maiste. Poveikis aplinkai. Kadmio patekimo būdai į aplinką. Kadmio poveikis augalams. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 04 06
Vejos sodyboms
Įvadas. Vejos. Vejų rūšys. Žolių tinkamumas vejoms. Vejų formos. Pasiūlymai planuojantiems veją. Įrengimai. Senos vejos atnaujinimas. Naujos vejos įrengimas. Drenažas. Dirvos paruošimas. Sėjimas sėklomis. Dirvos volavimas. Vejos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 27
Aplinkos apsauga referatas
Ukmergės rajono statistiniai duomenys. Ukmergės raono klimatinės, gamtinės sąlygos. Ukmergės rajono dirvožemis. Ukmergės rajono oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemis ir jo apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 07 12
Aplinkos apsaugos sistemos politika
Įvadas. Aplinkos apsaugos politikos teoriniai aspektai. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą reguliuojančių įstatymų ir teisinių aktų apžvalga. Aplinkos apsaugos principai ir sistema. Aplinkos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 04 08
Aplinkosauga: Atliekų tvarkymas Lietuvoje
Įvadas. Kietosios atliekos bei jų tvarkymas. Atliekų susidarymo šaltiniai, rūšys. Nepavojingos atliekos. Pramonės atliekos (antrinės žaliavos). Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų susidarymas. Atliekų surinkimas. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 04 28
Aplinkosaugos kultūra Lietuvoje
Įvadas. Aplinkosaugos kultūra. Valstybės aplinkos apsaugos raida. Aplinkosaugos švietimas Lietuvoje. Formaliojo švietimo sistema. Neformaliojo švietimo sistema. Teisinė aplinkos apsauga. Darnaus vystymosi koncepcija. Aplinkos apsaugos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 12 04
Atliekos ir jų tvarkymo būdai
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. Sąvartynai. Deginimas. Perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 25
Atmosferos oro teršimas
Atmosferos oro teršimas. Aplinkos taršą sukelia galvijai. Rūgštusis lietus. Poveikis aplinkai. Poveikis ežerams. Poveikis dirvožemiui. Kita žala. Transporto tarša. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 04 05
Atominės elektrinės pasaulyje
Atominės elektrinės pasaulyje. Įvadas. Analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 04 16
Ciklonai
Įvadas. Aplinkos oro tarša ir valymo įrenginiai. Ciklono tipo oro valymo įrenginiai ir jų taikymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 06 18
Dabarties pasaulio tyrimai Nauji atradimai
Įvadas. Atrasta nauja gyvybės forma mintanti arsenu. Naujas radinys verčia permąstyti praeitį. Įvadas. Žengiame į dešimtmetį, kai mokslo atradimai pakeis mūsų gyvenimą. Naujas radinys verčia permąstyti praeitį.
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 26
Dendrologija Spygliuočiai Lietuvoje
Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Tuja - Thuja. Vakarinė Tuja ‘Teddy‘ - Thuja Occidentalis ‘Teddy‘. Rytinė tuja ‘Aurea Nana‘ -Thuja Orientalis ‘Aurea Nana. Eglė - Picea. Paprastoji eglė ‘Little Gem‘ – Picea Abies‘Little ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 05
Gyvūnijos naudojimo teisė ir apsauga
Įvadas. Gyvūnija ir jos reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos naudojimo teisė ir apsauga. Išvados. Literatūra
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 02 27
Laivo reisas aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimas
Tarptautinės marpol ir baltijos jūros apsaugos konvencijų reikalavimų užtikrinimas planuojant ir vykdant laivo reisą. Paskirties uosto aprašymas. Reiso aprašymas. Reiso planas (maršrutas). Skaičiavimai. Azoto oksidų specifinė emisija. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 07 09
Mechaninis teršalų valymas iš oro
Įvadas. Mechaninių oro teršalų klasifikavimas ir jų sąvybės. Dispersiškumas. Adhezija. Autohezija. Abrazyvumas. Elektrinės savybės. Kietųjų dalelių sluoksnio elektrinė varža. Dulkių elektros krūvio nustatymas. Koaguliacija. Degumas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 11
Rugsčiųjų lietų poveikis
Rūgštūs lietūs. Jų įtaka aplinkai. Rūgštaus lietaus susidarymas. Rūgščių patekimas į lietaus vandenį. Istorija ir tendencijos. Rūgštaus lietaus poveikis statiniams. Rūgščių lietų poveikis statybiniam akmeniui. Rūgščių lietų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 08 05
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema