Aplinkos referatai (6)

352 dokumentai
Atominės elektrinės pasaulyje
Atominės elektrinės pasaulyje. Įvadas. Analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 04 16
Ciklonai
Įvadas. Aplinkos oro tarša ir valymo įrenginiai. Ciklono tipo oro valymo įrenginiai ir jų taikymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 06 18
Dabarties pasaulio tyrimai Nauji atradimai
Įvadas. Atrasta nauja gyvybės forma mintanti arsenu. Naujas radinys verčia permąstyti praeitį. Įvadas. Žengiame į dešimtmetį, kai mokslo atradimai pakeis mūsų gyvenimą. Naujas radinys verčia permąstyti praeitį.
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 26
Gyvūnijos naudojimo teisė ir apsauga
Įvadas. Gyvūnija ir jos reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos naudojimo teisė ir apsauga. Išvados. Literatūra
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 02 27
Laivo reisas aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimas
Tarptautinės marpol ir baltijos jūros apsaugos konvencijų reikalavimų užtikrinimas planuojant ir vykdant laivo reisą. Paskirties uosto aprašymas. Reiso aprašymas. Reiso planas (maršrutas). Skaičiavimai. Azoto oksidų specifinė emisija. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 07 09
Mechaninis teršalų valymas iš oro
Įvadas. Mechaninių oro teršalų klasifikavimas ir jų sąvybės. Dispersiškumas. Adhezija. Autohezija. Abrazyvumas. Elektrinės savybės. Kietųjų dalelių sluoksnio elektrinė varža. Dulkių elektros krūvio nustatymas. Koaguliacija. Degumas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 11
Pavojingų krovinių gabenimo įtaka aplinkai
Įvadas. Pavojingi kroviniai ir jų gabenimas. Pavojingi kroviniai. Pavojingų krovinių klasifikacija. Pavojingų krovinių transportavimo ypatumai. Pavojingų krovinių gabenimas Klaipėdos jūrų uoste. Pavojingų krovinių gabenimo įtaką ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 05 02
Poveikis aplinkai kraunant naftą ar jos produktus Klaipėdos uoste referatas
Įvadas. Nafta ir jos tarša. Plitimas. Garavimas. Dispersija. Tirpimas. Emulgavimas. Naftos išsiliejimo poveikis. Naftos išsiliejimo poveikis jūrinei aplinkai. Poveikis jūrų paukščiams ir žinduoliams. Naftos poveikis žvejyai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 02
Rūgštūs lietūs referatas
Įvadas. Rūgščiojo lietaus samprata. Rūgščiojo lietaus sąvoka. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Rūgščiojo lietaus poveikis ekosistemai. Rūgščiojo lietaus poveikis aplinkai.
Aplinkos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 11 22
Vandens panaudojimas ir tarša
Įvadas. Vanduo – gyvybės šaltinis. Vandens panaudojimas. Vandens išteklių panaudojimas pasaulyje. Vandens naudojimas Baltijos jūros baseine. Vandens naudojimas Lietuvoje. Tarša. Kaip sumažinti vandens taršą aplink save ? Išvada. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 12
Aplinkos sauga
Įvadas. Europos sąjungos aplinkos apsaugos politis apžvalga. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raida. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos. Aplinkosaugos politika. Aplinkos ministerijos departamentai. Aplinkos apsaugos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 03
Atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regione
Įvadas. Atliekų rūšys ir susidarymo šaltiniai. Atliekų tvarkymo planas bei atliekų sistemos organizavimas. Valstybinis atliekų tvarkymo planas. Šiaulių atliekų tvarkymo planas. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 12 06
Ekologinės gyvenvietės
Įvadas. Miestų plėtra, nuo darnos iki beribio chaoso. Ekologinės gyvenvietės. Pagrindiniai kriterijai keliami ekologiniams miestams. Ekologinių gyvenviečių projektavimas. Miestas, vertas ekologiško arba darnaus miesto vardo. Gyvuojančios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 21
Galimos ekstremalios situacijos referatas
Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 04 25
Gamtos apsauga
Lietuvos gamta. Tarša. Upės. Rezervatai. Miškai. Žmogus suvartoja didelę dalį žemės išteklių ir sukuria daugybę žalingų atliekų bei teršalų. Įgyvendindami apsaugą mes galime mažiau pakenkti kitoms gyvoms būtybėms, kurios gyvena ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 02
Į atmosferą išmetamų teršalų apskaita bei mažinimo priemonės
Įvadas. Atmosferos strūktura ir sudėtis. Atmosferos antropogeniniai taršos šaltiniai. Vilniaus miesto į orą patenkančių teršalų emisijos apskaita. Į atmosferą išmetamų teršalų mažinimo priemonės. Išvados. Informaciniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 11
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiai
Įvadas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. Aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 01
Oro tarša Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 07
Oro taršos mažinimo būdai laivuose Aplinkos sauga
Apsaugos nuo oro taršos iš laivų priemonės. Ozona ardančių medžiagų išmetino iš laivų mažinimas. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų panaudojimo racionalumas. Mažiasieriai degalai. Skruberiai. Lng. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 02
Oro taršos šaltiniai ir jų poveikis aplinkai
Įvadas. Žemės ūkis ir tarša. Kenksmingos dujos sklindančios žemės ūkyje, dujų susidarymas, emisijos procesai, dujų žala aplinkai. Kenksmingų dujų susidarymas. Kenksmingų dujų poveikis aplinkai. Teisės aktai reglamentuojantys ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 02
Oro valymas panaudojant filtrus
Įvadas. Filtravimo aparatas,kas tai? Oro taršos priežąstys. Kolektoriai. Betoninių grindų šildymo konstrukcija. Grindų dangų pavyzdžiai. Priežiūra. Sutrikimai ir jų šalinimas. Grindinio šildymo pliusai. Grindinio sildymo samata. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Taikomoji aplinkosauga
Įvadas. Teorinė dalis. Oro taršos sklaidos modeliavimas. Oro tarša. Oro užterštumo ribinės vertės. Oro taršos modeliavimas. Atliekos ir pagrindiniai jų šaltiniai Lietuvoje. Atliekos. Atliekų šaltiniai Lietuvoje. Cheminė tarša ir jos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2014 01 17
Verkių regioninis parkas
Įvadas. Verkių regioninis parkas. Parko gamta. Kultūros paveldas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 14
Aplinkos politika Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos politika. Aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 19
Turinys. Įvadas. Atliekų deginimo technologijos. Darbo tikslas išanalizuoti atliekų technologijas i jų naudą,. Darbo objektas atliekų deginimo technologijos ir nauda. Darbo uždaviniai. Deginimas verdančio sluoksnio būdu. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 01 27
Etanolis ir autošampūnas
Įvadas. Etanolis. Etanolio naudojimas. Etanolio poveikis. Autošampūnas. Autošampūno poveikis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 07
Gamtos ir žmogaus sauga
Įvadas. Autokurtas“ charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas servise. Profesinės rizikos vertinimas. Uab ‚Autokurtas‘ privalo būti organizuojami šie mokymai. Pasirinktame servise turi būti rengiami. Darbuotojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 06 03
Gamyklų ir įmonių įtaka žmogui ir jo organizmui
Įvadas. Gamyklų ir įmonių klasifikaciją pagal gaminamą produkciją. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Teršalų poveikis žmogaus ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 04 07
Hidrotechniniai įrenginiai
Įvadas. Hidrotechnikos statinių klasifikacija. Vandens saugyklos, tvenkiniai. Vandens pralaidos. Užtvankos. Alytaus rajono hidrotechniniai statiniai. Tvenkiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 02
Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai
Lietuvos užterštumas radionuklidais. Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai. Černobylio avarijos pasekmės lietuvoje. Baigiamasis žodis. Radioaktyviųjų medžiagų šaltiniai yra dvejopo pobūdžio - gamtiniai ir antropogeniniai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 02
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo