Aplinkos skaidrės

330 dokumentų
Oro tarša ir apsauga skaidrės
Skaidrės apie oro taršą ir apsaugą nuo oro teršimo. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Teršimo šaltiniai. Oro tarša Lietuvoje. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 09 26
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 06
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 09
Aplinkos apsauga skaidrės
Aplinkos apsauga. Aplinka. Aplinkos saugojimas. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Įstatymo paskirtis. Aplinkos ministerija. Pagrindinė lietuvos respublikos vyriausybės institucija. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 23
Atliekų rūšiavimas skaidrės
Atliekos - tai šiukšlės, kurios nuolat susidaro buityje. Atliekų kiekį galima sumažinti:. Pakuotės ir daiktai būna pažymėti ženklais. ką jie reiškia? Mėbijaus ženklas. Šis ženklas rodo. Kiekviena rodyklė rodo vieną iš trijų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 12 04
Terorizmas skaidrės
Skaidrės apie terorizmą. Terorizmas xx-xxia. Įvykių chronologija. Sąmokslų teorijos. Kruvinos kalėdos nigerijoje: teroristiniai išpuoliai nusinešė dešimtis gyvybių. Londone – grėsmingas teroro išpuolis. Teroristinių išpuolių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 05 25
Aprangos protokoliniai reikalavimai
Vyrų apranga ir aksesurai. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Vyrų dalykinė apranga. Vyrų dalykinės aprangos taisyklė. Kostiumui keliami reikalavimai. Švarko ir kelnių ilgio reikalavimai. Marškinių dydžiui keliami reikalavimai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 21
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 29
Aplinkos apželdinimas
Design projektavimas. Aplinkos apželdinimo projektai. Aplinkos rekonstrukcijos projektai. Inžinerinių sistemų projektai. Projektų demonstravimas. Vejos įrengimas lawn installation. Apželdinimas planting. Spalvos ir įvairovė gali apsukti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 06
Buitinių atliekų rūšiavimas
Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai - perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2011 11 17
Gaisro gesinimo priemones skaidrės
Gaisriniai čiaupai. Gaisriniai skydai. Gaisrinis hidrantas su vandens kolonėle. Gesintuvai. Gesintuvu rūšys. Nedegus audeklas.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 05 25
Gamtos ištekliai skaidrės
Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė. Gamtos išteklių klasifikasija skirstomi pagal. Gamtos komponentus(panaudojimo būdą). Pagal gamtos komponentus skiriami. Mineraliniai ištekliai Klimatiniai ištekliai Vandens ištekliai Žemės ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 11 16
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai. Didėjanti žmonijos populiacija užteršė pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru ir baigiant vandeniu. Aplinka. Teršalai. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai lietuvoje yra ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 11
Lietuvos miškai skaidrės
Lietuvos miškai. Vardas Pavardenis. Miškų reikšmė Lietuvoje. Nesuklysime pasakę, kad kiekvieno lietuvio gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mišku. Vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškai Lietuvoje įvairūs. Juose ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 08
Oro tarša. Pristatymas
Kuo daugiau sužinoti apie oro taršą; kokie yra didžiausi oro teršėjai; sužinoti kas yra rūgštūs lietūs; sprendimo būdai. Pagrindiniai atmosferos teršalų šaltiniai. Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Rūgščiojo lietaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2011 03 17
Rūgštieji lietūs ir jų poveikis
Ką vadiname rūgščiuoju lietumi? Atsiradimas. Pagrindiniai teršėjai sieros ir azoto oksidais. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Teršalų migracija. Poveikis augalams. Poveikis vandens telkiniams. Poveikis dirvožemiui. Poveikis statiniams. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 24
Atliekos ir jų rūšiavimas
Atliekos ir jų rūšiavimas. Atliekos - tai bet kokios medžiagos ar daiktai. Atliekos gali būti skirstomos į keturias atliekų grupes. Atliekos gali būti. Buityje susidarančios pavojingos atliekos - namų ūkyje. Atliekų kiekį galima ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 10 06
Atliekų utilizavimas ir perdirbimas
Atliekų utilizavimas ir perdirbimas: ką turi žinoti kiekvienas. Atliekos apibrėžimas. Pavojingos atliekos įmonėse, pas gyventojus. Gamintojo – importuotojo atsakomybė. Privalo imtis visų priemonių. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 21
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje. Kas tai? Biomasės energija. Biomasės energijos privalumai. Biomasės energijos trūkumai. Vėjo energija. Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Horizontalios ašies vėjo jėgainės. Pirmosios vėjo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2014 01 22
Popieriaus perdirbimo technologijos
Popieriaus perdirbimo technologijos. Įvadas. Popierius. Istorija. Popieriaus gaminimo procesas. Popieriaus rūšys. Popieriaus panaudojimas. Didžiausia dalis popieriaus panaudojimo, net 41%, atitenka daiktų įpakavimui! Koks yra popieriaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2015 01 08
Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai; aplinką saugančios transporto priemonės
Tarša išmetamosiomis dujomis. Poveikis sveikatai. Kaip apsaugoti savo sveikatą? Aplinką saugančios transporto priemonės. Naudota literatūra.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 18
Aplinkosauga skaidrės
Aplinkosauga. Kodėl reikia išsaugoti natūralią aplinką?. Saugomos teritorijos. Rezervatas. Draustinis. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Biologinės įvairovės ir nykstančių rūšių išsaugijimo būdai. Žaliųjų judėjimas. Keletas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 23
Atominė elektrinė. Poveikis žmonėms ir aplinkai įvykus avarijai
Ignalinos atominė elektrinė – vienintelė baltijos šalyse. Lietuvos energetinės sistemos branduolinė jėgainė, turinti didžiausią pasaulyje reaktorių, pastatyta lietuvoje, šalia sienos su baltarusija. Lietuvos užterštumas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2011 04 01
Gajos teorija
Gajos teorija. Gajos teorijos pavadinimo kilmė. Gajos hipotezė teigia. Žemė - superorganizmas. Lovelockas teigia. Mikroorganizmai. Gajos hipotezės įvertinimas. Gajos konferencijos. Amsterdamo deklaracija. Žmonijos išnykimas. Gyvybė žemėje ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 11 12
Ozono sluoksnio plonėjimas skaidrės
Ozono sluoksnio. plonėjimas. Tikslas. Aptarti ozono sluoksnio plonėjimo priežastis, padarinius ir sprendimo būdus. Ozono sluoksnis. Ozonas (O3) yra labai svarbi Žemės atmosferos dalis. Kodėl ozono sluoksnis mums yra svarbus? Jis saugo Žemę ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 20
Baltijos jūros apsauga
Baltijos jūros apsauga. Baltijos jūra. Faktai apie baltijos jūrą. Į jūrą įteka daugiau kaip 200 upių. Baltijos jūros tarša. Veiksmai baltijos jūros būklei gerinti. Karštųjų taškų sąrašas. Kaip kiekvienas galime prisidėti prie ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 10 14
Atliekų tvarkymas pristatymas
Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo perspektyvos Vilniaus mieste. Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo metodai (I). Atliekų tvarkymo metodai (II). Atliekų tvarkymo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 10 11
Atliekų tvarkymas skaidrės
Atliekų tvarkymas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 12 31
Baltijos jūros tarša skaidrės
Baltijos jūros tarša. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša – didelė problema. Baltijos jūrą teršia. Tarša sunkiaisias metalais. Transportas. Pavojus gresia ir ruoniams. Cheminiai ginklai. Turizmas. Keli patarimai, norintiems prisidėti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 01 22
Biokuro gamyba
Kietojo biokuro savybės. Įvadas. Pastaraisiais metais biokuro naudojimas nuolatos auga. Biokuras. Per pastaruosius keliasdešimt metų daugelyje valstybių susirūpino gamtos išsaugojimu ir alternatyviais energijos šaltiniais. Literatūros ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 24
×