Aplinkos skaidrės

588 dokumentai
Oro tarša ir apsauga skaidrės
9,3( 4 atsiliepimai )
Skaidrės apie oro taršą ir apsaugą nuo oro teršimo. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Teršimo šaltiniai. Oro tarša Lietuvoje. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 09 27
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 15
Atliekų rūšiavimas skaidrės
Atliekos - tai šiukšlės, kurios nuolat susidaro buityje. Atliekų kiekį galima sumažinti:. Pakuotės ir daiktai būna pažymėti ženklais. ką jie reiškia? Mėbijaus ženklas. Šis ženklas rodo. Kiekviena rodyklė rodo vieną iš trijų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 12 05
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 09
Ozono sluoksnio plonėjimas skaidrės
Ozono sluoksnio. plonėjimas. Tikslas. Aptarti ozono sluoksnio plonėjimo priežastis, padarinius ir sprendimo būdus. Ozono sluoksnis. Ozonas (O3) yra labai svarbi Žemės atmosferos dalis. Kodėl ozono sluoksnis mums yra svarbus? Jis saugo Žemę ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 08
Aplinkos apsauga skaidrės
Aplinkos apsauga. Aplinka. Aplinkos saugojimas. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Įstatymo paskirtis. Aplinkos ministerija. Pagrindinė lietuvos respublikos vyriausybės institucija. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 27
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 31
Aprangos protokoliniai reikalavimai
Vyrų apranga ir aksesurai. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Vyrų dalykinė apranga. Vyrų dalykinės aprangos taisyklė. Kostiumui keliami reikalavimai. Švarko ir kelnių ilgio reikalavimai. Marškinių dydžiui keliami reikalavimai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 26
Terorizmas skaidrės
Skaidrės apie terorizmą. Terorizmas xx-xxia. Įvykių chronologija. Sąmokslų teorijos. Kruvinos kalėdos nigerijoje: teroristiniai išpuoliai nusinešė dešimtis gyvybių. Londone – grėsmingas teroro išpuolis. Teroristinių išpuolių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 05 25
Gaisro gesinimo priemones skaidrės
Gaisriniai čiaupai. Gaisriniai skydai. Gaisrinis hidrantas su vandens kolonėle. Gesintuvai. Gesintuvu rūšys. Nedegus audeklas.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 05 25
Oro tarša. Pristatymas
Kuo daugiau sužinoti apie oro taršą; kokie yra didžiausi oro teršėjai; sužinoti kas yra rūgštūs lietūs; sprendimo būdai. Pagrindiniai atmosferos teršalų šaltiniai. Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Rūgščiojo lietaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Cheminiai, biologiniai pavojai pristatymas
Cheminiai, biologiniai pavojai. Cheminių medžiagų panaudojimas. Neaiškus poveikis žmonėms. Vabzdžių sumažėjimas ar išnykimas. Neįprastas mirčių ar susirgusių žmonių skaičius. Cheminio užterštumo šaltiniai. Vaistai. Išgėrusiam ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2013 03 04
Atliekų rūšys ir jų surinkimas Lietuvoje
Atliekų rūšys ir jų surinkimas Lietuvoje. Atliekų tipai. Baterijų ir akumuliatorių atliekos. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 12 09
Plastikas ir jo perdirbimas
Plastiko rūšys. Pagal polimero gavimo būdą plastikai skirstomi į. Pagal technologines savybes plastikai skirstomi į. Plastiko gaminių ženklinimas. Plastiko istorija. Plastiko panaudojimas. Plastiko poveikis žmogui. Plastiko poveikis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 12 21
Atliekos ir jų rūšiavimas
Atliekos ir jų rūšiavimas. Atliekos - tai bet kokios medžiagos ar daiktai. Atliekos gali būti skirstomos į keturias atliekų grupes. Atliekos gali būti. Buityje susidarančios pavojingos atliekos - namų ūkyje. Atliekų kiekį galima ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 25
Lietuvos miškai skaidrės
Lietuvos miškai. Vardas Pavardenis. Miškų reikšmė Lietuvoje. Nesuklysime pasakę, kad kiekvieno lietuvio gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mišku. Vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškai Lietuvoje įvairūs. Juose ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 14
Popieriaus perdirbimo technologijos
Popieriaus perdirbimo technologijos. Įvadas. Popierius. Istorija. Popieriaus gaminimo procesas. Popieriaus rūšys. Popieriaus panaudojimas. Didžiausia dalis popieriaus panaudojimo, net 41%, atitenka daiktų įpakavimui! Koks yra popieriaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 18
Aplinkos apželdinimas
Design projektavimas. Aplinkos apželdinimo projektai. Aplinkos rekonstrukcijos projektai. Inžinerinių sistemų projektai. Projektų demonstravimas. Vejos įrengimas lawn installation. Apželdinimas planting. Spalvos ir įvairovė gali apsukti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 11
Aplinkosauga skaidrės
Aplinkosauga. Kodėl reikia išsaugoti natūralią aplinką?. Saugomos teritorijos. Rezervatas. Draustinis. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Biologinės įvairovės ir nykstančių rūšių išsaugijimo būdai. Žaliųjų judėjimas. Keletas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 25
Atliekų tvarkymas pristatymas
Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema Lietuvoje. Atliekų tvarkymo perspektyvos Vilniaus mieste. Atliekų tvarkymas. Atliekų surinkimas. Atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo metodai (I). Atliekų tvarkymo metodai (II). Atliekų tvarkymo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Buitinių atliekų rūšiavimas
Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai - perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2016 06 19
Ūkinės veiklos poveikis aplinkai
Ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Tikslas. Uždavinai. Ūkinė veikla, kas tai ? Planuojama ūkinė veikla. Ūkinės veiklos sprendimas. Pranešimas visuomėnei apie parengtą programą. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 30
Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai; aplinką saugančios transporto priemonės
Tarša išmetamosiomis dujomis. Poveikis sveikatai. Kaip apsaugoti savo sveikatą? Aplinką saugančios transporto priemonės. Naudota literatūra.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 19
Gamtos ištekliai skaidrės
Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė. Gamtos išteklių klasifikasija skirstomi pagal. Gamtos komponentus(panaudojimo būdą). Pagal gamtos komponentus skiriami. Mineraliniai ištekliai Klimatiniai ištekliai Vandens ištekliai Žemės ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 07
Konfliktai ir jų valdymas pristatymas
Konfliktai ir jų valdymas. Tikslas. Konfliktų priežastys. Dažnai konflikto šaltinis- vadovas. Konflikto identifikavimas. Konfliktų tipai. Konflikto raida. Devynios konflikto stadijos - pakopos. Konfliktų baigtis ir pasekmės. Nesuradus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 10 30
Atominė elektrinė. Poveikis žmonėms ir aplinkai įvykus avarijai
Ignalinos atominė elektrinė – vienintelė baltijos šalyse. Lietuvos energetinės sistemos branduolinė jėgainė, turinti didžiausią pasaulyje reaktorių, pastatyta lietuvoje, šalia sienos su baltarusija. Lietuvos užterštumas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2011 04 01
Rūgštieji lietūs ir jų poveikis
Ką vadiname rūgščiuoju lietumi? Atsiradimas. Pagrindiniai teršėjai sieros ir azoto oksidais. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Teršalų migracija. Poveikis augalams. Poveikis vandens telkiniams. Poveikis dirvožemiui. Poveikis statiniams. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 24
Žalioji revoliucija
Aleksandro stulginskio universitetas. Žalioji revoliucija. Kas yra „Žalioji revoliucija“? Kodėl atsirado „Žalioji revoliucija“? Žaliosios revoliucijos istorija. Žaliosios revoliucijos kritika. Naujoji žalioji revoliucija. Nauji, ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 01 21
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai. Didėjanti žmonijos populiacija užteršė pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru ir baigiant vandeniu. Aplinka. Teršalai. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai lietuvoje yra ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 20
Pesticidų patekimas į aplinką ir jų poveikis organizmams
Pesticidų patekimas į aplinką ir jų poveikis organizmams. Įvadas. Pesticidų klasifikacija pagal patekimą į organizmą. Pesticidai mūsų aplinkoje. Teigiama - Neigiama. Devyni pesticidai įtraukti į Stokholmo POT konvencijos sąrašą. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo