Aplinkos apsaugos inžinerijos praktikos ataskaita VIlniaus degtinė


Aplinkos praktikos ataskaita. Įvadas. Bendros žinios apie įmonę AB ,,Vilniaus degtinė“. Įmonės gaminama produkcija. Įmonės poveikis aplinkai. Sąlygojamas poveikis aplinkos orui. Atskiri taršos šaltinių duomenys. Sąlygojamas poveikis vandens kokybei. Vandens telkinių kokybės tyrimai. Vandens kokybės vertinamas. Susidarančios atliekos ir jų tvarkymas. Fizinė technologinė tarša. Apšvietimas. Triukšmas. Virpesiai. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Dulkės. Sąlygojamas poveikis gamtiniams objektams. Darbuotojų sauga įmonėje. Darbuotojų sveikata įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimas. Saugos ir sveikatos įstatymas. Priešgaisrinės saugos užtikrinimas ir organizavima. Nelaimingi atsitikimai darbe, žalos atlyginimas. Įmonės aplinkos apsaugos politika. Aplinkosauginių technologijų įrenginys. Biodujų gamyba. Alternatyvos. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas – mokėti pritaikyti aplinkos apsaugos inžinerijos žinias praktikoje, remiantis darniosios plėtros principais.

Uždaviniai – gilinti bendrųjų technologijos mokslų, Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų krypties pagrindų bei aplinkos apsaugos technologijų projektavimo žinias. Įgyti supratimo apie naujas ir reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas, aplinkos apsaugos inžinerijos pagrindus bei tradicines ir inovatyvias aplinkos apsaugos technologijas bei jų taikymo būdus. Vystyti bendruosius studentų gebėjimus kritiškai mąstyti, racionaliai spręsti iškilusius klausimus, dirbti savarankiškai ir grupėje, sisteminti informaciją, pristatyti rezultatus ir taikyti inovatyvias vaizdines priemones.

Praktinė darbo reikšmė – praktiškai ir ekonomiškai pasirinkti aplinkosauginį įrenginį nagrinėjamoje įmonėje. Įtikinti, jog jo įdiegimas turės didelę praktinę naudą ir apskaičiuoti, jog tai leis sumažinti energijos sąnaudas ir atliekų tvarkymo išlaidas. Praktiškai tam labai pasitarnauja ir pateikta informacija apie įmonės taršą, taršos šaltinius bei poveikį aplinkai ir žmogui. Taip pat aplinkoje vykstančius procesus, teršalų sklaidą aplinkoje, jų poveikį. Praktika reikšminga ir siektomis įgyti žiniomis, reikalingomis teršalų kontrolei vykdyti.

  • Aplinka Praktikos ataskaitos
  • 2014 m.
  • Rokas
  • 38 puslapiai (10935 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aplinkos praktikos ataskaitos
  • Microsoft Word 536 KB
  • Aplinkos apsaugos inžinerijos praktikos ataskaita VIlniaus degtinė
    10 - 4 balsai (-ų)
Aplinkos apsaugos inžinerijos praktikos ataskaita VIlniaus degtinė. (2014 m. Rugpjūčio 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkos-apsaugos-inzinerijos-praktikos-ataskaita-vilniaus-degtine.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:53