Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita


Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ir leidimai. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.


Ignalinos rajono aplinkos agentūroje dirba keturi valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyr. referentė, du valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai yra ir miškų specialistai.

Ignalinos rajono aplinkos agentūra 2008 metais buvo nusistačiusi sekančius savo veiklos prioritetus:

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros 2008m. veiklos programa

1.1. Priimti ir įvertinti valstybines statistines ataskaitas "Vanduo", „Oras" ir „Atmosfera".

1.5. Dalyvauti AM ir VAA1 organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymo kursuose, seminaruose.

1.10. Analizuoti darbo planuose numatytų priemonių vykdymo rezultatus, išklausyti ir įvertinti atsakingų pareigūnų ataskaitas apie užduočių įvykdymą.

Vykdyti komunalinių ir lietaus nuotekų taršos kontrolę pagal agentūros sudarytą 2008m. kontrolės grafiką.

Inicijuoti Ignalinos ir Dūkšto miestų lietaus nuotekų inžinierinių tinklų inventorizavimą.

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį į Ignalinos rajono agentūros darbuotojų pasitarimą kviestis Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos atstovą situacijai kontroliuojamoje teritorijoje aptarti.

Kartu su Utenos RAAD specialistais atlikti UAB „Ignalinos šilumos tinklai" ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos" mokesčių už aplinkos teršimą patikrinimus.

Oro kokybės srityje prioritetinės veiklos kryptys yra išmetimų iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių sumažinimas.

UAB „Ignalinos šilumos tinklai", mažindami šilumos gamybos sąnaudas bei aplinkos taršą, didelį dėmesį skiria investicinei politikai. Įmonėje aplinkai žalingas mazutas pakeistas biokuru, pastatyti nauji ekonomiški katilai, keičiamos trasos, pakeista dalis šilumos punktų. Vienintelė priemonė, leidžianti realiai padidinti šiluminės energijos gamybos naudingumą Ignalinos centrinėje katilinėje - kondensacinis ekonomaizeris. Tinkamą kondensacinio ekonomaizerio darbą užtikrintų reikiami jį aušinančio grįžtamo termofikacinio vandens parametrai, todėl techniškai ir ekonomiškai tikslinga pas visus vartotojus įrengti individualius šilumos punktus. UAB „Ignalinos šilumos tinklai" siekia šių tikslų:

2. 2008 m.Ignalinos centrinėje katilinėje pastatyti kondensacinį ekonomaizerį, kuris generuos šiluminę energiją ir papildomai valys degimo produktus;

4. Sumažinti iš katilinės išmetamų teršalų kiekį: kietų dalelių - 80%, NOx- 22%, CO - 20%.

Siekiant sumažinti išmetimus iš mobilių taršos šaltinių Ignalinos rajono agentūra daug dėmesio skiria inspekcinėms priemonėms. Per 2008 metus patikrintos 277 autotransporto priemonės, iš jų l4 automobiliai viršijo normatyvų išmetimus.

Ignalinos rajono aplinkos agentūra daug dėmesio skiria vandens išteklių kontrolei ir kokybės valdymui. Rajone veikia 16 nuotekų valymo įrenginių. Buvo inicijuotas naujų nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir kiti darbai. Yra vykdoma Neries upės baseino programos 1 etapo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ignalinoje" darbai kurie bus įvykdyti iki 2009m. birželio 01d. Sutartis pasirašyta su UAB "Grundolita" 10843 tūkst.lt. sumai.

2008 metais parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Ceikinių kaime, sutvarkyti vidiškių gyv. nuotekų valymo įrenginiai, 2009m. Bus parengtas naujų Dūkšto miesto nuotekų valymo įrenginių detalusis planas.

Ignalinos rajono aplinkos agentūros viena iš prioritetinių darbo krypčių yra atliekų tvarkymo kontrolė. Per 2008m. Ignalinos rajone daug pasiekta diegiant konteinerinę atliekų tvarkymo sistemą. Dabartiniu metu konteinerinė atliekų tvarkymo sistema apima visą rajono teritoriją. 2009m.sausio 01 d. Ignalinos rajone naudojami 3146 vnt. konteinerių. 2008m sėkmingai dirbo atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė.

2008 metais uždaryti paskutiniai Kazitiškio bei Didžiasalio sąvartynai. Nuo 2008m. vasario 1d Ignalinos rajono buitinės atliekos vežamos į Mockėnų regioninį sąvartyną.

  • Microsoft Word 232 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3140 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aladinas
  • Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita . (2017 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-apsaugos-praktikos-imoneje-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 03 d. 04:12
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo