Aplinkos ir žmonių sauga (2)


Įvadas. Praktinis darbas. Profesinės rizikos vertinimo aktų ir rizikos veiksnių analizė. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo arba mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Profesinės rizikos įvertinimo įmonėje praktinis darbas. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Praktinis darbas. Instrukcijų rengimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Praktinis darbas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktų pildymas. N-2 formos aktų pildymo ir kodavimo praktinis darbas. Išvados.

Pradiniai duomenys. Profesinės rizikos vertinimas buvo atliekamas AB „Vardenis“ 2009-09-

26, profesinės rizikos nustatymo kortelės Nr. R-3. Profesinės rizikos vertinimo objektu buvo

pasirinktas medienos plaušų plokščių gamybos cechas, staklininko-pjaustytojo darbo vieta (plokščių rūšiavimas). Darbuotojų skaičius – 32, iš jų 6 moterys.

Profesinės rizikos vertinimo metu buvo nustatyta, kad darbuotojus veikia ergonominiai rizikos

Užduotis. Pagal šio praktinio darbo duomenis nustatykite, ar profesinė rizika yra priimtina ar

nepriimtina. Jeigu profesinė rizika nepriimtina, nurodykite rizikos šalinimo ar mažinimo priemones bei įgyvendinimo datą. Duomenis pildykite profesinės rizikos nustatymo kortelėje, kuri pateikiama 1 priede.

Užduotis. Parenkite darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją, susidedančią iš nurodytų

Nenoras ir nemokėjimas pasirinkti saugių darbo metodų – galimos traumos.

Jos turi apsaugoti nuo gallimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

Asmeninė apsaugos priemonė yra darbdavio nuosavybė, todėl darbuotojas privalo ją gražinti išeidamas iš darbo.ameninės apsaugos priemonė turi būti keičiama kai nusidėvi.

Pasitraukti iš darbo vietos, patikėti ar užleisti darbo vietą, darbo priemones kitam darbininkui galima tik padalinio vadovui leidus.

Susidarius avarinei situacijai, pastebėjus bet kokius gedimus, nedelsiant nutraukti darbus, apie tai pranešti brigadininkui, statybos ar darbų vadovui.

nutraukti darbus, išsaugoti nepakeistą nelaimingo atsitikimo vietą (jei tai nekenkia aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai);

apie nelaimingą atsitikimą pranešti brigadininkui, darbų vadovui. Jei jo nėra, bet kuriam darbdavio atstovui arba darbdaviui.

laikytis asmens higienos reikalavimų, nusiplauti rankas, veidą, jei yra galimybė, nusiprausti po dušu, apsirengti švariais drabužiais, darbo drabužius sudėti į tam skirtas spinteles, sutvarkyti buitines patalpas;

prieš uždarant patikrinti patalpas, kad būtų išvengta ne darbo metu kylančių gaisrų, medžiagų savaiminio užsidegimo bei grobstymo atvejų. Atsakingas už patalpų uždarymą asmuo, pastebėjęs pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems šalinti. Jei to padaryti negali, turi pranešti savo padalinio vadovui ir vykdyti jo nurodymus.

  • Microsoft Word 41 KB
  • 2016 m.
  • 19 puslapių (2357 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jaunius
  • Aplinkos ir žmonių sauga (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Aplinkos ir žmonių sauga (2). (2014 m. Vasario 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-ir-zmoniu-sauga-2.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 06 d. 14:11
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo