Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša kursinis darbas


Įvadas. Mažeikių savivaldybės aplinkos monitoringo programa. Aplinkos oro monitoringas. Paviršiniu vandenų monitoringas. Triukšmo monitoringas. Fizinės taršos mažinimo priemonių skaičiavimas ir parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų (Mažeikių savivaldybės teritorijoje) aplinkos monitoringo duomenis;

4 Vilniuje, (1 atspindinčios transporto taršą, 2 – miesto foninį užterštumą ir 1 pramonės taršą);

2 Kaune, (1 atspindinti transporto taršą, 1 – atspindinti miesto foninį užterštumą);

2 Klaipėdoje (1 atspindinti transporto taršą, 1 – atspindinti pramonės taršą);

Foninę taršą atspindi kaimo vietovėse 4 stotys (Preiloje, Žemaitijoje,Aukštaitijoje, Dzūkijoje).

Mažeikių rajono sav. 2014 m. bendras išmetamas teršalų kiekis siekė 20099,161 t., tai sudarė 17,78 % visos Lietuvos teritorijoje išmetamų teršalų kiekį, o 2015 m. bendras išmetamas teršalų kiekis siekė 23847,5302 t., tai sudarė 18,08 % visos Lietuvos teritorijoje išmetamų teršalų kiekį. Duomenys rodo, kad vien Mažeikių r. sav. iš stacionariųjų taršos šaltinių išmetami teršalai sudaro apie 1/5 visų Lietuvos teritorijoje išmetamų teršalų kiekio.

Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos plėtra, daugiabučių gyvenamųjų namų, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūrų įstaigų pastatų modernizavimas, energetinio efektyvumo, šiluminės varžos rodiklių gerinimas, centralizuotai tiekiamos šilumos nuostolių mažinimas. 3. Visuomenės ekologinio švietimo programų vykdymas, skatinant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą individualių gyvenamųjų namų apšildymui, karšto vandens ruošimui. Vykdyti visuomenės švietimo, lavinimo, informacinės sklaidos skatinimą, siekiant efektyvesnio visuomenės dalyvavimo Žemės dienos, Europos judriosios savaitės ir kituose ekologiniuose renginiuose (Mažeikių rajono...2016).

specifiniai teršalai (kontroliuojamos medžiagos, nurodytos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B dalyje): naftos angliavandeniliai.

Visose upėse BDS7 rodiklio vidutinės metinės vertės atitiko vandens telkinių, kuriems priskiriamos tirtos upės, kategorijoms taikomus norminius dydžius (Paviršinių vandenų....2012).

Visose tirtose upėse nustatyta amonio azoto koncentracija nesiekė lašišinėms ir karpinėms žuvims gyventi tinkamiems vandens telkiniams taikomos amonio azoto koncentracijos ribinės vertės.

2012 metų tyrimų duomenimis, pagal vidutines metines bendrojo azoto ir nitratinio azoto koncentracijų vertes visos upės priskiriamos labai geros ekologinės būklės kategorijai. Pagal vidutinę metinę amonio azoto koncentracijos vertę upės Skutulas, Šerkšnė ir Venta žemiau Krakių kaimo klasifikuojamos kaip labai geros ekologinės būklės, upės Kvistė, Eglynupis, Ašva, Venta aukščiau Mažeikių miesto – geros ekologinės būklės, upė Dubulis – vidutinės ekologinės būklės.

Veikiant 5 triukšmo šaltiniams esantiems skirtingo garso intensyvumo, suma apskaičiuojama:

Cr – pastatų, augmenijos ir kt. paviršių poveikis triukšmo sklidimui, jei nėra trukdžių Cr = 0, kitais atvejais 2,5.

Išvados: remiantis darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų neapsimoka įrenginėti triukšmo mažinimo apdailą, nes triukšmas sumažėjo nežymiai 7,81 dB, o leidžiamas aukščiausias triukšmo lygis yra 87 dB.

Remiantis pateiktais duomenimis suprojektuota ir pasiūlyta triukšmo mažinimo priemonės darbo vietose bei triukšmo mažinimo priemonės artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Nenaudojant triukšmo slopinimo sienelės artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje esančio triukšmo dydis yra 51,41 dB. Taigi esant sienelei, kai sienelės aukštis h = 6 m, šis triukšmo lygis sumažėtų.

  • Ekologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1998 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (5753 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintas
  • Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša kursinis darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša kursinis darbas . (2017 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-monitoringas-ir-fizine-tarsa-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 13:00
×