Aplinkos monitoringo laboratoriniu darbų ataskaitos


Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša. Laboratorinių darbų ataskaitos. Matavimo rezultatų statistinės analizės pagrindai. Xi Pi pi. Lygiavertės dozės galios patalpos ore nustatymas Darbo tikslai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Dozė. Dozės galia. Spinduliuotės rūšis ir energijos ribos , eV. Audinio arba organo pavadinimas WT Audinio arba organo pavadinimas. Prietaisas SRP - 88N. Techniniai duomenys ir paskirtis. Prietaiso SRP – 88N parengimas darbui. Dozimetras DRG – 01T. Dozimetro veikos principas. Dozimetro parengimas darbui.


Jeigu matavimo įrenginiai ir matavimo būdai yra teisingai parinkti, tai matuojant daromos tik atsitiktinės vientartinio matavimo paklaidos, kurios priklauso nuo aparatūros ypatybių ir ekperimentatoriaus įgudimo naudotis matavimo įrenginiu. Tiksliai ir neteisingai naudojanti smatavimo įrenginiu, matuojant galima suklysti pagal mažiausiąją skalės padalos vertę.

Norint tiksliau išmatuoti, matuojama daug kartų. Kiekvieną kartą gaunami šiek tiek skirtingi duomenys. Matuojamojo dydžio verte priimamas matavimo duomenų vidurkis. Tačiau atskirose matavimų serijose gali būti nustatyti skirtingi to paties dydžio vidurkiai. Stebėjimų ar matavimų serijos patikimumą lemia duomenų išsisklaidymo tarpas ir skirtumas tarp atskiro matavimo rezultato ir nustatytojo vidurkio.

1. Lygios absoliutinės vertės, bet priešingo ženklo paklaidos yra vienodo tikslumo.

2. Kuo didesnė paklaidos absoliutinė vertė, tuo toji paklaida yra mažiau tikima.

Reikia įvertinti, kaip matavimo rezultatų pasiskirstymas atitinka normalųjį pasiskirstymą; nustatyti nikelio koncentracijos tikimiausią vertę, atskiro matavimo rezultato kvadratinę paklaidą bei matavimo rezultatų vidutinės vertės absoliučiąją paklaidą.

Matavimo rezultatų aibė, suskirstyta nuo xmin iki xmax, padalijama į N intervalų:

čia: xmax – didžiausia intervalo reikšmė; xmin – mažiausia intervalo reikšmė.

čia: x0 – intervalo, turinčio didžiausia mi vertę, vidutinio nario vertė.

Empirinio ir normaliojo skirstinių atitikimas nagrinėjamas pagal eksceso (keks) ir asimetrijos (kas) koeficientus:

Koeficientai keks ir kas rodo, kiek teorinio normaliojo dydžio pasiskirstymo kreivė skiriasi nuo empirinio pasiskirstymo.

Pagal pateiktus duomenis buvo atlikti skaičiavimai. Nikelio koncentracijos tikimiausia vertė yra lygi 0,82. Matavimų vidurkis yra lygus 0.82, 15% , o vidutinė kvadratinė paklaida 0.022.

Gėgžnaitė L., Grigas B., Karpus A., Siroic J., „Mechaninių dydžių matavimas“ (laboratoriniai darbai). Vilnius: VPU leidykla, 1979. 94p.

Darbo priemonės: dozimetrai: SRP – 88N, DRG – 01T1, DRGZ – 02, DRG – 05M, DKS – 04; .

Jonizuojančiaja spinduliuote vadinama spinduliuotė, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali jonizuoti aplinką. Tokia spinduliuote gali būti Rentgeno ir gama spinduliuotė, o taip pat elektringųjų ar neutraliųjų dalelių, turinčių reikiamą energiją, srautas. Dažniausiai jonizacijos šaltiniu būna alfa ir beta dalelės bei neutronai, o taip pat gama spinduliai. Žinoma, aplinką jonizuoti gali protonai arba kitos dalelės, atsiradusios branduolinių reakcijų pasekoje.

Minėtųjų dalelių ir gama spindulių siekis medžiagoje yra skirtingas, skirtinga ir jų jonizacijos geba. Alfa dalelės yra sudarytos iš dviejų protonų ir dviejų neutronų – tai helio branduoliai. Ore jos gali nuskrieti ne daugiau kaip 11 cm, o vandenyje – apie 150 μm. Dėl didelės masės alfa dalelės turi didelę jonizuojančiąja gebą. Dėl to jos yra pavojingos kai patenka į žmogaus organizmą.

Beta dalelės yra žymiai skvarbesnės negu alfa dalelės. Jų skvarba žymiai priklauso nuo energijos. 70 keV energijos beta dalelės prasiskverbia tik per bazaltinį odos sluoksnį, kurio storis yra 0,07 mm. Radioaktyviųjų inertinių dujų beta dalelės, turinčios vidutinę energiją 250 keV, ore sklinda iki 130 cm.

  • Microsoft Word 109 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3517 žodžiai)
  • Universitetas
  • Momo
  • Aplinkos monitoringo laboratoriniu darbų ataskaitos
    10 - 1 balsai (-ų)
Aplinkos monitoringo laboratoriniu darbų ataskaitos. (2019 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-monitoringo-laboratoriniu-darbu-ataskaitos.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 26 d. 15:13
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo