Aplinkos monitoringo praktika įmonėje


Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Istorija. Vykdoma veikla. Nuotekų valymas. Teisinis reguliavimas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą. Kas tai yra TIPK? Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui. Cheminių medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymas įmonėje. Išvados. Naudota literature. Priedai.

Vanduo gręžiniais siurbiamas iš Kaliekių gręžinio, kuris yra 90 – 170 metrų gylio. Iš vandens valoma geležis, o nuo 1999 m. rekonstruoti nauji įrenginiai ir pradėtas šalinti azotas ir fosforas. Įmonė Utenos rajone eksploatuoja 31 vandenvietę, 20 vandens gerinimo įrenginių.

Pagrindinė UAB „Utenos vandenys“ veikla yra geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas vartotojams, bei nuotekų surinkimas ir valymas . Bendrovė teikia vandentvarkos paslaugas Utenos mieste ir 28 rajono kaime bei miestelyje. Be to, įmonė užsiima transporto priemonių nuoma, teikia laboratorijų paslaugas, tvarko lietaus nuotekas ir kt. UAB "Utenos vandenys" tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis 40-180 m. Vidutiniškai per metus bendrovė išgauna iš gręžinių ir patiekia rajono gyventojams apie 1,5 mln. m3 vandens ir surenka bei išvalo apie 2,1 tūkst. m3 nuotekų. Vandens vamzdynų ilgis – 261,9 km, o nuotekų vamzdynai siekia apie 188,9 km. Vandens kokybę tikrina ir kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija, o išvalytas nuotekas - nuotekų laboratorija.

pakelia, gerina ir tiekia miesto ir gyvenviečių abonentams geriamąjį vandenį ;

eksploatuoja, remontuoja esamus ir kloja naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus;

surenka ir valo Utenos miesto ir gyvenviečių nuotekas;

eksploatuoja nuotekų perpumpavimo stotis ir valymo įrenginius.

Teikia nuotekų išvežimo iš kaupimo rezervuarų, vandens mechanizmų nuomos paslaugas, montuoja ir eksploatuoja vandens skaitiklius pas abonentus, eksploatuoja miesto paviršinio vandens šalinimo tinklus.

Nuotekų valymo metu atskiriamos įvairios priemaišos. Tam naudojami keli valymo būdai ir įrenginiai, kurie pašalina tam tikrus teršalus. Po pirminio ir antrinio valymo susidaro dumblas, kuris apdorojamas ir panaudojamas kitoms reikmėms. Nutekamiesiems vandenims valyti taikomi būdai yra:

Darbuotojas atsakingas už aplinkosauginį darbą turi teisę: reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir patogios darbo sąlygos, gauti iš kitų bendrovės skyrių ar tarnybų reikiamą informaciją ar paaiškinimus bendrovės veiklos klausimais, teikti tarnyboms pasiūlymus dėl jų darbo pagerinimo, gauti literatūrą, žinynus, kitą normatyvinę medžiagą reikalingą pareigų vykdymui, pasitelkti darbui ir konsultacijoms įvairius bendrovės darbuotojus ir specialistus, dalyvauti apmokamuose seminaruose ir konferencijose vandentvarkos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, kelti savo kvalifikaciją mokymo įstaigose, naudotis bendrovės transportu vykdant tarnybines pareigas. Darbuotojas atsakingas už aplinkosauginį darbą atsako: už savo darbo, apibrėžto šiuose nuostatuose, savalaikį ir kokybišką vykdymą, už pateiktų ataskaitų teisingumą, už teisingos informacijos suteikimą, už įsakymų ir nurodymų savalaikį vykdymą, už bendrovės komercinių paslapčių saugojimą, už saugos darbe, priešgaisrinės, civilinės saugos, vidaus darbo taisyklių vykdymą.

  • Aplinka Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 43 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2147 žodžiai)
  • Kolegija
  • Saulius
  • Aplinkos monitoringo praktika įmonėje
    10 - 10 balsai (-ų)
Aplinkos monitoringo praktika įmonėje. (2015 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-monitoringo-praktika-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:42
×