Aplinkos taršos mažinimo būdai


Įvadas. Aplinkos taršos ir teršalų klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Organizacijos kovojančios su aplinkos tarša. Europos aplinkos agentūra (EEA). Tarptautinė jūrų organizacija (IMO). Taršos integruota prevencija ir kontrolė (tipk). Pagrindiniai aplinkos taršos mažinimo būdai. Oro taršos mažinimo būdai. Vandens taršos taršos mažinimo būdai. Atliekų tvarkymas. Transportas. Pramonė. Energetika. Žemės ūkis. Išvados. Literatūros sąrašas.


Referato tikslas – apžvelgti ir aprašyti aplinkos taršos sukelėjus, organizacijas kovojančias su aplinkos tarša bei išnagrinėti ir aprašyti aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo būdus.

Pagal teršalų paplitimo mastą taršą galime suskirstyti į tris grupes: vietinę (lokaliąją), regioninę ir globaliąją (pasaulinę).

jų apykaitos produktais, baltyminės kilmės medžiagomis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į

3.2 Tarptautinė jūrų organizacija (IMO)

Taršos, susidarančios gamybos metu, kontrolė (valymo technologijų taikymas).

Šlapiuoju būdu oras valomas veiksmingiau, tačiau jo eksploatavimo kaštai žymiai didesni.

Siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti vandens taršą būtina rekonstruoti esamus biologinius valymo įrenginius, o kur jų nėra statyti naujus, nuolat tobulinti valymo technologijas ir jas diegti pramonėje ir namų ūkiuose. Šios problemos ypač aktualios mažesniuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose, kur, dažnai buitinės nuotekos neišvalomos, o leidžiamos tiesiai į vandens telkinius( upes, ežerus, melioracijos kanalus). Taip pat labai svarbu tobulinti pramonės technologinius procesus, siekiant mažinti teršalus, atsirandančius technologinių procesų metu. Ne mažiau svarbu palaikyti tvarką namuose, sodybose, įmonėse ir viešosiose vietose. Automobilius plauti ne kieme, prie ežero ar upės, o automobilių plovyklose. Skatinti ekologinių ūkių atsiradimą, saikingą ir protingą mineralinių trąšų bei herbicidų ir pesticidų naudojimą.Užtikrinti ir sudaryti sąlygas, kad ūkinė veikla būtų organizuota taip, kad nesudarytų sąlygų į paviršinius ir požeminius vandens telkinius patekti pavojingoms aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagoms.

Siekiant kurti neužterštą aplinką būtina sukurti veiksmingą atliekų tvarkymo sistemą, kuri padėtų sumažinti atliekų susidarymą ir jų neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, užtikrinti racionalų atliekų energijos išteklių naudojimą, informavimą. Būtina siekti, kad atliekų daugėtų kur kas lėčiau negu auga gamyba, tai padėtų padaryti gamybos atliekų panaudojimas kitų gaminių gamybai.

Veiksmingai tvarkyti nuotekų dumblą, jį panaudoti laukams tręšti ar trąšoms gaminti. Plėsti atliekų rūšiavimo konteinerių tinklą ir skatinti gyventojus rūšiuoti. Užtikrinti kompleksinį pavojingų atliekų tvarkymą – surinkimą, klasifikavimą, apdorojimą, naudojimą, šalinimą. Panaudoti techninį kompostą, išvalyto nuo naftos ir jos produktų taršos gruntą ir dirvožemį naudoti dirvai tręšti, pakelėms apželdinti, pažeistam reljefui atkurti, karjerams rekultivuoti, energetiniams želdiniams auginti ir kitoms reikmėms.

Transportas yra didžiausias aplinkos taršos šaltinis. Labiausiai aplinką teršianti transporto rūšis – automobiliai. Siekiant mažinti aplinkos taršą reikia plėtoti aplinką mažiau teršiantį ir mažesnį poveikį žmonių sveikatai turintį transportą, ypač geležinkelių ir jūrų transportą, multimodalines (daugiarūšes) ir intermodalines (įvairiarūšes) transporto sistemas. Pasitelkiant įvairias ekonomines priemones skatinti automobilių parko atnaujinimą. Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą, taikant naujausias technologijas( triukšmo sienutės, paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas ir t.t.). Sumažinti tranzitinio transporto srautus per miestus ir ypač centrines jų dalis tiesiant aplinkelius. Plėtoti viešąjį transportą, teikti pirmenybę ne tokioms taršioms ir mažesnį triukšmą keliančioms transporto priemonėms.

  • Microsoft Word 57 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2257 žodžiai)
  • Mokykla
  • Vadimas
  • Aplinkos taršos mažinimo būdai
    10 - 9 balsai (-ų)
Aplinkos taršos mažinimo būdai. (2016 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-tarsos-mazinimo-budai.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 02 d. 08:42
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo