Aplinkos taršos mokesčio taikymas


Lentelių sąrašas. Įvadas. Mokestis už aplinkos teršimą. Uab „Transportas visiems“ mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.

Temos aktualumas. Į atmosferą bei vandenį išmetami teršalai kaupiasi ir jų lygis kiekvienais metais vis didėja, todėl yra ieškoma būdų, kaip išspręsti šias problemas. Vienas iš jų – mokesčių, kurie aplinkos teršėjus skatintų mažinti taršą, įvedimas. 1999 m. gegužės 13 d. buvo priimtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Šiame įstatymo variante buvo nustatyta mokestį mokėti nuo teršalų, išmetamų iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių.

Darbo objektas: aplinkos tarša.

Darbo tikslas: pateikti teorinius aspektus apie aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymus ir užpildyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaraciją.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymą;

Sudaryti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaraciją.

Darbo metodai ir priemonės: darbe naudotasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir aktais, moksline literatūra ir interneto prieiga, įmonės pateiktais dokumentais.

Iš paveikslo matyti, kad autorė L. Šapalienė (2008) išskyrė tris, mokesčio už aplinkos teršimą, objektus. Visi šie objektai kenksmingai veikia žmogaus sveikatą ir aplinką.

Praktikoje dokumentuojant automobilio eksploatavimo išlaidas degalai dažniausiai yra apskaitomi litrais, todėl jie turi būti paverčiami tonomis, naudojant vidutinį perskaičiavimo koeficientą (žr. 2 lentelę).

Reikalavimas tvarkyti pakuočių apskaitą įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. priėmus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą (Nr. IX-517). Pakuočių apskaita įmonėje turi būti tvarkoma įmonės vadovo nustatyta tvarka, tačiau yra privalomi šie reikalavimai:

Pakuotė turi būti apskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Duomenys deklaruojami ataskaitoje „Į vidaus rinką išleistų pakuočių 200X m. apskaitos ataskaita“. Praktikoje apskaita gali būti vedama kiekvieną dieną, kas savaitę, kas mėnesį ar kitais terminais;

Atskirai tvarkoma ir pirminė, ir antrinė, ir tretinė apskaita, todėl rekomenduojama sudaryti prekinių vienetų pakuotės sąrašą.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. apmokestinama visa pakuotė, į kurią įpakuoti gaminiai išleidžiami į vidaus rinką. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis tarifai pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedelyje (žr. 3 lentelę), o apmokestinamųjų gaminių tarifai – 3 priedelyje (žr. 4 lentelę).

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • 12 puslapių (1980 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Aplinkos taršos mokesčio taikymas
    10 - 6 balsai (-ų)
Aplinkos taršos mokesčio taikymas. (2015 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-tarsos-mokescio-taikymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 02:51
×