Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2)


Tipk. Bendro pobūdžio informacija. Informacija apie įrenginį ir jame vykdomą ūkinę veiklą. Gamybos procesai. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, saugojimas. Vandens išgavimas. Tarša į aplinkos orą. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką. Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga. X. tręšimas. Xi. numatomas atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas. Xii. triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė. XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas. Namų darbas ? Virinimo metu į aplinką išskiriamų medžiagų kiekis. Namų darbas ? Energetika. Namų darbas ? Dažymo (purškimo būdu) proceso medžiagų balansas. Namų darbas ? Su nuotekomis išleidžiamas leistinas taršos normatyvų nustatymas.

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.).

Kiek gramų išsiskyria iš 1 kg elektrodo suvirinimo metu, naudojamos šias medžiagos:

a) Manganas ir jo junginiai ( KD ) (koef. = 0,5 )

a) Kietosios dalelės ( KD ) (koef. = 6,0 )

a) Kietosios dalelės ( KD ) (koef. = 3,9 )

Išvados: : Nustačiau kiek gramų kietųjų dalelių ( KD ) ,mangano ir jo junginių , chromo oksidų , nikelio oksidų, anglies monoksido išsiskyria iš 1 kg elektrodo suvirinimo metu, naudojant naudojant šias medžiagas: nerūdijančią suvirinimo vielą, SV-08 suvirinimo vielą, ANO paprastą elektrodą, OK nerūdijančio plieno elektrodą.

Kiekviename saltinyje yra sumontuotas vienas dujinis šildytuvas, kurio nominalus galingumas 90W. Per metus dujinis sildytuvas dirbs 120dienu + NR.(eiles numeris) ir sukurens 0.6 mkubinuu per valanda + 0, NR. Nustatyti anglies monoksidu ir azoto oksidu kiekį (t/metus). n=15.

Išvados: Apskaičiavau kiek išsiskiria teršalų iš energetinio įrenginio, kuro degimo metu. Degant dujoms išsiskiria 227,81 t/metus anglies monoksido dujų, azoto išsikirė 0 t/metus nes įvetinamas yra koeficientas , kuris lemia azoto susidarymo sumažėjimą.

Grunteksilolo – iki 22,9%, LOJ – iki22,9 %,sausa liekana sudaro 54,2 %. Iki 10 %sausosliekanospatenka įaplinkos orą.

Skiediklyje yra 7 % acetone, 10 % butiilacetato, 15 %etanolio, 8 %etilcelozolvo, 50 % toluolo. Visos šios medžiagos patenka į aplinką, orą.

Apskaičiuojama, kiek teršalų pateko į aplinkos orą, naudojant gruntą,emalį ir skiedyklį. Kadangi 2 % liekanų gali sudaryti tik dalelės vertinant kietųjų dalelių į aplinkos orą, atimame 2 %.

Antikoroziniame grunte yra:iki 20% pirminio benzino (hidrinto sunkiojo), iki 10% pirminio benzino (hidrinto lengvojo),

Išvados: Apskaičiavau, kiek teršalų pateko į aplinkos orą, naudojant gruntą,emalį ir skiedyklį, bei nustačiau kiek teršalų pateko į orą, naudojant antikorozinį raudonai rudą gruntą.

Išvados: Apskaičiavau su nuotekomis išleidžiamos leistinos taršos normatyvus ir gavau, kad faktinis BDS7 nuotekų užterštumas per parą yra 24,33 kartus didesnis už normatyvinį, faktinis N nuotekų užterštumas per metus yra 6 kartus didesnis už normatyvinį ir faktinis P nuotekų užterštumas per metus yra 13,5 kartus didesnis už normatyvinį.

  • Aplinka Namų darbas
  • Microsoft Word 208 KB
  • 2016 m.
  • 25 puslapiai (2632 žodžiai)
  • Kaname
  • Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2)
    10 - 6 balsai (-ų)
Aplinkos taršos prevencijos namų darbas (2). (2015 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkos-tarsos-prevencijos-namu-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:43
×