Aplinkosauginės problemos geležinkelio stotyje ir jų sprendimo būdai


Įvadas. Bendrosios žinios. Apie bendrovę. Vaidotų geležinkelio stotis. Procesų aprašymas. Eksplotacija. Dabartinės aplinkosauginės problemos. Poveikio aplinkai vertinimas. Valymo įrenginiai. Atmosferos tarša. Išmetamų teršalų iš taršos šaltinių skaičiavimas. Teršalų kiekis. Stacionari tarša depo teritorijoje. Dirvožemio ir (kraštovaizdžio) apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizinė – technologinė tarša. Triukšmas. Infragarsas. Vibracija. Įmonės sanitarinė zona. Aplinkosauginiai – technologiniai skaičiavimai. Nuotekų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitai. Paviršinių nuotekų skaičiavimas. Užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Smėliagaudės parinkimas. Naftos produktų gaudyklės charakteristikų skaičiavimai. Valymo įrenginio parinkimas. Triukšmo skaičiavimas. Ekrano efektyvumas ir skaičiavimas. Akustinių ekranų skaičiavimas ir jų panaudojimas. Vadybiniai skaičiavimai. Mokesčių už taršą skaičiavimas. Nuotekų valymo įrenginių atsipirkimo ir ekonominio efekto skaičiavimas. Triukšmo sienutės atsipirkimo ir ekonominio efekto skaičiavimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbų saugos dokumentų teisinė sistema. Darbų sauga. Darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir prevencinės priemonės. Priešgaisrinė sauga. Pagrindinių profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės. Uždavinių sprendimai. Išvados. Literatūra. Priedai.

Darbo tikslas: Išnagrinėti aplinkosaugines problemas Vaidotų geležinkelio stotyje ir rasti jų problemų sprendimo būdus.

Darbo uždaviniai:

Įmonė įkurta 1918 metais. Įmonės savinininkas ya Lietuvos Respublika. AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių, akcinių bendrovių ir kt. įstatymais bei Vyriausybės normatyviniais aktais reguliuojančiais įmonių veiklą savo įstatais. Valstybės kontroliuojama įmonė, vykdo tiek krovinių, tiek keleivių pervežimą. Įmonės centrinė administracijos būstinė yra įsikūrusi Vilniuje Mindaugo g. 12/14.

Vaidotuose esančioje geležinkelio stotyje yra atliekamos šios operacijos:

Šiuo metu nagrinėjamoje įmonėje aktualus aplinkosauginių problemų sprendimas. Kadangi Lietuvoje aplinkos apsaugai (vandens kokybei bei triukšmo apsaugai) dėmesys yra skiriamas palyginti dar ne visai seniai, o įmonės vykdoma veikla daro nemažą poveikį aplinkos būklei, įmonei yra reikalingi triukšmo apsaugos priemonės bei vandens valymo įrenginiai, kurie atitiktų dabartines Lietuvoje ir Europoje galiojančias normas ir reikalavimus.

Naujas projektas – reguliarus konteinerinis traukinys Klaipėda–Vilnius–Klaipėda. Konteinerinis traukinys kursuoja reguliariu grafiku. (Krovinių pervežimas...2010)

Dabartiniame Vaidotų geležinkelio stotyje esantys vandens valymo įrenginiai efektyviai nebeišvalo vandens. Kadangi vanduo įmonės teritorijoje išvalomas nepakankamai efektyviai, įmonė kasmet turi sumokėti pinigines baudas už aplinkos teršimą. Apsaugos artimiausių gyvenamųjų namų nuo triukšmo nėra visai. Čia krovinių stoties įtemptas darbas, nenutrūkstantis nei dieną, nei naktį, nežinantis pertvarkų, visais metų laikais kelia daug nepatogumų aplinkinių mikrorajonų gyventojams. Visąlaik dundesys, dulkės, nuolat per garsiakalbius aidinčios komandos viršyja bet kokias leistinų decibelų normas. Todėl siūlau įrengti ekraną, apsaugantį gyventojus nuo triukšmo.

Vaidotų geležinkelio stotyje vykdant šilumvežių ir dyzelinių traukinių plovimo darbų metu atsiranda daug atliekų, didesnė dalis šių atliekų yra kenksmingos ar pavojingos. Plovimo metu bei valymo įrenginiuose, gamyklos teritorijoje išsiskiria daug naftos produktų, teršiamas teritorijos gruntas. Gamybinės nuotekos susidaro vykdant gamybinę veiklą. Lokomotyvų depo TP-2 ceche Nr. 9 yra atliekama šilumvežių techninė priežiūra. Techninės priežiūros metu yra keičiami šilumvežių tepalai, šilumvežiai užpildomi kuru. Šios veiklos metu susidaro įvairių skysčių nutekėjimų. Cechas yra reguliariai plaunamas. Vaidotų ceche šilumvežiai plaunami mobilia plovimo mašina. Taip pat naudojama ir rankinio plovimo aparatai. Gamybinės nuotekos iš TP-2 cecho Nr. 9 kartu su nuotekomis iš naftos produktų bazės, kurios surenkamos nuo naftos produktų priėmimo estakados, per gamybinę kanalizaciją patenka į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ eksploatuojamus nuotekų tinklus.

Atliekų surinkimui ir tvarkymui sudaromos sutartys su įmonėmis, turinčiomis leidimą tvarkyti atliekas.

Užterštas vanduo patenka į valymo įrenginius. Šiuo metu vandens valymo įrenginius sudaro:

Esamuose AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų geležinkelio stoties teritorijos valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kokybė neatitinka reikalavimų, keliamų išleidžiamų į miesto buities nuotekų tinklus, todėl valymo įrenginiai rekonstruojami.

Vaidotuose naftos produktais užterštos gamybinės nuotekos (Iš lokomotyvų depo TP-2 cecho Nr. 9, kur yra atliekama šilumvežių techninė priežiūra. Techninės priežiūros metu yra keičiami šilumvežių tepalai, šilumvežiai užpildomi kuru. Šios veiklos metu susidaro įvairių skysčių nutekėjimų. Cechas yra reguliariai plaunamas. Vaidotų ceche šilumvežiai plaunami mobilia plovimo mašina, taip pat naudojami ir rankinio plovimo aparatai. Ir nuotekos surinktos nuo naftos produktų priėmimo estakados, esančios naftos produktų bazės teritorijoje.) ir buitines nuotekos išleidžiamos į pramoninius nuotekų valymo įrenginius, kurie randasi Vaidotų stoties teritorijoje. Šiuos valymo įrenginius eksploatuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“. Išvalytos nuotekos iš šių valymo įrenginių patenka į UAB „Vilniaus vandenys“ kanalizacijos tinklus.

Nuotekų valymo įrenginiai yra sumontuoti iš surenkamų gelžbetoninių elementų. Siūlomų remontuoti valymo įrenginių pagrindinės laikančios konstrukcijos pakankamai gerai išsilaikiusios, todėl planuojamas remontas (naujų pertvarų ir filtrų sumontavimas) neigiamos įtakos pagrindinėms konstrukcijoms neturės. Vidaus gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai apsinešę naftos produktais ir kitomis medžiagų apnašomis. Esantys konstrukcijose vamzdynai susidėvėję, todėl juos siūloma demontuoti. Kitas talpas reikėtų švariai išvalyti, nuplauti atitinkamais plovikliais, specialiais glaistais užglaistyti plyšius ir deformacines siūles bei montuojant padengti specialiomis naftos produktams atspariomis hidroizoliacinėmis medžiagomis.

Toliau paviršinės nuotekos patenka į esamą atvirą kanalą (2`), kurio ilgis ~12 m, po jo į atvirą kanalą (2), kurio ilgis ~24m. Kanalai 2` ir 2 iškloti vandens nepraleidžiančia geoplėvele JUNIFOL HDOE 1,5 mm, virš geoplėvelės ir po ja klojama NETEX A 400 HTS geotekstilė.

  • Microsoft Word 7469 KB
  • 2015 m.
  • 127 puslapiai (30304 žodžiai)
  • Andrej
  • Aplinkosauginės problemos geležinkelio stotyje ir jų sprendimo būdai
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Aplinkosauginės problemos geležinkelio stotyje ir jų sprendimo būdai. (2015 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkosaugines-problemos-gelezinkelio-stotyje-ir-ju-sprendimo-budai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 18 d. 08:18
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo