Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame ūkyje


Santrumpos ir sąvokos. Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Biodujos. Bendros žinios apie anaerobinį procesą. Žaliavos biodujų gamybai. Biodujų sud÷tis ir savyb÷s. Faktoriai įtakojantys anaerobinį biodujų gamybos procesą. Bioreaktoriai. Biodujų j÷gain÷s. Biodujų panaudojimas Europoje. Biodujų panaudojimas Lietuvoje. Biodujų gamybos privalumai žemdirbyst÷s ir aplinkosaugos požiūriais. Informacija apie individualų ūkį. Aplinkosauginös būklös vertinimas. Atmosferos tarša. Sanitarin÷s apsaugos zonos skaičiavimas. Stacionarūs aplinkos taršos šaltiniai. Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai. Vandenų tarša. Dirvožemio tarša. Atliekos. Techniniai – inžineriniai skaičiavimai. Bioreaktoriaus skaičiavimas. Lašelinio biofiltro skaičiavimas. Septiko skaičiavimas. Aplinkosauginiai – ekonominiai skaičiavimai. Aplinkosauginiai skaičiavimai. Suprojektuotų įrenginių atsipirkimo laiko skaičiavimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbų saugos dokumentų teisin÷ sistema. Darbų sauga. Priešgaisrin÷ sauga. Darbo vietų profesin÷s rizikos vertinimas. Įrenginių eksploatavimo taisykl÷s. Prevencin÷s priemon÷s. Uždavinių sprendimai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Grafinö dalis.
  • Aplinka Bakalauro darbas
  • Adobe PDF 1525 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 99 puslapiai
  • Justina
  • Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame ūkyje
    10 - 9 balsai (-ų)
Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame ūkyje. (2015 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkosauginiu-priemoniu-diegimas-individualiame-ukyje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:16
×