Aplinkosaugos inžinerija


Įvadas. Triukšmo kenksmingumas. „lietuvos aviacija eurointegraciniuose procesuose“. Es direktyvų reglamentuojančių orlaivių triukšmo ribojimą įgyvendinimas lietuvoje. Oro uostų orlaivių triukšmo kontrolės sistemų įrengimas. Kas realiai padaryta? Aplinkos oro kokybės įtaka sveikatai. Atmosferos oras ir jo apsauga. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Išvados. Naudota literatūra.

4.2. visuose kituose - nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. Parengti civilinės aviacijos specialistus dirbti naujo tipo lėktuvais ir triukšmo kontrolės sistemomis.

Svarbiausias ES direktyvos 92/14 EEC reikalavimas – kontroliuoti, kad oro uostuose būtų naudojami civiliniai ikigarsiniai reaktyviniai lėktuvai, kurių keliamas triukšmas neviršytų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 16 priedo 3 skyriaus reikalavimų. Kadangi pagal minėto Konvencijos priedo ir Lietuvos nacionalinių taisyklių reikalavimus lėktuve turi būti jo triukšmo pažymėjimas, galėtų atrodyti, kad pakanka pareikalauti minėtą pažymėjimą ir įsitikinti ar lėktuvas atitinka keliamiems triukšmo reikalavimams. ES valstybių praktika parodė, kad to nepakanka, todėl minėta direktyva buvo papildyta ir papildyme nurodyta, kad už reikalavimų, reglamentuojančių triukšmų lygius, pažeidimą ES valstybės narės privalo taikyti efektyvias, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas pažeidėjams. Atsižvelgus į orlaivių keliamo triukšmo specifiką, jo atitikimą reikalavimams galima patikrinti tik atlikus matavimus vienu laiku, kaip minimumas 2 triukšmo matavimo taškuose, o tai galima realiai padaryti tik įrengus triukšmo matavimo sistemą. Yra ir kitas labai svarbus oro uostų triukšmo matavimo ir kontrolės sistemų tikslas. Tokios triukšmo matavimo sistemos oro uostuose reikalingos norint įvertinti orlaivių keliamo triukšmo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, planuojant orlaivių tūpimo ir kilimo schemas ir skrydžių grafikus, gyvenviečių triukšmo apsaugos sistemas.

2. Įrengtos orlaivių triukšmo kontrolės sistemos Vilniaus ir Palangos oro uostuose:

2.1. triukšmo kontrolės sistemas sudaro stacionarios stotys (Vilniaus – 4, Palangos – 2), mobili stotis (Palangos-1) su išoriniais mikrofonais ir centrinėmis kompiuterinėmis sistemomis;

2.2. duomenų bazės sistema užtikrina visų matavimo duomenų ilgalaikį saugojimą, ne mažiau kaip 3 metus, įskaitant centrinio kompiuterio duomenis;

2.3. sistema sudaro galimybę didinti tiek stacionarių, tiek mobilių stočių skaičių, laisvai sujungti stacionarias ir mobilias triukšmo kontrolės stotis į vieną sistemą;

2.4. turi galimybę lengvai ir greitai pakeisti duomenų apdorojimo programą bei matavimo stočių skaičių.

Atsižvelgus į tai, kad oro uostuose skrydžiai vykdomi ikigarsiniais reaktyviniais ir sraigtiniais lėktuvais, jų atitikimui Čikagos konvencijos 16 priedo reikalavimams kontroliuoti, o taip pat kontroliuoti triukšmo lygius gyvenvietėse prie oro uostų, perspektyvoje būtina turėti bent 10 triukšmo matavimo taškų (1 piešinys).

Įrengiamos oro uostuose triukšmo kontrolės sistemos sudaro galimybę įvertinti keliamo triukšmo charakteristikas, o taip pat tokius duomenis, kaip laiką, vėjo greitį, oro temperatūrą, kurie registruojami mikrofonų išdėstymo vietoje ir gali būti perduoti ryšio kanalais į centrines stotis. Jos turi automatinę įrangą, leidžiančią suderinti triukšmo matavimo rezultatus su eismo informacija, identifikuoti įvykį. Tokios sistemos leidžia panaudojant vizualius kanalus gauti informaciją apie tik ką pakilusio orlaivio išmatuotą triukšmo lygį. Šios triukšmo kontrolės sistemos suteikia galimybę vykdyti funkcijas, priklausomai nuo oro uostų administracijos vykdomų uždavinių:

3. Modeliuoti ilgalaikį triukšmo poveikį aplinkai, nustatant aerodromo sanitarinių apsaugos zonų ribas ir šių zonų panaudojimą.

4. Nustatyti orlaivių triukšmo lygių atitikimą nustatytiems oro uoste leistiniems triukšmo lygiams.

6. Perspektyvoje yra galimybė oro uostų terminalų patalpose turėti elektroninius žemėlapius, kuriuose būtų grafiškai atvaizduojama informacija apie išmatuotus triukšmo lygius realiu laiku, o į monitorius būtų įvedama spalvota indikacija kiekvienos orlaivio operacijos, nurodydama atitikimo laipsnį nustatytiems oro uoste leistiniems triukšmo lygiams.

  • Aplinka Referatas
  • Microsoft Word 179 KB
  • 2014 m.
  • 25 puslapiai (7174 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Aplinkosaugos inžinerija
    10 - 2 balsai (-ų)
Aplinkosaugos inžinerija. (2014 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkosaugos-inzinerija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 20:01
×