Aplinkosaugos konspektas


Ekologijos , aplinkotyros , aplinkosaugos samprata Ekоlogija. ? (? ( gmo. Žmonių populiacijos dinamika? („ Žemės pėda “Ekologinis pėdsakas žemės pėda. Pagrindinės aplinkos problemos. Kokie yra ištekliai? Žemės gelmių ištekliai , atsinaujinatys energijos ištekliai. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Žemės gelmių. Aplinkos tarša klasifikavimas ir šaltiniai Aplinkos tarša. Pagal teršalų paplitimo mastą. Vietinė ( lokalioji ) tarša Regioninei taršai. Globalioji visuotinė , pasaulinė tarša. Tarša pagal savo prigimtį. Žemės ūkis. Kalnakasyba ( kasybų. Žmonių skaičiaus augimo ir išteklių panaudojimo bei taršos sąveika. Atmosferos taršos poveikis aplinkai ir žmogui. Vanduo , vandens naudojimas , jo ištekliai Lietuvoje Vanduo. Nutekamieji vandenys. Jų valymo būdai. Dirvožemis , jo tarša? Aplinkosauga žemės ūkyje. Globalinės aplinkos apsaugos problemos. Cheminiai teršalai? Fiziniai , biologiniai , teršalai? Aplinkos teršimas cheminėmis. Fizikinė tarša. Biologiniai teršakai. Mikrobiologinė tarša. Organinio kuro panaudojimo privalumai , trūkumai? Aplinkos tarša žemės ūkyje. Organinis kuras. Gyventojų ekologinis pėdsakas Ekologinis pėdsakas. Antropogeninės taršos šaltiniai ore? Antropogenininė tarša. Geologinės aplinkos problemos ir jų mažinimo problemos ( skalūnai , nafta , žvyras. ) Geologinė aplinka. Taršos židinys. Skalunu duju. Biologinė įvairovė , nykimo priežastys , jos apsaugos priemonės. Kraštovaizdžio įvairovė? Draustiniai. Kraštovaizdis miestovaizdis. Kultūrinis kraštovaizdis. Funkcinis kraštovaizdis Balandžio Lietuvoje buvo 271 valstybinis draustinis bei 111 savivaldybių įsteigtų draustinių. Ekologinės atsakomybės samprata? Ekologija geriau ar ne. Aplinkos apsaugos reguliavimas? Valdymas. Konstitucinis ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Žemės įstatymas Darnus vystymasis? Samprata , siekiamybės.

Pats terminas populiacija suprantama kaip tam tikra teritorija užimanti vienos rūšies individų grupė, kurioje vyksta genetinės modifikacijos mainai. Populiacijų dinamika papratai suprantama kaip jos individų skaičiaus kitimas per laiką. Pagrindiniai populiacijos dinamikos rodikliai (populiacijos individų skaičiaus kitimas per laiką) yra:

Didžiausias aplinkos probemas lemia žmonių skaičiaus augimas, intensyvus gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos tarša. Pagrindinės aplinkos problemos: miestų oro tarša, kietųjų atliekų kaupimasis, paviršinių vandens telkinų eutrofikacija, rūgštus lietus, dirvožemio erozija, dirvų druskėjimas ir dykumėjimas, pažemio ozono kiekio didėjimas, pasaulinis klimato atšilimas, stratosferos ozono sluoksnio nykimas, biologinės įvairovės mažėjimas.

Kokie yra ištekliai? Jų klasifikavimas ir panaudojimas?Žemės gelmių ištekliai, atsinaujinatys energijos ištekliai?

2)Atsikuriantys(biologiniai gamtos ištekliai, kuriuos naudojant atsikuria patys arba padedant žmogui)

Tarša pagal savo prigimtį galibūti:biologinė,cheminė,fizikinė,mechaninė,vizualioji. Mechanine tarša – aplinkos tarša tikmechaninį poveikį turinčiomis medžiagomis (pvz., mechaninė vandens tarša, kai į vandenį patenka smėlis, žvyras, dirvožemis). Prie mechaninės taršos priskiriamos dulkės ir kietosios dalelės. Pagrindiniai taršos šaltiniai: energetika(tirpikiai, naftos produktų atliekos,branduolinės atliekos), pramonė(elektriniu prietaisu atliekos, tirpikliai,gaminiai iš metalo,nuotekos, valikliai..), žemės ūkis(laukų  ir cheminės atliekos trąšo pesticidainaftos produktai (dyzelinis kuras, tepalai) pašarų atliekos pieno ūkio atliekos, kalnakasyba( kasybų atliekos,lydymo atliekos, anglis), transportas.

Didžiausias aplinkos probemas lemia žmonių skaičiaus augimas, intensyvus gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos tarša. Kuo sparciau auga žmonių skaičius tuo išteklių mes daugiau panaudojame ir tuo labiau kenkiama aplinkai ir patys sau.

Žmonių skaičiasu didėjimas, gaisrai, miškų kirtimai, aplinkos tarša, neatsinaujinanti energetika, rūkštūs lietūs, dirvožemio erozija, dirvų druskėjimas ir dykumėjimas, pasaulinis klimato atšilimas, biologinės įvairovės mažėjimas.

Privalumai: orieinama, gausiai naudojama, nedideles kainos, didelė vertė, lengvas naudojimas.

Trūkumai: didelė tarša, rūgtųs lietųs, kylančios kainos, neatsinaujinantys, reikalingi dideli rezervai.

Tarša žemės ūkyje: išsiliejusios medžiagos vandenyje ar esančios lietuje, žudo derlių, mažina žemės gyvybingumą, mažina produkciją.

Antropogenininė tarša – tai tarša, susijusi su žmogaus veikla. Kuro, atliekų deginimas, Naftos gryninimas, Karo ir kitokia pramonė. Pavojus: teršalų poveikio padariniai įvairuoja: nuo kvėpavimo takų pažeidimo iki ankstyvosios mirties. ore esančios smulkios kietosios dalelės (KD2,5) tikėtiną gyvenimo trukmę ES sumažina daugiau nei aštuoniais mėnesiais. Lietaus rūgštėjimas, žala pasėliams.

Skalunu duju tiesimas ardo geologine aplinka, tersia grunta, gruntin i vandeni. Nafta daznai išsiliejusi vandenyje ardo, uztersia papludymius, kenkia ne tik aplinkai bet ir zmogui, dideles zvyro sankaupos sudaro skardzius, rieduliai kartais išmuša duobes, kenkia turistiniu objektu įvaizdžiui.

Nyksta dėl kertamų miškų, mažėja buveinės (gyvenamosios vietos) teritorija, masiškai gaudamo vandens gyventojai, dėl to mažėja žuvų, jų populiacija, gėlo vandens žamėjimas, klimato kaita ir užterštumas. Apsaugos priemonės: saugomos teritorijos, ekosistemų atkųrimas, darnus naudojimas, genų bankai.

Už: manytas ilgesnis planetos gyvavimas, sveikesni zmones, pagerejusi sveikata, fizinis aktyvumas, mazesnis miesto uzterstumas, mazesnes islaidos del perdirbimo ir t.t.

Prieš: dasug pastangu norint perduoti šią sampratą kitiems, daug pastangų reikalaija gyventi šia idėja. Nuostoliai verdlininkams, vyriausybės sistemos keitimas, didedil poreikis lėšų investavimo. Nėra vienarėikšmiškos nuomonės ekologijs geriau ar ne. Iš kurios pusės pažiūrėti – dėl gyvenimo trukmės, sveikos aplinkos – už, bet žiūrint iš vyriausybės ir verslininko pusės- didelės lėšos, per didelė suirutė btų kažką keisti.

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2868 žodžiai)
  • Kornelija
  • Aplinkosaugos konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Aplinkosaugos konspektas. (2015 m. Birželio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkosaugos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 13:34
×