Aplinkosaugos terminų žodynėlis


Aplinkosaugos terminų žodynėlis Aliuminis Al. Anglies dioksidas CO. Aplinkosaugos auditas. Aplinkosaugos ekonomija. Atsinaujinanti energija. Azoto oksidas NOx. Branduolinė energija. Bromo junginių liepsną slopinančios medžiagos. Brundtlando ataskaita. Chromas Cr. Dichlordifeniltrichloretanas DDT. Ekologijos valdymo sistemos. Gamtinės dujos. Geležis Fe. Gyvsidabris Hg. Iškastinis kuras. Kadmis Cd. Komposto susidarymas. Lakūs organiniai junginiai LOJ. Mažai energijos sunaudojančios šviesos lemputės. Ozono sluoksnis O. Polichlorinuotas bifenilas PCB. Polivinilchlorido plastikas PVC. Prarasto dėl sužalojimų laiko rodiklis Lost Time Injury Rate  . Prarasto laiko svarbos rodiklis Lost Time Severity Rate. Sunkieji metalai. Švinas Pb. Tarptautiniai prekybos rūmai TPR. Uždaras procesas. Varis Cu. Vėjo energija.


Aliuminis (Al)Aliuminis – viena iš pagrindinių sudedamųjų įvairių uolienų dalių. Padidėjęs dirvos rūgštingumas išskiria aliuminį, kuris patenka į jūrą ir ežerus, kuriuose neigiamai veikia žuvų ir paukščių reprodukcinį pajėgumą. Metalas aliuminis gaunamas iš boksitų. Jo gamybai sunaudojama daug energijos, tačiau aliuminį lengva perdirbti daugelį kartų.

Aplinkosaugos ekonomijaAplinkosaugos ekonomija – tai nacionalinės ekonomikos dalis, kuria siekiama integruoti ekonominį ir ekologinį požiūrius. Trumpai tariant, aplinkosaugos ekonomija siekiama parodyti paslėptas lėšas aplinkosaugai, kurias atmeta dabartinė ekonominė samprata. Šiuolaikiniai aplinkosaugos specialistai naudojasi aplinkosaugos sąskaitomis, ekonominėmis valdymo sistemomis ir t.t.

Atsinaujinanti energijaAtsinaujinančios energijos rūšys apima saulės, vėjo ir vandens energiją bei įvairias biokuro rūšis. Pagrindinis atsinaujinančios energijos bruožas yra tas, kad ji gali būti atkuriama prognozuojamu laikotarpiu, išskyrus saulės energiją, kuri nuolat ją gamina (jei atmesime faktą, kad po daugelio milijardų metų saulė išnyks).

BioįvairovėBioįvairovė reiškia daugelio skirtingų rūšių egzistavimą ir jų tarpe vyraujančius stambius genetinius pakitimus.

Branduolinė energijaBranduolinė energija – santykinai nauja energijos rūšis, kuri panaudoja energiją, susidarančią dėl dviejų atomų sąveikos. Juos skaldant išsiskiria energija, vadinama branduoline energija. Šiam tikslui naudojama radioaktyvi medžiaga uranas, kurią suskaldžius išsiskiria kitos radioaktyvios skilimo medžiagos. Pagrindinės aplinkosaugos problemos, susijusios su branduolinės energijos panaudojimu, – tai radioaktyviųjų medžiagų apdorojimas ir emisijos. Dėl pražūtingo poveikio, kurį šios medžiagos sukelia gyviesiems organizmams (keičiantis gyvųjų ląstelių molekulių struktūrai, sukeliant įvairius poveikius – vėžį ir genetines mutacijas), daugelyje šalių branduolinės energijos naudojimas yra griežtai reglamentuotas. Radioaktyviųjų medžiagų emisijos dažniausiai įvyksta dėl žmogiškojo faktoriaus pasekmių ir katastrofų. Kita branduolinės energijos grėsmė yra ta, kad branduolines atliekas galima perdirbti į plutonį, naudojamą gaminti branduolinius ginklus.

Bromo junginių liepsną slopinančios medžiagosBromo junginių liepsną slopinančios medžiagos dedamos į plastiką, plastiko izoliaciją, elektroninių sistemų plastmasinius korpusus ir spausdintinas montažo plokštes. Mėginiai iš Baltijos jūros dugno rodo, kad staigiai didėja bromo aromatinių medžiagų kiekis, o tai gali sukelti naujas problemas, kurios kyla dėl spausdintinių montažo plokščių gamybos.

Brundtlando ataskaitaTaip vadinamos Brundtlando komisijos 1983–1987 metais nuveikto darbo rezultatas. JT įgaliojo Komisiją:

Brundtlando komisija sugalvojo frazę „darnusis vystymasis".CFC – Žr. Chlorfluorangliavandeniliai.

EkologijaMokslas apie gyvųjų organizmų ir jų aplinkos sąveika.

EnergijaEnergijos negalima sunaikinti, ją galima tik pakeisti kuo nors kitu. Energijos šaltinius galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: saulės energija, iškastinis kuras ir branduolinė energija. Saulės energiją galima naudoti tiesiogiai kaip vėjo, vandens ir biokuro energiją. Iškastinis kuras – tai anglis, nafta ir gamtinės dujos. Įvairūs energijos nešiotojai: elektra, vanduo ir oras, leidžia ją naudoti. Energija gali būti naudojama darbui, apšvietimui, šildymui ir transportavimui. Iš esmės, bet koks energijos naudojimas turi poveikį aplinkai, tačiau šis poveikis priklauso nuo naudojamos energijos šaltinio.

EVASEkologijos valdymo sistemos ir Audito schemos trumpinys – savanoriška ES direktyva, skirta bendrovėms ir susijusi su ekologijos valdymo ir aplinkosaugos auditais. EVAS padeda bendrovėms sistemingai spręsti aplinkosaugos klausimus. EVAS panaši į ISO 9000 kokybės standartus. Taip pat išskiriama paralelinė ekologijos valdymo sistema, žinoma kaip ISO 14001. Pagal EVAS reikalavimus bendrovės privalo parengti aplinkosaugos politiką, aplinkosaugos programą ir ekologijos valdymo programą. Jos taip pat privalo atvirai dalintis aplinkosaugos programų rezultatais, teikdami visuomenei aplinkosaugos ataskaitas. Taip pat žr. Ekologijos valdymo sistemos.

  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (2962 žodžiai)
  • Kolegija
  • Žygimantas
  • Aplinkosaugos terminų žodynėlis
    10 - 5 balsai (-ų)
Aplinkosaugos terminų žodynėlis. (2016 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/aplinkosaugos-terminu-zodynelis.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 08:29
×