Apmokestinimo principai


Įvadas. Mokesčių nustatymo tik įstatymu principas. Tarptautinių sutarčių viršenybės principas. Mokesčių mokėtojų lygybės principas. Mokesčių teisingumo ir visuotinio privalomumo principai. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Viešumo principas. Mokesčių administravimo veiksmingumo principas. Bendradarbiavimo principas. Bylos nagrinėjimas. Išvados. Literatūta. Internetiniai šaltiniai. Priedai.

Šis principas lemia, kad bet koks valstybinis mokestis, negali būti nustatytas, keičiamas ar panaikinamas kitaip, nei įstatymu. Lietuvos Respublikoje šis principas įtvirtintas Konstitucijos 66 straipsnyje ir Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, kuri skelbia: „Atitinkamas mokestis, kurio nustatymas priklauso Lietuvos Respublikos kompetencijai, gali būti nustatomas tik įstatymu“. Mokesčio nustatymas įstatymo forma reiškia, kad priimdamas atitinkamo mokesčio įstatymą Seimas ne tik įteisina patį mokestį, bet ir aiškiai įvardija pagrindinius šio mokesčio struktūrinius elementus. Šis principas svarbus dėl to, kad bendriausia prasme mokesčio nustatymas yra siejamas su nuosavybės paėmimu. Taigi tik įstatymo forma galima užtikrinti privačios nuosavybės neliečiamybę ir priversti mokesčių mokėtoją dalį savo nuosavybės perduoti valstybei.

Šis principas reiškia, kad tais atvejais, kai Seimo ratifikuotose, įsigaliojusiose ir Lietuvos Respublikoje taikomose tarptautinėse sutartyse apmokestinimo klausimais yra nustatytos kitokios taisyklės, nei nacionaliniuose mokesčių įstatymuose, prioritetas teikiamas tarptautinėms sutartims. Pagal tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnį įsigaliojusias sutartis privalu vykdyti. Tarptautinės sutarties įsigaliojimo tvarka paprastai yra nustatoma jau pačioje sutartyje, o oficialius pranešimus apie įsigaliojusias tarptautines sutartis skelbia Užsienio reikalų ministerija. Todėl sprendžiant klausimą, kokį mokesčių teisės aktą privalu taikyti konkrečiu atveju, būtina išsiaiškinti, ar atitinkama tarptautinė sutartis yra įsigaliojusi (o ne tik Seimo ratifikuota) ir ar yra taikoma.

Mokesčių mokėtojų lygybės principas taip pat iš principo įpareigoja mokesčių administratorių vienodai vertinti faktines aplinkybes to paties mokestinio teisinio santykio dalyvių atžvilgiu. Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad mokesčių administratoriaus pozicijos nenuoseklumas gali turėti reikšmės vertinant byloje surinktus įrodymus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5-1000/2006 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad remiantis tiek bendraisiais viešojo administravimo principais, tiek apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principais, o ypač mokesčių mokėtojų lygybės principu, mokesčių administratorius neturėtų to paties sandorio mokestinių teisinių pasekmių skirtingų sandorio dalyvių atžvilgiu vertinti skirtingai. Nagrinėtu atveju Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktas patvirtino, kad mokesčių administratorius, atlikdamas bendrovės, su kuria pareiškėjas buvo sudaręs pirkimo–pardavimo sutartį, patikrinimą ir vertindamas tuos pačius sandorius su pareiškėju (tą pačią PVM sąskaitą faktūrą), neneigė realaus ūkinės operacijos atlikimo, kaip tai darė byloje nagrinėtame mokestiniame ginče dėl pareiškėjo mokestinio patikrinimo. Įvertinusi visas bylos faktines aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, jog nebuvo įrodymų, kad prekių tiekimas kaip PVM objektas realiai neįvyko, todėl konstatavo, jog pareiškėjas turi teisę į PVM atskaitą.

Kaip pastebėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A8-827/2005, mokesčių mokėtojų lygybės principo pažeidimu gali būti laikoma ir aplinkybė, jei vien dėl to, kad skirtingus mokesčių mokėtojus dėl to paties mokesčio (pvz., pridėtinės vertės mokesčio) administruoja skirtingos institucijos (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė), mokesčių mokėtojai atsidurtų teisiškai nelygiose padėtyse. Šioje byloje teisėjų kolegija atmetė atsakovo argumentus, kad muitinei netaikomos Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos, draudžiančios atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą dėl tų pačių mokesčių už tą patį laikotarpį. Teisėjų kolegija mokesčių mokėtojo lygybės principo kontekste pažymėjo, kad neturėtų susidaryti tokia situacija, kai vienų mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kuriuos administruotų valstybinė mokesčių inspekcija, galiotų juos ginanti nuostata dėl pakartotinio patikrinimo, o kitų atžvilgiu, kuriuos administruotų muitinė, ši nuostata jau nebegaliotų.

Mokesčių teisingumo ir visuotinio privalomumo principai

Apmokestinimo aiškumo principas reikalauja, kad mokesčių teisės aktuose būtų aiškiai apibrėžtas mokestinės prievolės dalykas (mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo, pasibaigimo tvarka ir pagrindai), nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas teisingas ir savalaikis jos įvykdymas. Apmokestinimo aiškumo principas taikomas ir aiškinant mokesčių įstatymus. Šio principo aiškinimas ir taikymas yra ypač svarbus, kai mokesčių įstatymuose (juos lydinčiuose teisės aktuose) mokestiniams teisiniams santykiams reikšmingi klausimai yra nesureguliuoti. Ar mokesčių teisės aktuose vartojamos neaiškiai apibrėžtos (neapibrėžtos) sąvokos, turinčios įtakos mokesčių mokėtojo teisėms ir pareigoms. Apmokestinimo aiškumo principas įpareigoja mokesčių administratorių priimti aiškius ir suvokiamus mokesčių mokėtojui sprendimus bei tokiu būdu užtikrinti jo teises ir teisėtus interesus. Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, jog apmokestinimo aiškumo principas taikomas ir aiškinant mokesčių įstatymus. Administracinėje byloje Nr. A556-100/2011 buvo nustatyta, jog ginčytame turto arešto akte ir kituose mokesčių administratoriaus surašytuose dokumentuose mokesčių mokėtoju įvardijama

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 57 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5065 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agne
  • Apmokestinimo principai
    10 - 7 balsai (-ų)
Apmokestinimo principai. (2015 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/apmokestinimo-principai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 00:07
×