Apskaita baigiamoji praktika


Įvadas. Įmonės Uab “X“ apžvalga. Įmonės apskaitos politika. Apskaitos politikos keitimas. Geografiniai segmentai. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Kasa. Atsiskaitomoji sąskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Lizingo (finansinės nuomos), kitų panašių įsipareigojimų apskaita. Pinigų srautų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų ir kitos skolos. Skolos tiekėjams. Darbo laiko bei užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Atsargų apskaita. Atsargų grupavimas. Atsargų įsigijimo savikainos nustatymo būdas. Atsargų nukainavimas. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Parduotų prekių, pagamintos produkcijos, teikiamų paslaugų savikaina, veiklos sąnaudos. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio turto kriterijai. Ilgalaikio turto minimalios kainos, nusidėvėjimo metodai, normatyvai. Ilgalaikio turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto sąnaudų apskaita. Ilgalaikio turto apskaitiniai įvertinimai. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita. Parduotos produkcijos, prekių savikaina nustatoma konkrečių pardavimų būdu. Veiklos sąnaudų grupavimas. Nuosavas kapitalas. Vidaus apskaitos dokumentai. Finansinė atskaitomybė. Inventorizacija. Ataskaitinio laikotarpio užbaigimas. Finansinių ataskaitų sudarymas. Finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Likvidumo rodikliai. Turto apyvartumo koeficientai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Finansinio stabilumo koeficientai. Išvados.

Atlikusi praktiką įmonėje,pamačiau kaip vyksta darbas komandoje, įgijau daug žinių apie įmonę, susipažinau su įmonėje pildomais dokumentais bei apskaitininkės darbu.

Išanalizavau apskaitos organizavimo procesą šioje įmonėje, išmokau pildyti pirminius dokumentus, apskaitos registrus, taip pat išmokau tvarkyti piniginių lėšų, ilgalaikio turto, darbo ir darbo užmokesčio, pirkimų ir pardavimų apskaitą, atsargų pildymą, pajamavimą ir nurašymą.

Įmonė apskaitą tvarko laikydamasi įstatymo nustatytų normų, remiasi verslo apskaitos standartais ir kitais norminiais aktais, laiku pateikia reikiamas ataskaitas valdžios institucijoms, kas met vykdo auditą.

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 131 KB
  • 2014 m.
  • 43 puslapiai (9025 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Apskaita baigiamoji praktika
    10 - 3 balsai (-ų)
Apskaita baigiamoji praktika. (2014 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaita-baigiamoji-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:42
×