Apskaita ir auditas AB TEO


Įvadas. Teorinė dalis. Trupmalaikis įmonės turas. Pirkėjų skolų samprata ir pagrindinės grupės. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita. Skolų įmonei apskaitos kortelė. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų priklausomybė. Pirkėjų skolų įtaka įmonės veiklos ir finansiniam ciklams. Pirkėjų įsiskolinimo reikšmė įmonės veikloje. Praktinė dalis. Apie ab “Teo lt“. AB “TEO LT” Balanso ataskaita. AB „TEO LT“ pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita. AB „TEO LT“ pinigų srautų ataskaita. AB „TEO LT“ veiklos rezultatų analizė. Prekybos ir kitų gautinų sumų ataskaitos. Gautinų sumų analizė pagal pradelsimo laikotarpius. AB „TEO LT“ pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų įsiskolinimo įtaka AB „TEO LT“ būklei. Pirkėjų įsiskolinimo periodo ir apyvartumo analizė įmonės veikloje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Darbo tikslas – išnagrinėti pirkėjų įsiskolinimo apskaitos klausimus ir atlikti pirkėjų įsiskolinimo analizę įmonėje AB „TEO“.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti AB „TEO“ įmonę ir išanalizuoti pagrindinius ekonominius rodiklius.

Plačiau aptarsime, manau, aktualia šiuo sunkiu įmonėms metu ir didžiausią skolų dalį sudarantį - pirkėjų įsiskolinimą. Literatūros šaltiniuose dar vadinamas debitoriniu įsiskolinimu ar trumpalaikėmis trečiųjų asmenų ( pirkėjų ) skolomis. Bet kokiu atveju, šios skolos – tai sumos, kurių įmonė dar negavo iš savo pirkėjų, tarnautojų ar kitų asmenų už jiems suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. Tai reiškia, kad už prekes ar paslaugas bus atsiskaityta vėliau.

Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitai Pavyzdiniame sąskaitų plane yra skirta 24 sąskaitos ,,Per vienerius metus gautinos sumos“:

Ne visada įmonė prekes ar paslaugas gali gauti išsimokėtinai, dažnai tenka sumokėti dalį ar visą sumą avansu. Tam Pavyzdiniame sąskaitų plane yra skirta 444 ,, Gauti išankstiniai mokėjimai“

Per ataskaitinį laikotarpį nuo skolos susidarymo, prekių pardavimo metu pirkėjų skola registruojama, kai:

Pirkėjas atsiskaito iš karto sumokėdamas pinigus. Pardavus prekes ir išrašius PVM SF arba kitą pardavimo operaciją pagrindžiantį dokumentą:

Šis įsiskolinimas (pardavėjo atžvilgiu) vadinamas debitoriniu įsiskolinimu.

Ne visos skolos įmonei būna trumpalaikės nuo jų atsiradimo, nes ne visas jas reikia grąžinti per tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos atsiranda. Šias skolas įmonė turi apskaityti ilgalaikių debitorinių skolų sudėtyje. Tam Pavyzdiniame sąskaitų plane yra skirta 162 ,, Po vienerių metų gautinos sumos“ sąskaita. Tačiau kitais metais ši ,,skola taps trumpalaike, nes ji bus padengta sekančiais ataskaitiniais metais, todėl balanse turės būti pavaizduota Trumpalaikio turto dalies straipsnių grupėje Per vienerius metus gautinos sumos. Todėl rengiant finansinių ataskaitų rinkinį būtina atlikti ir tokį koregavimą: debetuoti trumpalaikėmis tapusių debitorinių skolų sąskaitas, kredituojant atitinkamas ilgalaikių skolų sąskaitas per tuos metus trumpalaikėmis tapusių skolų (ar tų skolų trumpalaikėmis tapusių dalių) sumomis.“

Trečiųjų asmenų skolos įmonei labai svarbi sudedamoji trumpalaikio įmonės turto dalis. Pirkėjų skolų valdymas įmonių trumpalaikio turto struktūroje sudaro apie 20 – 25 proc. Tai reiškia, kad šio turto valdymas turi žymų poveikį įmonės veiklos efektyvumui. Didėjant pirkėjų skoloms, didėja jų neapmokėjimo tikimybė, tačiau didėja ir pardavimų apimtys.

Aleknevičienė V. ( 2009 ) išskiria 4 kontroliuojamus veiksnius, kurie gali sąlygoti pirkėjų skaičių ir pirkėjų skolų lygį:

(Aleknavičienė V. ,,Valdymo apskaita“. Vilnius, 2009.P. 333)

Kredito terminai. Kredito terminai - tai raštiškas susitarimas tarp tiekėjo ir pirkėjo, kuriame nurodoma kaip turi būti grąžinama skola. Kredito terminai yra diferencijuojami atsižvelgiant į pirkėjo galimybes atsiskaityti ir vykdyti įsipareigojimus. Taip pat ir tiekėjo požiūrį į pelningumą ir riziką. Tačiau šis bus linkęs rizikuoti, nes norėdamas, kad jo prekės būtų perkamos, pardavėjas tieks jas nereikalaudamas atlygio iš karto. Kaip dauguma autorių teigia, kredito suteikimas didina pardavimo apimtį.

Diskontai ir nuolaidos. Diskontu vadinama suma, kuria mažinama ateityje gautina ar mokėtina suma. Diskontavimas tapo įprastu ir labai naudojamu reiškiniu. Svarbu diskontą atskirti nuo prekybos nuolaidų. Diskonto sąlygos turi būti aiškiai ir tiksliai aptartos pardavimo – pirkimo sutartyse. Pagal apmokėjimo laiką galima atsiskaityti:

Populiari pirkimus skatinanti priemonė – įvairios prekybos nuolaidos. Prekybos nuolaidos gali būti suteikiamos pastoviems klientams, labai didelėms prekių partijoms. Nuolaidos aptariamos pardavimo – pirkimo sutartyse. Pardavimo nuolaidos gali būti suteiktos prekių ar paslaugų pardavimo metu arba po prekių pardavimo. Prekybos nuolaidas būtina užregistruoti apskaitoje kai jos suteiktos po prekių pardavimo momento. Prekybos nuolaidų apskaitai skirta 509 (-) sąskaita.

Pinigų srautų samprata. Pinigai tai judriausiais įmonės trumpalaikis turtas, nuo kurio apyvartumo ir kiekio priklauso įmonės mokumas, veiklos tęstinumas bei ilgaamžiškumas. Įmonė, siekdama efektyvios, pelningos ir pastovios veiklos, privalo turėti pakankamas pinigų sumas ir jas teisingai valdyti. O tik teisingai valdomi pinigai, veiksmingiau padės įmonei uždirbti pajamų ir kurti naują turtą.

Pinigų srautų judėjimas analizuojamas pagal ataskaitinius duomenis. Tokia analizė yra svarbi įmonėms, kurių veikla yra pelninga, tačiau ji negali atsiskaityti su darbuotojais, tiekėjais ir kitais kreditoriais, nes neturi tam pinigų. Teoriškai įmonės gali tokios padėties išvengti, jei nuosekliai ir griežtai sieks, kad pirkėjai už prekes sumokėtų laiku, t. y. nustatytais terminais. O pirkėjų atsiskaitymo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei atsiskaitymų su tiekėjais.

  • Microsoft Word 367 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (4479 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Apskaita ir auditas AB TEO
    10 - 10 balsai (-ų)
Apskaita ir auditas AB TEO. (2015 m. Rugsėjo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaita-ir-auditas-ab-teo.html Peržiūrėta 2020 m. Lapkričio 27 d. 04:29
×
33 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo