Apskaita ir auditas praktikos ataskaita


Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Trumpas įmonės pristatymas. Įmonės teikiamos paslaugos. Pagrindinės apskaitos politikos nuostatos. Finansinių rodiklių analizė. Mokėtinų ir gautinų sumų auditas. Mokėtinų sumų auditas. Pagrindinės rizikos ir tvirtinimai. Naudojamos procedūros. Gautinų sumų auditas. Pagrindinės rizikos ir tvirtinimai. Naudojamos procedūros. Papildomos procedūros mokėtinų ir gautinų sumų audite. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.

Universitete įgytos teorinės žinios buvo gilinamos atliekant profesinę praktiką UAB „PricewaterhouseCoopers“ kompanijoje. Pagrindinė įmonės veikla – tai audito, mokesčių ir teisinių paslaugų teikimas. Taip pat ši bendrovė teikia aktuarines, valdymo konsultacijų, sandorių ir buhalterinės apskaitos paslaugas. Profesinė praktika buvo atlikta pačiame didžiausiame - audito -skyriuje. Jos metu buvo dalyvauta kasdieninėje skyriaus veikloje, prisidėta prie bendro audito komandų darbo. Pagrindinė veikla praktikos metu buvo įvairių audito procedūrų ir pagalbinių darbų atlikimas. Per 14 praktikos savaičių aktyviai dalyvauta atsargų inventorizacijose, derinti klientų mokėtinų, gautinų sumų likučiai ataskaitinių metų pabaigoje ir pirkimų bei pardavimų apyvartos per visą ataskaitinį laikotarpį, rinkti kiti audito įrodymai. Iš kitų pagalbinių darbų galima būtų įvardinti šiuos: finansinių ataskaitų rinkinių tikrinimas, jų vertimas į anglų kalbą, suderinimas su didžiosios knygos straipsniais ir jų atitikimo apskaitos standartams tikrinimas. Taip pat atsiradus laisvo laiko nuo tiesioginio darbo su auditu buvo padedama skyriaus administratorei – tvarkoma gauta korespondencija, įrišamos finansinės ataskaitos, siunčiami patvirtinimo laiškai trečioms šalims audito įrodymams gauti. Būtent pastarieji yra pagrindinis audito įrodymas atliekant mokėtinų ir gautinų sumų auditą, kuriam šiam darbe ir bus skirtas didžiausias dėmesys.

Ataskaitoje bus trumpai apžvelgiama mokėtinų ir gautinų sumų samprata, aptariamos su jų auditu susijusios pagrindinės rizikos ir būtinos audito procedūros, norint įsitikinti, kad įmonių ataskaitose pateiktos mokėtinos bei gautinos sumos yra atskleistos teisingai ir tinkamai. Stengsiuosi paeiliui kuo tiksliau ir nuosekliau parodyti, kaip atliekamas šių straipsnių auditas : iš eilės bus rodomos audito procedūros įrodymams rinkti, aprašoma, kokių alternatyvių procedūrų reikia imtis, kai įrodymų neužtenka.

Taigi mano darbo tikslas – išanalizuoti mokėtinų ir gautinų sumų audito procedūrų eigą, parodyti jų svarbą bendro audito mastu. Tyrimo objektas – balanse turtui ir įsipareigojimui priklausantys straipsniai – gautinos ir mokėtinos sumos. Gautinos sumos apima prekybines skolas, atgautinas paskolas bei išankstinius apmokėjimus. Mokėtinas sumas sudaro skolos už prekes ir paslaugas, mokėtina nuoma ir gautos paskolos(mokėtinų mokesčių valstybinėms institucijomis auditas darbe nebus įtrauktas).

Nuodugniai išsiaiškinti mokėtinų ir gautinų sumų sampratą

Išanalizuoti su jų auditu susijusius tvirtinimus

Iš eilės aptarti kiekvieną mokėtinų ir gautinų sumų audito procedūrą

Parodyti, kokie audito įrodymai yra tinkami ir patikimi.

Atliekamų alternatyvių procedūrų(kai audito įrodymai atrodo nepakankami) analizė

Universitete pasirinkta buhalterinės apskaitos ir audito specializacija suteikė pagrindines reikalingas teorines žinias atliekant profesinę praktiką. Dirbant UAB „PricewaterhouseCoopers“ neišvengiamai tenka susidurti tiek su apskaita, tiek su auditu. Taigi pagrindinė šio darbo metodika bus – universitete įgytų teorinių žinių ir praktikoje pamatytų atvejų derinimas ir analizė. Darbe bus stengiamasi žiūrėti į auditą, ne tik kaip į privalomą, įstatymais ir teisės normomis reglamentuotą procesą, bet kaip ir į būdą, analizuoti silpnąsias įmones puses, gerinti vidaus kontrolę ir pan.

PricewaterhouseCoopers (nuo 2010 metų dažnai trumpinama PwC) – tarptautinis audito ir mokesčių konsultacijų bendrovių tinklas. Jis priklauso vadinamajam didžiajam ketvertui (Big 4) – keturioms didžiausioms pasaulio įmonėms, teikiančioms audito ir konsultacines paslaugas. Kitos trys - Lietuvoje taip pat veikiančios - Deloitte, Ernst & Young ir KPMG. Visos šios įmonės aktyviai dalyvauja ir konkuruoja dėl kiekvieno audito ir konsultacijų rinkoje vykstančio didesnio sandorio.

PricewaterhouseCoopers istorijos pradžia siekia 1849 metus, kai auditorius Samuel Lowell Price įkūrė savo įmonę. Šiuo metu PwC tinklas vienija įmones 158-iose šalyse, turi ofisus 771 mieste, kuriuose dirba daugiau kaip 169 000 darbuotojų. Centrinis ofisas yra Didžiojoje Britanijoje, Londone. „PricewaterhouseCoopers“ yra didžiausias pasaulyje paslaugų teikėjas, kurio pajamos per 2011 metus viršijo 29 mlrd. JAV dolerių (didžiausios iš visų didžiojo ketverto įmonių) 2011 metais IDC“ (International Data Corporation) - pirmaujanti konsultacinė,  tyrimų ir analizės kompanija išrinko „PwC“ pasauline verslo konsultacijų lydere, turinčia stipriausią strategiją ir augančia sparčiau nei visa rinka.

Lietuvoje UAB „PricewaterhouseCoopers“ įkurta 1993 metais. Šiuo metu firmoje dirba daugiau nei 150 darbuotojų, vadovauja 4 partneriai. Lietuvos ofiso vadovaujantis partneris - iš Jungtinės Karalystės atvykęs Christopher C. Bulter, kuris dirba Lietuvoje jau nuo 1997 metų. Sėkmingo vadovavimo dėka UAB „PwC“, gerai žinoma Lietuvoje savo reputacija ir aukšta paslaugų kokybe, praeitais finansiniais metais uždirbo beveik 25 mln. Lt pajamų. Kolektyvas, kurio pagrindą sudaro jauni, neseniai studijas baigę žmones dalinasi idėjomis, patirtimi ir sprendimais tam, kad atrastų inovatyvius ir praktiškus sprendimo būdus bei sukurtų didesnę vertę klientams, kurie yra tiek tarptautinės kompanijos, tiek stambios ir smulkios Lietuvos įmonės. Iš daugiau nei 150 įmonės darbuotojų beveik pusė dirba audito skyriuje. Šis skyrius generuoja didžiąją dalį įmonės pajamų. Likusi dalis darbuotojų pasiskirsto tarp likusių kitų keturių skyrių – mokesčių ir teisės, konsultacijų, aktuarų ir administracijos. Būtent žmogiškieji ištekliai yra labiausiai vertinami PricewaterhouseCoopers kompanijoje – visiems vadovams diegiama mintis, kad įmonės darbuotojai – didžiausias įmonės turtas. Tobulėjimas ir kopimas karjeros laiptais yra netgi reglamentuojamas specialiais nuostatais. Kas pusmetį vyksta privalomi iškeltų tikslų aptarimai, renkami kolegų atsiliepimai apie kiekvieną darbuotoją. Įmonėje nesenai įsitvirtino visame PwC tinkle naudojama coachinim‘o sistema – kiekvienas darbuotojas renka privalomus atsiliepimus iš kitų kolegų, o vėliau jie yra aptariami su savo coach‘u – vienu karjeros laipteliu aukštesniu žmogumi, kuris pasitaręs su kolegomis sprendžia ar žmogus gali būti paauštinamas.

  • Microsoft Word 95 KB
  • 2015 m.
  • 31 puslapis (7071 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karolis
  • Apskaita ir auditas praktikos ataskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Apskaita ir auditas praktikos ataskaita. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaita-ir-auditas-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 11 d. 10:19
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo