Apskaita ir mokesčiai praktikos ataskaita


Marketingo praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonė ir jos aplinka. Įmonės „Ennesse Limited“ Charakteristika. Įmonės Duomenys ir Valdymo Struktūra. Įmonės siūlomos paslaugos. Verslo plėtra. Iį „Ennesse limited“ rinkos analizė. Tikslinė rinka. Rinka. Rinkos demografija. Rinkos tendencijos. Makro aplinka. Marketingo aplinka. Siūlomų Paslaugų vertė. Esminės užduotys. Iį „Ennesse limited“ paslaugų strateginė analizė. Iį „Ennesse limited“ konkurencingumo analizė. Konkurencingumo samprata. Įmonės konkurentų charakteristika. Įmonės konkurencingumo analizei pasirinkti metodai. M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurencingumo analizė pagal suvestinio įvertinimo rodiklį. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Pagrindinis praktikos tikslas - susipažinti su įmonės veikla, administravimu ir valdymu, atlikti įmonės strateginę ir konkurencingumo analizes.

Keliami uždaviniai:

• Sužinoti, kokia yra įmonės charakteristika, valdymo struktūra, teikiamos paslaugos bei verslo plėtros kryptis;

•Nustatyti tikslinę įmonės rinką ir pagrindinius veiksnius, įtakojančius situaciją rinkoje bei pajamų dydį;

•Nustatyti įmonės rinkodaros strategijas, atlikti swot analizę;

•Įvertinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

Darbo tikslui pasiekti remtasi šiais metodais: dokumentų analize, literatūros analize, grafinio vaizdavimo, palyginimo.

Apskaita ir mokesčiai praktikos ataskaita. (2014 m. Gruodžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaita-ir-mokesciai-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:52