Apskaita praktikos ataskaita LPG Baltic


Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentų saugojimo tvarka. Finansiniai metai. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Apskaitos politika. Nematerialus turtas. Materialusis turtas. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargos. Pajamos. Sąnaudos. Klaidų taisymas. Išvados. Literatūra.


Išnagrinėti ūkio subjekto turto ir jo pokyčių, nuosavo kapitalo ir jo pokyčių, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarką.

Susipažinti su ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinio rengimo, teikimo ir skelbimo tvarka, apibūdinti ūkio subjekto finansinės būklės ir veiklos rezultatus

UAB „LPG Baltic“ “ įregistruota 2006 m. kovo 28 d. adresu Žalgirio g. 6-22 Šiauliai. Įsikūrusi Metalistų g. 10, LT-78151, Šiauliai. Įmonės kodas 300555058. Įmonė yra PVM mokėtoja. Įmonės direktorius Leonidas Vislobokovas. Pagrindinė veikla - didmeninė prekyba dujine įranga automobiliams. Veiklą įmonė vykdo Šiaulių mieste. Įmonė bendradarbiauja su Italijos ir Lenkijos automobilių dujų įrangų gamintojais . Šiuo metu UAB „LPG Baltic“ daugelis žino dėl teikiamų prekių kokybės, greito aptarnavimo ir orientacijos į klientą. 

UAB „LPG Baltic“ 2014 m. pabaigoje dirbo 3 darbuotojai: direktorius, buhalteris, akcininkas. (žr. 2 priedas) Bendrovė per 2013 metus uždirbo 26 217 litų grynojo pelno.

UAB „LPG Baltic“ buhalterinę apskaitą pasirinko tvarkyti savarankiškai, t.y. šį darbą atlieka vienas vyriausiasis buhalteris. Vyriausiąjį buhalterį į darbą priima ir iš jo atleidžia bendrovės direktorius, kuriam pastarasis yra pavaldus. Kai vyriausiojo buhalterio nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina kitas įmonės vadovo įsakymu paskirtas buhalterijos darbuotojas.

Už buhalterinės apskaitos organizavimą atsakingas įmonės vadovas. Buhalterinė apskaita organizuojama pasirenkant ir įgyvendinant apskaitos politiką.

Pagal buhalterinės apskaitos įstatymą įmonės vadovas atsako už:

Vyriausiojo buhalterio nurodymai buhalterinės apskaitos klausimais yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams. Jis nustato ir patvirtina atsiskaitymo su atskaitingais asmenimis tvarką, dokumentų pateikimo buhalterijai tvarką bei terminus ir pan. Bendrovėje apskaita tvarkoma naudojant „Rivilės“ apskaitos programą.

Įmonėje naudojami 2 pagrindiniai sintetiniai apskaitos registrai: finansinių operacijų žurnalas ir didžioji knyga. Pirmasis atspausdinamas mėnesiui pasibaigus, Didžioji knyga – pasibaigus metams.

Kadangi apskaita tvarkoma kompiuterio programos pagalba, jokie pinigų gavimo, pirkimų ar pardavimų skolon registrai, taip pat analitinės atsargų kortelės nėra vedamos. Minėtą informaciją galima gauti įvairiais pjūviais pasirinkus reikiamas ataskaitas iš kompiuterinės apskaitos programos.

Atspausdintus apskaitos registrus pasirašo buhalteris. Didžioji knyga atspausdinama metams pasibaigus, finansinių operacijų žurnalas – mėnesiui pasibaigus. Pasirašyti, sunumeruoti ir įrišti registrai saugomi vadovo nustatyta apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka ir terminais įmonės buhalterijoje. Įmonėje už dokumentų ir registrų saugojimą paskirtas atsakingu buhalteris.

1.3 Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita

5. 6-asis Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas" 6. 7-asis Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas" 7. 8-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas" 8. 9-asis Verslo apskaitos standartas "Atsargos" 9. 10-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos" 10. 11-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos" 11. 12-asis Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas"

c) svarbios sąlygos, kuriomis dirba bendrovė ir kurios gali paveikti bendrovės plėtrą;

d) bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje, jeigu ji reikšminga;

e) įstatinio kapitalo pakitimai ir jų priežastys;

UAB „LPG Baltic“ sąskaitų planas susideda iš 6 klasių. Kadangi mano įmonė prekybinė, tai dažniausiai naudojamos klasės yra 2 ir 4.Trumpalaikio turto apskaitai naudojama 201 atsargos, kurią detalizuoja sąskaita 20110 registruojamos atsargos, žaliavos kurios naudojamos įmonėje ir kuriomis įmonė prekiauja įsigijimo savikaina. Įmonėje sąskaitų planas patvirtintas 2007 metais sausio 18 dieną. Sąskaitų planas (priedas 1).

Per finansinius metus buvo įsigyta materialaus turto pagal tokius straipsnius - Kitas materialusis turtas – 664 Lt, Kita įranga, prietaisai 1 849 Lt.

  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4015 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anna
  • Apskaita praktikos ataskaita LPG Baltic
    10 - 2 balsai (-ų)
Apskaita praktikos ataskaita LPG Baltic. (2016 m. Vasario 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaita-praktikos-ataskaita-lpg-baltic.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 05:05
×