Apskaitos namų darbai

47 dokumentai
Buhalterijos darbas
Bandomasis balansas. Uab ,,romesta“ bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 01 16
Valdymo apskaita namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Valdymo apskaitos pagrindų individualus darbas. Gamybos technologijos aprašymas. Informacija apie plastikinių talpų gamybą ir išlaidas. Užduotis. Gaminio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio ir ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
UAB produkcijos savikainos skaičiavimas
Įvadas. Praktinė dalis. Situacijos aprašymas. Savikainos skaičiavimo metodo parinkimas (bendrasis, kintamasis Užsakyminis, procesinis. Išlaidų kalkuliavimas. Savikainos skaičiavimo atvaizdavimas DK sąskaitose. Išvados. Literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2014 10 20
Valdymo apskaitos savarankiškas namų darbas viko
Valdymo apskaitos savarankiško darbo užduočių sprendimas. Valdymo apskaitos savarankiškas darbas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2015 01 15
Valdymo apskaitos uždavinių sprendimai
Buhalterinės apskaitos katedra. Buhalterinė apskaita xxxgrupė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Straipsniai. tiesioginės medžiagos (. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos (. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 01 19
Dokumentai ir dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo procedūra. Paskirtis. Taikymo sritis. Nuorodos. Keitimai. Paskirstymas. Paaiškinimai ir santrumpos. Popierinių dokumentų paskirstymo schema. Elektroninių dokumentų paskirstymo schema. Dokumentų valdymo proceso bendra ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2013 04 20
Namų ūkio analizė (2)
Įvadas. Namų ūkis. Namų ūkio balansas 2012 m. Rugsėjo 31-ai dienai. Pinigų srautų ataskaita 2012m. Rugsėjo mėn. Gyvenimo ciklo hipotezė. Siekiamų tikslų rinkos analizė. I variantas. II variantas. Finansinis planas 2012 spalio – 2013 ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 25
Apskaitos pagrindai ND NR2
Apskaitos pagrindų. Individualus namų darbas. Įmonė “Laiptai” apskaitinis periodas – 2 mėnesiai. Yra tokie sąskaitų likučiai. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 03 25
Vokietijos apskaitos sistema
Vokietijos apskaitos sistema. Vokietijos politinė, ekonominė ir teisinė sistemos. Vokietijos apskaitos pagrindai. Finansinė atskaitomybė ir apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai ir praktika. Apskaitos profesija. Literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 05 10
Įmonės praktinės buhalterinės situacijos
Įvadas. Didžiosios knygos modulio uždavinio ataskaita. Uždavinys. Įmonės Bendrasis žurnalas. Įmonės Didžioji knyga. Įmonės PVM deklaracija. Įmonės Pelno (nuostolių) ataskaita. Įmonės Balansas. Įmonės specialiųjų užduočių ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 11 15
Buhalterinės apskaitos namų darbas (2)
Įvadas. I dalis. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita litais. Uab „olimpas“ rugsėjo mėn. Balansas. Ii dalis. Iii dalis. Išvados.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2013 02 09
Finansinė apskaita namų darbas
Finansinė apskaita Savarankiškas darbas. Ilgalaikio turto apskaita. Kapitalo, kitų gautinų bei mokėtinų sumų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Priskaičiuota kitiems darbuotojams sąlyginai. Darbo užmokesčio sąnaudų paskirstymo ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 02 07
Buhalterinės apskaitos namų darbas
Uab bendrasis žurnalas. Uab didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Bandomasis balansas. Per gruodžio mėn. Įvyko sekančios operacijos: įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pastato nusidėvėjimas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 01 22
Įmonių klasifikavimas (2)
Lietuvos respublikos įmonių klasifikavimas. Visos LR įmonės yra klasifikuojamos. Įmonių klasifikavimas pagal teisinę formą. Klasifikuojant LR įmones pagal teisinę formą, įmonės yra skirstomos į. Įmonių klasifikavimas pagal ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 08 02
Apskaitos pagrindai ND NR1
Apskaitos pagrindų. Individualus namų darbas. Individualus namų darbas. Variantas. Įmonės „Langas“ apskaitinis periodas – mėnuo. M. Sausio 31 d. Yra tokie sąskaitų likučiai (LtPer vasario mėnesį buvo atliktos tokios ūkinės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 03 25
Apskaitos pagrindų namų darbas nr 7
Užduotis. Ūkinių operacijų fiksavimo seka. Registruojame ūkines operacijas Didžiojoje knygoje. Koreguojančius įrašus atliekame. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Naudota literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2016 11 08
Autobusų parkas
Įmonė. Paslaugos. Keleivių pervežimas miesto maršrutais. Keleivių pervežimas tolimaisiais maršrutais. Keleivių pervežimas priemiesčio maršrutais. Keleivių pervežimas tarptautiniais maršrutais. Kitos paslaugos. Rinka. Klientai. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 11 26
Valdymo apskaita namų darbas (5)
Įvadas. užduotis. užduotis. užduotis 10 4 užduotis 13. užduotis 15 išvados 16 literatūra. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. Iš viso gamybos išlaidų. Nebaigtos gamybos likučių laikotarpio pradžioje savikaina. Nebaigtos gamybos ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2017 01 02
Susijusių šalių auditas
Susijusių šalių auditas. Šalys laikomos susijusiomis. Susijusių šalių sandoriai. Susijusių šalių nustatymas ir atskleidimas. Susijusių šalių sandoriai. Nustatytų susijusių šalių sandorių tyrimas. Vadovybės pareiškimai. Audito ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2014 03 29
Kompiuterizuota apskaita
Uždavinys. Prekybinė įmonė prekių apskaitą veda naudodama nuolatinį FIFO metodą. Pateikiame, kai kuriuos išrašus iš apskaitos žurnalų. Įmonės sąskaitų likučiai. Įmonės prekių likučiai. Įmonės skolų tiekėjams likučiai. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2013 11 15
Valdymo apskaita
Savarankiškai apibrėžti valdymo apskaitos esmę. Kokius objektus priskirtumėte prie valdymo apskaitos sistemos? Pagal kokius rodiklius reiktų organizuoti atskirų (nurodyti kokių) objektų valdymo apskaitą. Kaip susisteminti ir įvertinti ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 01
Apskaitos ir audito ryšys
Apskaitos ir audito ryšys. Bendrieji apskaitos principai.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2015 11 09
Apskaitos pagrindų individualus darbas (2)
Įvadas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys apskaitos dokumentų rengimo, naudojimo ir saugojimo tvarką. Prekių grąžinimo aktas. Kasos knyga. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. Inventorizacijos objektų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 05 17
Apskaitos valdymas
Finansinės ir valdymo apskaitos skirtumai. Kaupimo - pajamos. Turtas = nuosavybė. Turtas = savininkų nuosavybė. Ūkinis įvykis. Ūkinė operacija. Nuosavas kapitalas. Ilagalaikis turtas. Trumpalaikis turtas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 05 29
Audito namų darbas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab “volfo engelman” kovo mėnesio pardavimai. Prekių likučiai. Pirkimo–pardavimo sutartis nr. Literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 03 19
Maisto pramonės tiesioginių kaštų struktūra
MAISTO PRAMONĖS TIESIOGINIŲ KAŠTŲ STRUKTŪRA Maisto pramonės medžiagų struktūros analizė Maisto pramonės pirkimo užsakymai iš buvusių tiekėjų. Mėsos įmonės pirkimo užsakymai naujiems tiekėjams. Mėsos įmonės sąskaitų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 02 11
Apskaita namų darbas
Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus a ir b. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Apskaitos pagrindai namų darbas (2)
Namų darbas. Prekybos paslaugų įmonė. Sąskaitos pavadinimas Debetas. Viso 305 000 305. Per 201X. rugpjūčio mėn. įmonėje užfiksuotos šios ūkinės operacijos Data Ūkinė operacija. Atidarykite sintetines sąskaitas ir įrašykite į jų ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 01 02
Apskaitos namų darbas 25 variantas
Pateikiame įmonės 200X m. Gruodžio 31 d. Bandomąjį ir koreguotą bandomąjį balansą. Sąskaitos. Bandomasis. Balansas. Koreguotas. Balansas. Koregavimai. Pinigai. Skola įmonei. Remonto atsargos. Iš anksto apmokėta nuoma. Žemė. Pastatas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 05 23
×