Apskaita (30)

Apskaitos referatai, kursiniai, laboratoriniai studentams. Buhalterinė apskaita įmonėje. Buhalterio praktikos ataskaitos.
1065 dokumentai
Valstybinis auditas
Santrauka valstybinis auditas. Kas yra Valstybės kontrolė ir kokia jos svarba. Kokie Valstybės kontrolės uždaviniai. Kas reglamentuoja valstybinį auditą. Kas yra Valstybės kontrolės audito objektai ir subjektai. Valstybinio audito rūšys.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2016 02 28
Vertybiniai popieriai pateiktis
Vertybinis popierius - VP – dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai gali būti. Pasaulyje labiausiai paplitusi akcijos ir obligacijos. Vertybinių popierių rūšys. Nosavybės vertybiniai popieriai. Skolos vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos vieta ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 02 22
Vį Rietavo miškų urėdija turto auditas
Įvadas. Turto auditas teoriniu aspektu. Audito reglamentai. Ilgalaikio turto auditas. Trumpalaikio turto auditas. Turto auditas vį rietavo miškų urėdija. Bendros žinios apie audituojamą įmonę. Audito planavimas ir organizavimas. Pradedant atlikti turto auditą, būtina susipažinti su audituojamos įmonės veikla ir numatyti ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 04 24
Viešojo sektoriaus subjektų ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto apskaitos palyginimas
Įvadas. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinis turtas. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto esmė. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto klasifikavimas. Viešojo sektoriaus ir pelno siekiančių subjektų finansinio turto apskaita. Viešojo sektoriaus ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 11 08
VŠĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ ūkinės veiklos apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES. VŠĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro buhalterinės apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Mokesčiai mokami ūkio subjekte. „Klaipėdos turizmo ir kultūros ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 32 psl.
2017 10 15
Žemės mokestis skaidrės (2)
Žemės mokestis. ŽMĮ 3 strp. - Mokesčio mokėtojai. ŽMĮ 4 strp. - Mokesčio objektas. Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas? Koks yra mokestinis laikotarpis? Mokestinė vertė. 2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė skaičiuojama, taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas. 2013 metais. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 10 05
Žmogiškųjų išteklių auditas viešojo administravimo institucijose
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių vertinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijose vertinimas. Paskirstomų žmogiškųjų išteklių efektyvumas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2018 01 03
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ Mokomosios praktikos darbas
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų analizė. Pelno analizė. Turto analizė. Pelningumų analizė. Efektyvumas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2017 02 09
Apskaita
Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė. Sąskaitos ir jų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Turto ir nuosavybės klasifikacija. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas bei reglamentacija. Apskaitos registrai bei pateisinantys dokumentai. Ilgalaikio turto esmė. ...
Apskaitos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Apskaita bankuose
Įvadas. Uždaviniai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2014 02 24
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas. Įvadas. I dalis „pirminių apskaitos dokumentų naudojimas ir saugojimas“. Pirminių dokumentų saugojimo tvarka. Ii dalis „lietuvos respublikos mokesčių sistemos pagrindai“. Pelno mokesčio deklaravimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Iii dalis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2013 05 08
Atsargų apskaitos paslauga Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašas
Atsargų apskaitos paslauga. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Paslaugos apibūdinimas. Aptarnaujamos įmonės ir jos prekių asortimento pristatymas. Įmonės kontrahentų pristatymas. Paslaugos grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Apskaitos dokumentų apžvalga. PVM ...
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 30 psl.
2015 04 13
Audito atranka
Įvadas. Audito atrankos samprata. Audito duomenų atrankos samprata. Audito duomenų atrankos etapai. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito išvada ir audito ataskaita. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 19
Audito įmonių veikla Lietuvoje
Audito įmonių veikla Lietuvoje. Audito įmonių pasiskirstymas pagal Lietuvos apskritis. Atliktų metinių auditų pasiskirstymas pagal audituojamų įmonių formas. Atliktų metinių auditų UAB, kurioms privalomas auditas, pasiskirstymas pagal audito įmonėse dirbančių auditorių skaičių. Audito įmonių veikla, teisės ir atsakomybė ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 03 09
Audito organizavimas
Audito organizavimas. Audito testai ir procedūros. Audito procedūros. Audito procedūros. Tikrinimas. Apklausa. Patvirtinimas. Skaičiavimai ir perskaičiavimai. Kokias audito procedūras gali naudoti auditorius, audituodamas. Audito rizikos ir reikšmingumas.Audito rizika. Pagal audito rizikos lygį.Maža.Vidutinė. Didelė. Pagal veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2016 10 26
Audito viešajame sektoriuje ypatumai
Įvadas. Viešojo sektoriaus samprata ir audito reglamentavimas. Audito viešajame sektoriuje ypatumai. Išorės auditas viešajame sektoriuje. Vidaus auditas viešajame sektoriuje. Išorės ir vidaus audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos analizės, Analizė, 13 psl.
2017 05 10
Auditoriaus etika
Auditoriaus etika. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas išleistas Tarptautinių buhalterių etikos standartų tarybos 2010 m. Juo turi vadovautis auditorius Lietuvoje atlikdamas auditą. Buhalterio profesijos ypatumas. Šį Kodeksą sudaro. Grėsmės. Savanaudiškų interesų grėsmė – grėsmė. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 11 16
Auditoriaus išvada apie finansinių ataskaitų santrauką; finansinių ataskaitų peržvalgos
Auditoriaus išvados dalys. Įvadas Finansinių ataskaitų peržvalgos. Finansinių ataskaitų peržvalgos procedūros. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 8 psl.
2015 02 22
Buhalterija
Tipiniai verslo ūkiniai faktai. Finansų apskaita – sprendimus palaikanti informacinė sistema. Keturi klausimai, į kuriuos turi nuolat atsakyti sau buhalteriai, registruodami įmonės ūkines operacijas. Kas turi būti matuojama? Kokiai ekonominei kategorijai priskirti išmatuotą vertę? Kokiu momentu reikia matuoti? Kokią vertę priskirti ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2013 05 14
Buhalterija ne buhalteriams konspektas
Tikslas. Supažindinti dalyvius su finansų apskaitos principais, pelno siekiančių įmonių ūkinių operacijų registravimo būdais, patiems pabandyti registruoti ūkines operacijas ir gauti finansines ataskaitas. Tipiniai verslo ūkiniai faktai. Finansų apskaita – sprendimus palaikanti informacinė sistema. Kas turi būti matuojama? Kokiai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2014 10 30
Buhalterija skaidrės
Buhalterija. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita – Apskaita yra matematikos mokslo šaka. Matematikos panaudojimas buhalterijoje. Buhalterijoje būtina mokėti matematiką, nes jos reikia prekybinėje įmonėje apskaičiuoti prekes ar prekybinį kiekį. Egzaminų įvertinimai, kurių reikia norint mokytis šią profesiją. Stojant į ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 10 14
Buhalterijos špera
Buhalterinės apskaitos esmė , paskirtis. Informacijos vartotojai. Apskaitos darbotuojai ir jų vaidmuo. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Valdymo vidinė apskaita. Pagrindinė apskaitos lygybės pateikimo pavidalas , jos esmė ir paskirtis. Įmonės turto klasifikavimas. Turto šaltinių klasifikavimas. Įmonės ...
Apskaitos šperos, Špera, 13 psl.
2014 06 24
Finansinė analizė paukštidės
Įvadas. Uab „Julija“ veiklos aprašymas. Uab „Julija“ ssgg analizė. Horizontali ir vertikali analizės. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. Balansas. Pelno (Nuostolių) ataskaita. Santykiniai finansinės analizės rodikliai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 05 01
Finansinės apskaitos šperos
Pinigų esmė , funkcijos. Pinigų kasoje apsk. Atsiskaitomojoje sąs kaitoje laikomi pini gai. Valiutinių operacijų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Mokėtinų mokesčių apskaita. PVM apskaita. Kitų mokesčių aps kaita. Žemės mokestis. Valstybinės žemės nu omos mokestis. Įmonių ir organiza cijų nekilnojamojo tu rto mokestis. ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 psl.
2014 06 24
Išlaidų ir samatų vykdymas
Įvadas. Savivaldybės biudžetai. Biudžetų pajamos. Biudžetų asignavimai. Apyvartos lėšos. Direktoriaus rezervas. Rengimas ir tvirtinimas. Savivaldybių biudžetų vykdymo kontrolė ir Vykdymo vertinimas. Praktinės užduotys. Užduotis. Šaltinių sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 04 13
Mokesčių lengvatų taikymo verslo įmonėje vertinimas
Pridėtinės vertės mokesčio PVM lengvatos VMI. Nekilnojamojo turto NT mokesčio lengvatos VMI. Darbo užmokesčio mokestinių sanaudų lengvatos. Pelno mokesčio mokestinių sąnaudų lengvatos. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 11 28
Mokesčių mokėtojų mokami mokesčiai skaičiavimas
Įvadas. Uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai uždarosios akcinės bendrovės mokami mokesčiai. Teorijos pritaikymas praktikoje. Pelno mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Aplinkos taršos mokestis. Išvados. Priedai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2017 05 19
Mokesčių nemokėjimo problema
Mokesčių nemokėjimo problema. Sukčiavimas panaudojant užsienio įmones. Fenikso ” sindromas. Šešėlinėje ekonomikoje pagamintų ar kontrabandinių prekių realizavimas legalioje rinkoje. Neteisėtas SAD blankų panaudojimas. Neteisėtas PVM susigrąžinimas iš biudžeto. Sunkumai , su kuriais susiduriama mėginant užkirsti kelią ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 09 29
Naftos ir dujų išteklių mokestis ir jo praktinio taikymo ypatumai
Įvadas. Valstybiniai gamtos ištekliai. Gamtiniai ištekliai. Mokesčio įskaitymas. Valstybinių gamtos išteklių apskaičiavimas ir mokėjimas. Pagrindinės lengvatos ir išimtys. Mokestis uz valstybinius gamtinius išteklius valstybės biudžete 2013-2015 m. Mokestis už valstybinius gamtinius išteklius savivaldybės biudžete 2013-2015 ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 10 24
Norvegijos apskaitos sistema
Trumpas šalie pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Šalies importas – eksportas. Šalies pramonė. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Apskaitos profesija. Apskaitos importavimas. Aspkaitos eksportavimas. Apskaitos standartai. Profesijos reglamentavimas. Kiti veiksniai. Istoriniai veiksniai. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 03 05