Apskaita (42)

1303 dokumentai
Konkurencija Lietuvos audito ir užtikrinimo paslaugų rinkoje
Įvadas. Audito įmonės. Auditoriai. Auditorių padėjėjai. Pajamos iš audito paslaugų institucijų. Rinkos dalyvių nuomonė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Įvadas. Audito įmonės. Auditoriai. Auditorių padėjėjai. Pajamos iš audito ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 12 31
Ktu - maisto institutas valdymo apskaita
Kaunas , 2016 Kaip verslo įmonė galėtų taikyti Valdymo apskaitos metodus ir panaudoti jų teikiamą informaciją. Maisto instituto vizija . Maisto instituto misija.
Apskaitos esės, Esė, 3 puslapiai
2017 04 19
Kvalifikuotų darbuotojų poreikis Utenos miesto autoservisuose
Įvadas. Šiuolaikinėje visuomenėje transportui tenka svarbus vaidmuo. Objektas. Tyrimo objektas Kvalifikuotų darbuotojų poreikis Utenos miesto autoservisuose. Tikslas. Tyrimo tikslas Išanalizuoti kvalifikuotų darbuotojų poreikį ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 16
Laiko planavimas buhalterio darbe
Įvadas. Laiko planavimas buhalterio darbe. Bendrieji laiko planavimo principai. UAB „Corpus a“ aprašymas. Tyrimo metodologija. Kiekybinė anketa. Stebėjimo metodas. Fokusuota diskusijų grupė. Pusiau struktūruotas interviu. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 08
Lietuvos respublikos užsienio valiutos lietuvos respublikoje įstatymas
Kauno ryšininkų mokykla. Tikslas. Uždaviniai. Sąvokos. Užsienio valiutos sąskaitos. Užsienio valiutos keitimas ir naudojimas. Lito kursas tvarkant apskaitą. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Baigiamieji nuostatai. Naudota literatūra.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 22
Maisto gamybos įmonės charakteristika
UAB „Skanumynas“ charakteristika. Vidurkių metodai. Įprastinis tiesinis metodas. Atidirbtų valandų skaičiaus metodas. Produktų kiekio metodas. Ilgalaikio turto nuvertėjimas mažėjančio mokesčio per metus metodas. Metų skaitmenų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 13
Makedonijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Politinė -ekonominė sistema. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 16
Maltos apskaitos sistema
Įmonių steigimo procedūra Maltoje yra jos užregistravimas Maltos juridinių asmenų registre. Įmonė privalo užsiregistruoti mokesčių mokėtoju dėl pelno mokesčio, teikti metinę pelno mokesčio deklaraciją, rengti metinius finansinės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 03
Mažųjų bendrijų apmokestinimas
Įvadas. Mažųjų bendrijų steigimo ir apmokestinimo apibūdinimas. Mažųjų bendrijų įsteigimo galimybės. Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai. Pridėtinės vertės mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 03 12
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas
Įvadas. UAB „Utopija“ finansinė veiklos analizė. Trumpa bendrovės charakteristika. Įmonės darbuotojai ir struktūra. UAB „Utopija“ veiklos finansinė analizė. Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių UAB „Utopija“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 02 23
Netiesioginių išlaidų paskirstymas
Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Užduotis Įmonėje ,,Versmė“ yra trys gamybiniai padaliniai (Matavimo, Karpymo ir Surinkimo cechai) ir du pagalbiniai padaliniai (Sandėlis ir Mechanikos skyriusTurima informacija apie įmonės ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2018 12 10
Netiesioginių išlaidų paskirstymo tobulinimas žemės ūkio įmonėje
Įvadas. Pilnos ir nepilnos savikainos kalkuliavimas. Netiesioginių išlaidų paskirstymo tobulinimo metodika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 02 25
Netiesioginių kaštų apskaita
Netiesioginių kaštų apskaita. Pridėtinių kaštų naudojimo sritys galėtų būti. Gamybiniai pridėtiniai (netiesioginiai) kaštai. Įmonėje „Staliai“, gaminančioje stalus ir kėdes, veikia 2 pagrindiniai gamybos kaštų centrai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 20
Nuosavas kapitalas: uždavinys
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma. Xx. Gruodžio. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Likutis užpraėjusio ataskaitinio metinio laikotarpio pabaigoje Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio metinio laikotarpio pabaigoje. ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2018 12 17
Obligacijos portfelio skaičiavimas
Kiekis Q. Kaina P Nominalas N. Terminas n. Kupono pajamos g. Išmokų skaičius metuose. Bendrasis pelningumas skaičiuojamas pagal formulę. Apskaičiuokime bendrąjį pelningumą.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 01 21
Patikslinamieji dokumentai, kreditinė PVM sąskaita faktūra
Apskaitos dokumentai. Kreditinė PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Avanso apyskaita. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. Kreditinė PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 11 29
Pelno mokesčio lengvatos ir jų taikymo ypatumai projektas
Įvadas. Pelno mokesčio ir pelno mokesčio lengvatos samprata. Pelno mokesčio samprata. Pelno mokesčio lengvatos samprata. Pelno mokesčio lengvatų taikymas. Lengvata juridiniams asmenims. Lengvata vienetams, vykdantiems investicinį ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 17
Pelno svarbumas remiantis atskaitombyės principais
Pelno svarbumas remiantis atskaitombyės principais.
Apskaitos esės, Esė, 4 puslapiai
2014 12 28
Piniginio turto apskaitos dokumentai
Praktinė užduotis darbo tikslas. Reikia užpildyti Pareiškimą atsiskaitomajai sąskaitai atidaryti ir Juridinio asmens anketą. Prašymas banko sąskaitai (- oms ) atidaryti. Banko / Depozitinės banko sąskaitos išrašus pageidauju gauti. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 01 22
Savarankiško darbo užduotis. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Investicinio projekto vertinimui. Darbo tikslas Išanalizuoti ir išspręsti duotas užduotis, bei pateikti išvadas. Darbo uždaviniai. Pagal duotas finansines ataskaitas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 11 22
Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas
Pirkimo proceso apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas. Temos aktualumas. Darbo objektas ir tikslas. Pirkimas mokant grynaisiais. Pirkimas mokant per banką. Pirkimas skolon. PVM registravimas pirkimuose. Pirkimų fiksavimas apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 17
Prekių (Paslaugų) pirkimo ir pardavimo dokumentai
Įvadas. Prekių grąžinimo aktas. Paskirtis. Prekių grąžinimo akto rekvizitai. Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai. Kasos knyga. Paskirtis. Kasos knygos rekvizitai. Dokumentavimas. Inventorizacijos objektų apibūdinimas ir pasirengimas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 01
Prekių judėjimo dokumentavimas mažmeninėje prekyboje
Įvadas. Prekių judėjimo dokumentai. PVM sąskaita – faktūra. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Atsargų apskaitos kortelė. Prekės kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 10 16
Prekių PVM Europos sąjungoje, jo apskaita ir apmokestinimo ypatumai
Prekių pvm Europos sąjungoje, jo apskaita ir apmokestinimo ypatumai. PVM sąvoka. PVM reglamentavimas. PVM tarifai. Prekių pardavimas. Prekių pirkimas. Trikampė prekyba. Netiesioginių mokesčių faktinis pasiskirstymas. PVM mokėtojų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 23
Prekių PVM Europos sąjungoje: apskaita ir apmokestinimo ypatumai
Įvadas. Pvm teoriniai aspektai. Pvm tarifai ir reglamentavimas. Pvm apmokestinimo ypatumai ir apskaita. Prekių tiekimas į kitas ES šalis. Prekių įsigijimas iš kitos ES narės. Trikampė prekyba. Lietuvos pvm tyrimas. PVM įtaka Lietuvos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 01 24
Pridėtinės vertės mokesčio apskaita picerijoje
Įvadas. Mokesčio samprata. Pridėtinės vertės mokestis. PVM ypatybės Lietuvoje. PVM taikymas Europoje. Pirminė gautino ir mokėtino PVM apskaita. Suvestinė gautino ir mokėtino PVM apskaita. UAB „Ingos picerija“ pridėtinės vertės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2019 01 16
Procesinės kaštų apskaitos ese
Procesinė kaštų apskaitos sistema. Literatūra.
Apskaitos esės, Esė, 8 puslapiai
2016 12 07
Projektų auditas
Paraiškos biudžetas ir išlaidų tinkamumas. Bendrieji projekto išlaidų tinkamumo principai. Tinkamos išlaidos. Tiesioginės tinkamos išlaidos. Netiesioginės tinkamos išlaidos. Detalus projekto biudžetas. Detalus projekto biudžeto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2015 01 08
Reikalavimai apskaitiniai informacijai
Įvadas. Apskaitos esmė. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės (ekonominio objekto) principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Piniginio įkainojimo principas. Duomenų kaupimo principas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 02
Rekomendacijos žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių, vykdančių žemės ūkio veiklą, valdymo (Vidaus) apskaitai tvarkyti
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Apskaitos ir finansų katedra. Akademija. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Valdymo (vidaus) apskaita – informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, grupavimas, apibendrinimas, analizė ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2019 03 17
×