Apskaita (42)

1382 dokumentai
Bendrieji apskaitos principai projektas
Tema Bendrieji apskaitos principai. Siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos. Finansinės ataskaitos. Sudaromos remiantis bendraisiais apskaitos principais Įmonės veiklos tęstinumo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 03 21
Bendrieji apskaitos principai skaidrės
Bendrieji apskaitos principai. Apskaita. Bap. Apskaitos informacija yra formuojama ir perduodama remiantis autoritetingų apskaitos organizacijų priimtais principais. Tačiau ir apskaitą reglamentuojantys aktai neatsako į klausimą, kaip ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Biudžetinės įstaigos „Salantų regioninio parko direkcija“ vykdoma programa
Biudžetinės įstaigos „Salantų regioninio parko direkcija“ vykdoma programa. Įstaiga naudoja savo reikmėms gautas lėšas už suteiktas paslaugas (SP. Atliko ūkines operacijas. Eil. Nr. Data. Ūkinė operacija. Korespondencijos.
Apskaitos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2018 12 17
Biudžetų sistema
Kontribucijos koeficientas proc. = kontribucija pardavimai Nenuostolingumo taškas = pastovūs kaštai / kontribucija proc. Lūžio momento pardavimai = pastovūs kaštai / kontribucija proc. Saugumo riba = pardavimai – lūžio momento ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 12 02
Budgeting and standards costing
Introduction. Standards cost and other predetermined costs. Types of Standards. Selection of Standards. Direct materials standards cost, direct labor standard cost and indirect standard cost. The Standard Cost for Direct Materials. The Standard Cost ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2016 08 06
Buhalterijos pagrindai konspektas
Kaip ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas registruojamas apsakitoje ir parodomas balanse? Įsigijimo pasigaminimo savikaina. Kas sudaro atsargų įsigijimo savikainą. Kokie atsargų apskaitos įkainojimo metodai , jų esmė. Svertinio ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 01 19
Buhalterinė apskaitos lygybė
Apskaitos lygybė ir buhalterinės sąskaitos. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turtas klasifikuojamas. Turto klasifikavimas. Suskirstykite turtą į ilgalaikį ir trumpalaikį. Nuosavybė apskaitoje. Skolintoji nuosavybė. Suskirstykite ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2018 11 27
Buhalterines apskaitos praktinė užduotis: ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, nuosavas kapitalas, mokėtinos sumos bei įsipareigojimai
Apskaitos pradmenys kontrolinio darbo įvertinimas vertinimas. Eil. Nr Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas Nuosavas kapitalas. Kursas , semestras. Dalyko studijų rezultatai. Praktinių įgūdžių įvertinimo užduotys.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 04 30
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Turto samprata. Pagal naudojimą laiką. Pagal piniginę išraišką. Pagal materialinę išraišką. Pagal naudojimo pobūdį. Pagal užbaigtumo laipsnį. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vas. Im turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2018 09 26
Buhalteriniai apskaitos principai
Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Kas yra buahlterinė apskaita? Buhalterinės apskaitos politika. Bendrieji apskaitos taikymo principai. Buhalterinės apskaitos sistemos pagrindas, tai ir yra – bendrieji buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 04
Buhalterio etikos kodeksas
Bendrosios nuostatos. Kodekso uždaviniai. Veiklos principai. Draudžiama veikla, neetiškas elgesys. Atsakomybė už kodekso pažeidimus.
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 12 20
Buhalterio profesija projektas
Buhalterio profesija. Profesija ir darbas stipriai lemia kiekvieno žmogaus integracijos galimybes į darbo rinką. Profesija ir darbas. Buhalterio funkcijos įmonėje priklauso nuo to ar jis yra vyr. Ką įmonėje veikia buhalteris? Buhalterio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 01 13
Buhalterio profesija skaidrės
Buhalterio profesija. Kas yra buhalteris? Buhalteris - asmuo, vedantis buhalteriją. Asmeninės savybės, reikalingos buhalteriui. Sėkmingą buhalterio darbą lemia loginis matematinis mąstymas. Apie studijas. Buhalterinės studijos yra ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 19
Bulgarijos mokėjimo balanso analizė
Įvadas. Mokėjimų balanso samprata. Mokėjimų balanso struktūra. Einamoji sąskaita. Kapitalo ir finansinė sąskaita. Klaidos ir praleidimai. 010-2015 metų Bulgarijos mokėjimų balansų analizė. Einamosios sąskaitos balansas. Kapitalo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 05 02
Darbingumas Lietuvos valstybėje
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. 18 02. MB “ Švedų ekspertų grupė “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. 36 38 , Klaipėdos raj. Triušelių kaimas. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 01 09
Darbo ir poilsio laiko apskaita
Įvadas. Darbo laikas Lietuvoje. Poilsio laikas. Darbo laiko apskaita. Literatūros šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 03 16
Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita
Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita DUOTA. Netaikom NPD ir papildomo pensijos kaupimo SD % ar %. Darbo užmokesčio žiniaraštis nr. Už sausio mėn.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 04 10
Darželio darbo užmokesčio apskaičiavimo auditas
Įvadas. Darželio “Giliukas “ veikla. Audito planas. Audito programa. Audito testai ir procedūros. Audito skaičiavimai. (Nepriklausomo) auditoriaus išvada. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 02 04
Dokumentų valdymas: charakteristika ir veiklos dokumentai AB „Rožės“
Įvadas. Organizacijos duomenys. UAB „Rožės“ yra atliekama daug skirting veido ir kūno priežiūros procedūrų moterims ir vyrams. Veiklos dokumentai. Asmeninė informacija. /. Darbo patirtis. Supratimas. Kalbėjimas. Rašymas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 03 21
Dotacijos ir Subsidijos
„ Dotacijos. Subsidijos “. Sąvarankiško darbo tikslas. Pagrindiniai savarankiškų darbų uždaviniai. Su turtu ir pajamomis susijusios dotacijos subsidijos dotacija. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Naudotos literatūros ir šaltinių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 04 15
Draudimo brokerių rūmų asociacijos auditas
Įžanginė dalis. Audito apimtis. Auditoriaus išvados modifikavimo priežasčių aprašymas. Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jos tobulinimui. Asociacijos veiklos ataskaitos atitikimo finansinėms ataskaitoms įvertinimas. Vidaus ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 04
Faktoringo samprata ir finansinė apskaita, įstatinio kapitalo didinimas
Įvadas. Faktoringo samprata ir finansinė apskaita. Faktoringo samprata. Faktoringo operacijos finansinėje apskaitoje. Įstatinio kapitalo didinimas. 11. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2017 05 15
Finance Function Transformation
Finance Function Transformation. What defines a high performing finance function? How does a high finance function balance all three objective- control, efficiency and insight. Symptons creating a case for change. Our point of View. The operating ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 10 14
Finansinė apskaita ir auditas
Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Apskaitos samprata ir reglamentavimas. Apskaitos istorija. Apskaitos esmė, tikslas ir uždaviniai. Apskaitos informacija. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2018 12 18
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Finansinės analizės informacijos šaltiniai
Finansinės analizės informacijos šaltiniai. B. Rees šaltinių grupės (Poškaitė, Mackevičius, 1998). Šaltinių grupės (1. 1). Šaltinių grupės (1. 2). Šaltinių grupės (1. 3, 1. 4). Šaltinių grupės. Modelio paaiškinimas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 04
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai ir atsakymai
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai Tema. Pajamų sąnaudų apskaita. Kokias apskaitos principais vadovaujantis apskaitoje pripažįstamos pajamos , sąnaudos. Kaip suprantate kaupimo , palyginimo principus. Kokios yra ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 20
Finansinės apskaitos modeliai
Finansinės apskaitos modeliai. Bendrųjų apskaitos principų BAP esmė. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Piniginio mato principas. Turinio viršenybės prieš formą ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2017 11 05
Finansinės atskaitomybės esmė ir reikšmė
Finansinė atskaitomybė (savarankiškas darbas) darbo vadovė. Įvadas. Darbo tikslas išanalizuoti finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinė atskaitomybė yra svarbiausias informacijos šaltinis. Finansinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 05 21
Finansinių ataskaitų analizavimo užduotis
Modulis dalykas apskaitos pagrindai pratybų užduotis. Ištisinė praktinė užduotis. Tema apskaitos sistema. Tema apskaitos procesas ir jo organizavimas. Tema finansinė atskaitomybė. “ Žaibas ”.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 09 10
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!