Apskaita (47)

1530 dokumentų
Bendrieji apskaitos principai BAP
Bendrieji apskaitos principai Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Žinių pasitikrinimo užduotis. Atsakymas. Buhalterinės apskaitos rūšys. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2019 03 07
Bendrieji apskaitos principai projektas
Tema Bendrieji apskaitos principai. Siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos. Finansinės ataskaitos. Sudaromos remiantis bendraisiais apskaitos principais Įmonės veiklos tęstinumo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 03 21
Bendrieji apskaitos principai skaidrės
Bendrieji apskaitos principai. Apskaita. Bap. Apskaitos informacija yra formuojama ir perduodama remiantis autoritetingų apskaitos organizacijų priimtais principais. Tačiau ir apskaitą reglamentuojantys aktai neatsako į klausimą, kaip ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Bendrieji apskaitos principai, konspektas
Testo klausimai teorinių žinių patikrinimui Bendrieji apskaitos principai. Tikroji ilgalaikio turto vertė. Ilgalaikio turto nudėvimoji vertė ? Ilgalaikio turto likvidacinė vertė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto naudingo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 04 28
Biologinio turto apskaita
Biologinio turto apskaita. Sąvokos. Reglamentavimas. Biologinio turto esmė. Biologinis turtas. Biologinio turto ir žemės ūkio produktų pripažinimas ir vertinimas. Biologinio turto ir žemės ūkio produktų tikroji vertė. Biologinio turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 11 15
Biudžetų sistema
Kontribucijos koeficientas proc. = kontribucija pardavimai Nenuostolingumo taškas = pastovūs kaštai / kontribucija proc. Lūžio momento pardavimai = pastovūs kaštai / kontribucija proc. Saugumo riba = pardavimai – lūžio momento ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 12 02
Budgeting and standards costing
Introduction. Standards cost and other predetermined costs. Types of Standards. Selection of Standards. Direct materials standards cost, direct labor standard cost and indirect standard cost. The Standard Cost for Direct Materials. The Standard Cost ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2016 08 06
Buhalterijos pagrindai konspektas
Kaip ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas registruojamas apsakitoje ir parodomas balanse? Įsigijimo pasigaminimo savikaina. Kas sudaro atsargų įsigijimo savikainą. Kokie atsargų apskaitos įkainojimo metodai , jų esmė. Svertinio ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 01 19
Buhalterinė apskaitos lygybė
Apskaitos lygybė ir buhalterinės sąskaitos. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turtas klasifikuojamas. Turto klasifikavimas. Suskirstykite turtą į ilgalaikį ir trumpalaikį. Nuosavybė apskaitoje. Skolintoji nuosavybė. Suskirstykite ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2018 11 27
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimas
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimas. Finansinių metų pabaigos procedūros. Apskaitos politikos peržvalga. Apskaitos politika gali. Materialinių vertybių inventorizacija. Inventorizacija – tai. Ne rečiau kaip kartą per metus prieš ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 02 22
Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai
Įvadas. Pagrindiniai buhalterinės apskaitos principai. Finansinė apskaita Lietuvos įmonėse yra vedama šiais 9 pagrindiniais buhalterinės apskaitos principais. Svarbiausi buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 05 20
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas
Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Turto samprata. Pagal naudojimą laiką. Pagal piniginę išraišką. Pagal materialinę išraišką. Pagal naudojimo pobūdį. Pagal užbaigtumo laipsnį. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vas. Im turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2018 09 26
Buhalterinės programos: Užduočių sprendimas programa Stekas Plius
Buhalterinės programos: Užduočių sprendimas programa Stekas Plius.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2020 04 07
Buhalteriniai apskaitos principai
Bendrieji buhalterinės apskaitos principai. Kas yra buahlterinė apskaita? Buhalterinės apskaitos politika. Bendrieji apskaitos taikymo principai. Buhalterinės apskaitos sistemos pagrindas, tai ir yra – bendrieji buhalterinės apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 04
Buhalterio etikos kodeksas
Bendrosios nuostatos. Kodekso uždaviniai. Veiklos principai. Draudžiama veikla, neetiškas elgesys. Atsakomybė už kodekso pažeidimus.
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 12 20
Buhalterio profesija projektas
Buhalterio profesija. Profesija ir darbas stipriai lemia kiekvieno žmogaus integracijos galimybes į darbo rinką. Profesija ir darbas. Buhalterio funkcijos įmonėje priklauso nuo to ar jis yra vyr. Ką įmonėje veikia buhalteris? Buhalterio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 01 13
Buhalterio profesija skaidrės
Buhalterio profesija. Kas yra buhalteris? Buhalteris - asmuo, vedantis buhalteriją. Asmeninės savybės, reikalingos buhalteriui. Sėkmingą buhalterio darbą lemia loginis matematinis mąstymas. Apie studijas. Buhalterinės studijos yra ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 19
Darbingumas Lietuvos valstybėje
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. 18 02. MB “ Švedų ekspertų grupė “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. 36 38 , Klaipėdos raj. Triušelių kaimas. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 01 09
Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita
Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita DUOTA. Netaikom NPD ir papildomo pensijos kaupimo SD % ar %. Darbo užmokesčio žiniaraštis nr. Už sausio mėn.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2019 04 10
Draudimo brokerių rūmų asociacijos auditas
Įžanginė dalis. Audito apimtis. Auditoriaus išvados modifikavimo priežasčių aprašymas. Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jos tobulinimui. Asociacijos veiklos ataskaitos atitikimo finansinėms ataskaitoms įvertinimas. Vidaus ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 04
Faktoringo samprata ir finansinė apskaita, įstatinio kapitalo didinimas
Įvadas. Faktoringo samprata ir finansinė apskaita. Faktoringo samprata. Faktoringo operacijos finansinėje apskaitoje. Įstatinio kapitalo didinimas. 11. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2017 05 15
Finance Function Transformation
Finance Function Transformation. What defines a high performing finance function? How does a high finance function balance all three objective- control, efficiency and insight. Symptons creating a case for change. Our point of View. The operating ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 10 14
Finansinė apskaita: mažų, vidutinių ir didelių įmonių palyginimas
Finansinė apskaita mažų, vidutinių ir didelių įmonių palyginimas. Įmonių kategorijos. Labai mažos įmonės. Mažos įmonės. Vidutinės ir didelės įmonės. Finansinių ataskaitų rinkiniai. Palyginimo kriterijai. Finansinių ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 11 02
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai ir atsakymai
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai Tema. Pajamų sąnaudų apskaita. Kokias apskaitos principais vadovaujantis apskaitoje pripažįstamos pajamos , sąnaudos. Kaip suprantate kaupimo , palyginimo principus. Kokios yra ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 20
Finansinės apskaitos modeliai
Finansinės apskaitos modeliai. Bendrųjų apskaitos principų BAP esmė. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Piniginio mato principas. Turinio viršenybės prieš formą ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2017 11 05
Finansinių ataskaitų analizavimo užduotis
Modulis dalykas apskaitos pagrindai pratybų užduotis. Ištisinė praktinė užduotis. Tema apskaitos sistema. Tema apskaitos procesas ir jo organizavimas. Tema finansinė atskaitomybė. “ Žaibas ”.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 09 10
Finansinių ataskaitų duomenų auditas. Reglamentavimas ir taikymas. Privalomas auditas. Audito tikslas. Gerai atliktas finansinių ataskaitų auditas. Finansinių ataskaitų audito sritys. Audito strategijos sukūrimas. Audito procedūrų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 03 27
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Finansinių ataskaitų rinkinio. pateikimas. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslai. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos reikalavimai. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 24
Finansinių metų pabaigos procedūros
Užregistruokite ūkines operacijas ir parenkite finansines ataskaitas už 20x7 metus. Priskaitykite pelno mokestį, pelną už 20x7 m. , uždarykite pajamas ir sąnaudas. Įmonės pagrindinė veikla prekyba prekėmis, kita veikla – reklamos ...
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 01 28
×
105 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo