Apskaita (48)

1548 dokumentai
Finance Function Transformation
Finance Function Transformation. What defines a high performing finance function? How does a high finance function balance all three objective- control, efficiency and insight. Symptons creating a case for change. Our point of View. The operating ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 10 14
Finansinė apskaita: mažų, vidutinių ir didelių įmonių palyginimas
Finansinė apskaita mažų, vidutinių ir didelių įmonių palyginimas. Įmonių kategorijos. Labai mažos įmonės. Mažos įmonės. Vidutinės ir didelės įmonės. Finansinių ataskaitų rinkiniai. Palyginimo kriterijai. Finansinių ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 11 02
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai ir atsakymai
Finansinės apskaitos dalyko žinių patikrinimo klausimai Tema. Pajamų sąnaudų apskaita. Kokias apskaitos principais vadovaujantis apskaitoje pripažįstamos pajamos , sąnaudos. Kaip suprantate kaupimo , palyginimo principus. Kokios yra ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 20
Finansinės apskaitos modeliai
Finansinės apskaitos modeliai. Bendrųjų apskaitos principų BAP esmė. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Piniginio mato principas. Turinio viršenybės prieš formą ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2017 11 05
Finansinių ataskaitų analizavimo užduotis
Modulis dalykas apskaitos pagrindai pratybų užduotis. Ištisinė praktinė užduotis. Tema apskaitos sistema. Tema apskaitos procesas ir jo organizavimas. Tema finansinė atskaitomybė. “ Žaibas ”.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 09 10
Finansinių ataskaitų duomenų auditas. Reglamentavimas ir taikymas. Privalomas auditas. Audito tikslas. Gerai atliktas finansinių ataskaitų auditas. Finansinių ataskaitų audito sritys. Audito strategijos sukūrimas. Audito procedūrų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 03 27
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Finansinių ataskaitų rinkinio. pateikimas. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslai. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos reikalavimai. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 24
Finansinių metų pabaigos procedūros
Užregistruokite ūkines operacijas ir parenkite finansines ataskaitas už 20x7 metus. Priskaitykite pelno mokestį, pelną už 20x7 m. , uždarykite pajamas ir sąnaudas. Įmonės pagrindinė veikla prekyba prekėmis, kita veikla – reklamos ...
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 01 28
Užduočių sprendimai Linas Agro santykiniai rodikliai. Utenos trikotažas santykiniai rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas debt ratio. Skolos ir turto santykis debt to equity ratio. Skolos ir nuosavybės santykis ( debt to equity ratio ) –. ...
Apskaitos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 11 15
Finansinių rodiklių apskaita - paskolos kaštų vertinimas
Užduotis automobilio įsigijimo atsipirkimas. Užduotis paskolos kaštų įvertinimas. Užduotis planuojama pinigų srautų ataskaita tiesioginiu metodu 2017 metais pinigų srautų ataskaita. Pinigai metų pradžioje. Per metus gauti pinigai. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2018 02 05
Finansų apskaitos skaidrės
Finansų pagrindai. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudėtinės dalys. Finansų sistemos funkcionavimas. Įmonių finansų esmė ir finansiniai santykiai. Įmonių rūšys. Įmonių gamybos ir veiklos išlaidos. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Gamybos įmonės veiklos apskaita
Kauno kolegijos verslo fakulteto turizmo ir laisvalaikio katedra turizmo ir viešbučių vadybos studijų programa. Įmonės veiklos apskaitos savarankiškas darbas. Savarankiško darbo užduotis. Sąskaitos pavadinimas Kodas. XX. Sausio mėn. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 13
Gamybos ir laikotarpio išlaidos
Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Valdymo apskaitoje išlaidos. Šis išlaidų klasifikavimas yra labiausiai paplitęs ir siejamas ne tik su valdymo. Gamybos išlaidos – tai visos patirtos išlaidos produkcijai pagaminti. Gamybos išlaidas ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 09 14
Gimnazijos programos sąmata
Įvadas. Šiaulių rajono gruzdžių gimnazijos aprašymas. Šiaulių r. gruzdžių gimnazijos sąmatos projekto rengimo analizė. Išvados. Literatūros ir šaltinių sarašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 01 02
Graikijos apskaitos sistema
Graikijos apskaitos sistema. Trumpas Graikijos pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Verslo – vyriausybės tarpusavio santykiai. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija/ Defliacija ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 03 03
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita. Grynojo turto pokyčių ataskaitos sudedamosios dalys. GTPA nustatyta forma privaloma visiems VSS. Tikrosios vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervą sudaro IMT grupių. Nustačius IMT nuvertėjimą, ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 03 25
Gyventojų finansinio turto panaudojimas ir valdymas
Įvadas. Gyventojų finansinio turto panaudojimo ir valdymo aspektai. Gyventojų finansų samprata. Gyventojų finansų planavimas ir valdymas. Investavimo samprata. Investavimo galimybės. Tyrimo metodika. Tyrimo proceso planavimas. Empirinis ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 12 30
Gyventojų pajamų apmokestinimo Lietuvoje analizė bei vertinimas
Gyventojų pajamų apmokestinimo Lietuvoje analizė bei vertinimas. Gyventojų pajamų mokesčio formavimasis. Gyventojų pajamų mokesčio problemos. Gyventojų pajamų mokesčio vertinimas pagal apmokestinimo principus. Valstybė turi gauti ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 04 02
Gyventojų pajamų, pelno mokesčio apskaičiavimas
Užduotis. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas. Užduotis. VSD senatvės pensijos apskaičiavimas. Užduotis. Grąžinamo kredito ir mokamų palūkanų apskaičiavimas. Užduotis. Vekselio ir obligacijų pelningumo bei dabartinės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2019 02 27
Gyventojų turto mokesčių apskaita
Turinys. Įvadas. Gyventojų turto mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Išvados. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 11 02
Į vidaus rinką išleistų pakuočių 2006 m. apskaitos ataskaita
Pakuočių gamintojo , gamintojo importuotojo rekvizitai. Gamintoją importuotoją atstovaujančios organizacijos rekvizitai. Padalinių skaičius. Ekonominės veiklos rūšies kodas. Pirminė antrinė ir tretinė pirminė antrinė ir tretinė ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2018 12 17
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (3)
Metai. Normatyvas. Metinė nusidėvėjimo suma. Sukaupto nusidėvėjimo suma. Likutinė vertė. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Produkcijos metodas. Naudingo tarnavimo laikotarpiu įrengimais planuojama pagaminti 4 000 000 vienetų ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 09 10
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita, konspektas
Ilgalaikio turto apskaita ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Imt pripažinimas. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė. Ilgalaikio turto likutinė vertė – kitaip – ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2020 05 05
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: turto reikšmė įmonėje, jo klasifikavimas, ilgalaikio turto grupavimas
Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Turto įsigyjimas perkant. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 06 15
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo būdai. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Pagreitinto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 69 puslapiai
2017 06 22
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymas
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymas. Apskaita. Ilgalaikis materialusis turtas. Įmonės veiklai reikalingas ilgalaikis materialusis turtas gali būti įsigyjamas įvairiais būdais įsigyjant. Ilgalaikio materialiojo turto. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2018 05 22
Ilgalaikio turto apskaita biudžetinėje įmonėje
Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas. (Nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo pažymos forma Nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo pažyma. (Nuostolio dėl ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2020 05 05
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, turto įsigijimo savikainos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Turto įsigijimo savikainos. Būdas. Būdas. Nusidėvėjimas. Išskiriami du atsargų sunaudojimo ir keturi įkainojimo būdai. Sunaudojimo būdai. Įkainojimo būdai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Turto ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 05 19
Įmonės „Sugedo lt“ apskaita
Informacija apie pasirinktą įmonę. Įmonės ,,sugedo lt“ kovo mėnesio informacija. Įmonės sąskaitų likučiai. Užregistruotos ūkinės operacijos. Mėnesio pabaigos koregavimai. Sugedo lt“ kovo mėnesio apskaita. Užpildytas bendrasis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 06 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo