Apskaita (7)

1547 dokumentai
Akcinės bendrovės atsargų apskaita
Akcinės bendrovės ab „linas“ atsargų apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir apskaitos politika. Atsargų reglamentavimas. Atsargų apibūdinimas, jų struktūra ir įvertinimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 03 28
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris”
Įvadas. Gamybos išlaidų ir savikainos kalkuliavimo teoriniai aspektai. Gamybos išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Savikainos kalkuliavimas. Uab „žalvaris” gamybos išlaidų pirminė apskaita. Uab „Žalvaris“ apibūdinimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 17
Rezervų apskaita
Įvadas. Rezervų samprata ir jų tipai. Perkainojimo rezervų (rezultatų) formavimas. Perkainojimo rezervų (rezultatų) apskaita. Perkainojimo rezervų (rezultatų) pateikimas finansinėse ataskaitose. Perkainojimo rezervo apskaičiavimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2011 04 30
Audito kursinis Audito procedūrų planavimas ir jo reikšmė
Audito procedūrų planavimas ir jo reikšmė uab „x“ įmonėje. Įvadas. Teorinė dalis. Esminių sąvokų sampratos. Auditas ir jo klasifikavimas. Audito etapai. Pasirengimas auditui: strategija. Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2013 03 19
Ilgalaikio turto auditas referatas
Uab “X” charakteristika ir klausimynas. Uab “X” charakteristika. Uab “X” klausimynas. Audito planavimas. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. Audito programa. Audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito išvada.
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 02
Pelno apskaita
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelno samprata. Pelno klasifikavimas. Pelno rūšys. Pelno apskaita. Pelno skaičiavimo sistema. Pelno (nuostolio) ataskaita.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 19
Valdymo apskaita įmonėje
Įvadas. Valdymo apskaitos politika teoriniu aspektu. Valdymo apskaitos politika įmonėje. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymo apskaitos politika. Valdymo struktūra, valdymo lygiai. Išlaidų klasifikavimas. Valdymo apskaitos informacijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 04 16
Atsargų apskaita teorija ir praktika
Įvadas. Teorinė dalis. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų dokumentavimas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų apskaitos metodai. Praktinė dalis. Uab „KaSports“ finansinės ataskaitos. Pelno nuostolių ataskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 03 21
Įmonės trumpalaikio turto analizė
Paveikslų sąrašas paveikslo nr. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Trumpalaikio turto apskaitos analizės teorinis aspektas. Trumpalaikio turto samprata ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 28
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 07
Strateginis finansų valdymas
Įvadas. „n“ įmonės veklos analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab „katalita“ finansinės būklės analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 27
Valdymo apskaita Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Duonos „Venta“ 0,8 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Duonos „Marti“ 1 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Naminio pyrago 0,5 kg ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 05
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 21
Darbo užmokesčio apskaita: samprata, darbo užmokesčio rūšys ir formos, dokumentacija ir mokesčiai
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio rūšys, formos ir sistemos. Darbo užmokesčio rūšys. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo apmokėjimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 05 04
Finansinė apskaita konspektas
I. Apskaitos reglamentai. Ii. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Iii. Buhalterinės apskaitos principai. Iv. Balansas. V. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Vi. Dokumentacija ir inventorizacija. Vii. Sąskaitos ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 02
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Buhalterinės apskaitos praktika prekybos įmonėje
Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės apibūdinimas. Bendrovės personalas. Įmonės apskaitos programos. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargos. Parduotuvės Maxima ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 21
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti uab „tranzita“
Įvadas. Uab „Tranzita“ įmonės aprašymas. Darbo apmokėjimo sistema. Uab „Tranzita“ darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Uab „Tranzita“ darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 03 03
Ilgalaikių įsiskolinimų auditas AB „Pieno žvaigždės” pavyzdžiu
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Ilgalaikių įsipareigojimų auditas. Ab „pieno žvaigždės”. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. Ab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 10 22
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 02 03
UAB produkcijos savikainos skaičiavimas
Įvadas. Praktinė dalis. Situacijos aprašymas. Savikainos skaičiavimo metodo parinkimas (bendrasis, kintamasis Užsakyminis, procesinis. Išlaidų kalkuliavimas. Savikainos skaičiavimo atvaizdavimas DK sąskaitose. Išvados. Literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2014 10 20
Apskaitos praktikos ataskaita įmonėje Prekyba statybinėmis medžiagomis
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas.Įmonės buhalterinės tarnybos struktūra ir funkcijos. Uab „Bikuvos“ prekyba naudojami buhalterinės apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Įmonės įsipareigojimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2016 12 09
Atsargos
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų sudėtis. Atsargų įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainos sudarymas. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų inventorizacija. Klaipėdos miesto savivaldybės atsargų apskaitos tvarkos aprašas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 01 08
Buhalterinės apskaitos baigiamoji praktika
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Bendra Uab „X“ charakteristika. Uab „X“ turto ir nuosavo kapitalo apskaita. Uab „X“ pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka. Uab „X“ finansinė atskaitomybė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 05 17
Inventorizacija kursinis darbas
Darbo objektas –. Inventorizacijos esmė , rūšys ir etapai. Materialiai atsakingų asmenų pasikeitimas. Vagystės , plėšimai , pagrobimo , piknaudžiavimo , sugedimo faktų nustatymas. Stichinė nelaimė , gaisras , avarija , kitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 10
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 10 03
UAB „Veivirža“ savikainos analizė
Įvadas. Santrauka. Summarry. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Savikainos analizės teoriniai aspektai. Savikainos sąvokos interpretacija. Sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų mažinimo – optimizavimo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2018 03 07
Atsargų apskaita kursinis darbas (3)
Įvadas. Atsargos, jų klasifikacija. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų įkainojimas įvairiais įkainojimo būdais, jų įtaka bendrajam pelnui. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 02 14
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo