Apskaita (8)

1547 dokumentai
Ilgalaikio turto apskaitos auditas
Įvadas. Finansinis auditas. UAB „Gerista“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitos auditas. UAB „Gerista“ charakteristika. Audito planas. Audito programa. Testai ir procedūros. Audito įrodymai ir dokumentai. Finansiniai rodikliai bei ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 10
Įmonės kapitalo struktūros poveikis įmonės finansiniams rezultatams
Summary. Įvadas. Transporto įmonės veiklos charakteristika ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės kapitalo struktūros ir su ja susijusių finansinių rodiklių metodologiniai aspektai. Kapitalo sudėties analizė. Nuosavo ir skolinto ...
Apskaitos analizės, Analizė, 50 puslapių
2014 03 27
Įmonės vidaus kontrolės sistema ir ilgalaikio materialaus turto vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Įvadas. Vidaus kontrolės esmė. Vidaus kontrolės sistemos apibrėžimas. Vidaus kontrolės sistemos būtinumas. Klaidų ir apgaulių aptikimas ir prevencija. Įmonės veiklos efektyvumo užtikrinimas. Vidaus kontrolės apimtis. Vidaus kontrolės ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 65 puslapiai
2014 04 10
Pirkimų apskaita
Audito kursinis. Pirkimų apskaita. Įvadas. Teorinė analizė. Pirkimų apskaita. Pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Grynuosius pirkimus koreguojančių veiksnių apskaita. Pirkimo diskontų apskaita. Prekių grąžinimas ir nukainojimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 20
Pirminės apskaitos kursinis darbas
Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 03
Balanso formos pildymas - uždavinys
Dalis Finansinės ataskaitos. Sąskaitų likučiai eurai Sąskaitų likučiai. Kitas ilgalaikis turtas. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos. Turto iš viso ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2018 03 22
Buhalterinė programa Apskaita 5
Techninių priemonių naudojimas finansinių uždavinių sprendimams. Tikslas. Programa “Apskaita 5". "Apskaita 5“ programos galimybės. "Apskaita 5“ programos privalumai. Apskaita 5 programos trūkumai. Išvados. Litetatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 27
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Verslo apskaitos standartai. Bendrieji apskaitos principai. Savarankiško darbo užduotis. Naudota literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 02 05
Grynųjų pinigų auditas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Grynųjų pinigų audito esmė. Grynųjų pinigų audito ypatumai. Klaidos ir apgaulės apskaitoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 10 13
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas AB Vilniaus baldai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ analizė. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Organizacijos struktūra. Įmonės finansinė analizė. Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių ab „Vilniaus baldai“ tyrimas. Veikų nustatymas. Galimų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 27
UAB „Pelenė“ finansinių ataskaitų parengimas
Įvadas. UAB „Pelenė“ apskaitos politika. UAB „Pelenė“ aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Individuali praktinė užduotis. priedai. Priedas UAB „PELENĖ“ Individuali praktinė užduotis Nr. Priedas UAB ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 48 puslapiai
2017 10 31
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM
Vežimo paslaugų apmokestinimas pvm. Vežimo paslaugų apmokestinimo PVM esmė bei reglamentavimas. Vežimo paslaugų PVM deklaravimas. Praktinė užduotis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 26
Apskaita Atsargos
Kaunas. Sąvokos. Atsargų sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano. Atsargų skirstymas. Atsargų įsigijimas. Atsargų savikaina. Atsargų nurašymas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 07
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 12 05
Buhalterinė apskaita praktikos ataskaita AB „Klaipėdos vanduo“
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Klaipėdos vanduo“ apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Apskaitos organizavimas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Įmonės įsiskolinimai. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikis materialusis ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2017 01 06
Finansų valdymas įmonėje
Įvadas. Įmonės “x” apibūdinimas. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikali analizė. Pelno (nuostolio) horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Balanso horizontali analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 10 13
Programų sąmatų sudarymas
Įvadas. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų samprata ir sudarymas. Programų sąmatų sudarymas pagal ekonominę klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal funkcijų klasifikaciją. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2015 01 13
Rokiškio sūris įmonės veiklos finansinės analizės metodų taikymas ir jų ypatumai
Akcinės bendrovės “rokiškio sūris” įmonės veiklos finansinės analizės metodų taikymas ir jų ypatumai. Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės apibrėžimas ir reikšmė. Finansinės analizės metodai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 02 09
UAB „Dpd Lietuva“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Finansinių ataskaitų samprata ir reikšmė. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Pelningumo rodiklių esmė. Išvados ir siūlymai. Literatūra. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 24 puslapiai
2018 04 27
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistema lietuvoje. Socialinio draudimo atsiradimas, esmė ir panaudojimas. Valstybinis ir privatus socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Valstybinio socialinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 29
Veiklos vertinimo sistemos
Veiklos vertinimo sistemos. Įvadas. Veiklos vertinimo sistemų apžvalga. Subalansuotų rodiklių sistema. Veiklos vertinimo prizmė. Veiklos vertinimo piramidė. Rezultatų ir lemiančių veiksnių matrica. Veiksmų ir pelno modelis. Integruota ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 04 20
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 puslapiai
2016 03 18
Apskaita ir auditas AB TEO
Įvadas. Teorinė dalis. Trupmalaikis įmonės turas. Pirkėjų skolų samprata ir pagrindinės grupės. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita. Skolų įmonei apskaitos kortelė. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 09 20
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita (2)
Šios praktikos tikslas. Darbo metodai. Praktikos uždaviniai. Organizacijos charakteristika. Valstybinė mokesčių inspekcija . Organizacinė struktūra. LR teisės aktai , kuriais vadovaujasi organizacija , vedant buhalterinę apskaitą. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 02
Programų Finvalda ir Pragma palyginimas
Įvadas. Kompiuterzuotų apskaitos programų apibūdinimas. Kompiuterizuotos apskaitos programos „Finvalda“ aprašymas. Kompiuterizuotos apskaitos programos „Pragma“ aprašymas. Kompiuterizuotų apskaitos programų palyginimas. Išvados. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 04 26
Trumpalaikis turtas
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargų registravimas. Atsargų vetinimas. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų įkainojimo metodai. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 21
UAB „Eiva“ finansinis auditas
Įvadas. Užduotis UAB “Eiva” rizikos lygio nustatymas. Užduotis. reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas pagal UAB „Eiva“. UAB „ eiva“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimo rodikliai. Uždarojoje ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 03 13
Valdymo apskaita projektinis darbas
Projektinio darbo užduoties turinys (sąlyga). Pateikta tokia informacija apie Įmonės „Baldai“ veiklą. Sprendimas. UAB „Baldai“. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. ) Sąlyga parengti pajamų ataskaitą;. Sprendimas. UAB ...
Apskaitos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2014 04 01
Apskaitos organizavimas ir tvarka biudžetinėse įstaigose
Apskaitos organizavimas ir tvarka. Biudžetinėse įstaigose. Įvadas. Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimas. Biudžetinė įstaiga privalo. Biudžetinė įstaiga turi teisę. Asignavimų valdytojai. Buhalterijoms pavedama. Vyriausiasis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2013 03 28
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo