Apskaitos savarankiški darbai

224 dokumentai
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas
9,5( 2 atsiliepimai )
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Per gruodžio mėnesį įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų būdą. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinės atskaitomybės lentelė. Bandomasis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 06 08
Finansinis auditas
9,5( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Teorinė problemos analizė. Audito samprata. Audito teoriniai aspektai. Svarbūs audito proceso veiksniai. Bendrieji apskaitos principai. Praktinė problemos analizė. Pasiruošimas finansinių ataskaitų auditui. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 12 19
Pirkėjų skolų valdymas ir analizė
Įvadas. Pirkėjų skolų valdymo ir apskaitos teoriniai aspektai. Pirkėjų skolų valdymo ir apskaitos reikšmė ir samprata. Pirkėjų skolų valdymo ir apskaitos metodai ir būdai. Pirkėjų skolų valdymo ir apskaitos metodų sistemos. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 11 19
Apskaitos politika pagal VSAFAS ir VAS skirtumai ir panašumai
Įvadas. Apskaitos politika pagal vsafas. Bendrosios nuostatos. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. VSAFAS taikymas pirmą kartą. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 04 09
Ilgalaikio turto auditas
9( 2 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ilgalaikio turto auditas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąvokų analizė. Ilgalaikio materialiojo turto audito etapai. Ilgalaikio nematerialiojo turto auditas. Ilgalaikio turto audito ypatumai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Cento ir Finvaldos panašumai ir trūkumai
Įvadas. Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa "centas". Buhalterine apskaitos programa „finvalda“. Finvaldos versijos. Buhalterinės apskaitos programų „centas“ir „finvalda“ panašumai ir skirtumai. Išvados. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 12 17
Buhalterinės apskaitos programų „Finvalda“ ir „Stekas“ palyginimas
Įvadas. Buhalterinių apskaitos programų aprašymas. Buhalterinė apskaitos programa „Stekas“. Buhalterinės apskaitos programa „Finvalda“. Buhalterinių apskaitos programų palyginimas. Finvalda programų paketų lyginimas. STEKAS ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 12 10
Valdymo apskaita savarankiškas darbas 1 variantas
Įvadas. Valdymo apskaita dalyko savarankiško darbo užduotis. Teorinė dalis. Valdymo apskaitos esmė. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Ribinio pelno esmė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2015 10 17
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 puslapiai
2015 01 17
X įmonės įmonės x 20x1 m finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimas. UAB „Eiva„ audito metu nustatytos klaidos. Audito programa pinigų auditui. Išvados. Priedas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 13
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų sudėtis. Atsargų įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainos sudarymas. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų inventorizacija. Klaipėdos miesto savivaldybės atsargų apskaitos tvarkos aprašas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 01 08
Grynųjų pinigų auditas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Grynųjų pinigų audito esmė. Grynųjų pinigų audito ypatumai. Klaidos ir apgaulės apskaitoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 10 13
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Verslo apskaitos standartai. Bendrieji apskaitos principai. Savarankiško darbo užduotis. Naudota literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 02 05
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 02 03
Programų Finvalda ir Pragma palyginimas
Įvadas. Kompiuterzuotų apskaitos programų apibūdinimas. Kompiuterizuotos apskaitos programos „Finvalda“ aprašymas. Kompiuterizuotos apskaitos programos „Pragma“ aprašymas. Kompiuterizuotų apskaitos programų palyginimas. Išvados. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 04 26
UAB „Pelenė“ finansinių ataskaitų parengimas
Įvadas. UAB „Pelenė“ apskaitos politika. UAB „Pelenė“ aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Individuali praktinė užduotis. priedai. Priedas UAB „PELENĖ“ Individuali praktinė užduotis Nr. Priedas UAB ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 48 puslapiai
2017 10 31
Valdymo apskaita savarankiškas darbas
9,7( 3 atsiliepimai )
Įkainių apskaičiavimas. Atlyginimo išlaidų nustatymas pagaminti vienai tonai produkcijos. Kalkuliacijos sudarymas. Lentelių sudarymas. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 02 06
Apskaitos dokumentai
Užduotis. Apskaitos dokumentai.Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Sąskaita faktūra. 5. Mokėjimo nurodymas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 12 04
Apskaitos organizavimas ir tvarka biudžetinėse įstaigose
Apskaitos organizavimas ir tvarka. Biudžetinėse įstaigose. Įvadas. Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimas. Biudžetinė įstaiga privalo. Biudžetinė įstaiga turi teisę. Asignavimų valdytojai. Buhalterijoms pavedama. Vyriausiasis ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2013 03 28
UAB „Eiva“ finansinis auditas
Įvadas. Užduotis UAB “Eiva” rizikos lygio nustatymas. Užduotis. reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas pagal UAB „Eiva“. UAB „ eiva“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimo rodikliai. Uždarojoje ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 03 13
Pervežimo įmonės faktinė savikaina
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Savikainos teorinis pagrindimas. Faktinės savikainos nustatymas UAB "Satan" pervežimų įmonėje. Veiklos rezultatų pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 20
Trumpalaikių įsipareigojimų auditas ab „grigiškės“
Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga. PEST analizė. SSGG analizė. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bendras ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 40 puslapių
2013 10 22
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita
Viešojo sektoriaus subjektųbuhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Minimalios apskaitos politikos nuostatos. Ilgalaikis materialusis turtas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Per ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 06
Pridėtinės vertės mokestis (2)
Įvadas. Mokesčio dydis Lietuvoje. PVM tarifai Europos Sąjungos valstybėse. Importas ir eksportas. Importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė. Paslaugų teikimas užsienyje. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 06 01
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys. Įvadas. Tarpinės finansinės atskaitos. Bendrosios nuostatos. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms keliami reikalavimai. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Sutrumpinto aiškinamojo rašto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 04 02
Savivaldybės biudžeto struktūrinė ir dinaminė analizė
Tauragės savivaldybės biudžeto struktūrinė ir dinaminė analizė. Įvadas. Savivaldybės biudžeto sandara. Savivaldybių biudžetų sudarymo samprata ir principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos. Tauragės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2013 03 28
Apskaitos programų palyginimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos programų aprašymas. Buhalterinės apskaitos programa „Contour Enterprise“. Buhalterinės apskaitos programa „Centas“. Buhalterinių apskaitos programų palyginimas ir pasirinkimas. Išvados. Literatūra ir ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 05
Darbo užmokesčio apskaita savarankiškas darbas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo užmokestis ir iš jo atskaitomi mokesčiai. Darbo užmokesčio samprata. Išskaitomi mokesčiai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio apskaita. Mokėjimo už darbą būdai, rūšys ir sistemos. Vidutinis darbo užmokestis. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 10 14
Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
Įvadas. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų pripažinimas pagal VAS. Sąnaudų vertinimas pagal VAS. Pardavimo savikaina pagal VAS. Sąnaudų pripažinimas pagal VSAFAS. Sąnaudų pripažinimas pagal tiekėjo išrašytus dokumentus VSAFAS. Sąnaudų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 04 28
Valdymo apskaita Pilnasis ir dalinis produktų savikainos skaičiavimo metodas
Įvadas. Gamybos ataskaitos. Gamybos atskaitos svertinio vidurkio metodu. Gamybos ataskaitos FIFO metodu. Pilnasis ir dalinis produktų savikainos skaičiavimo metodas. Pavyzdys.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 03 01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema