Apskaitos skaidrės

142 dokumentai
Įmonės apskaitos politika
Įmonės apskaitos politika. Savarankiškas darbas. Darbo tikslas –. Išanalizuoti įmonės apskaitos politiką. Įmonė erbaitas. Apskaitos politika. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės vadovas turi Parinkti ir įgyvendinti apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2015 02 06
Apskaita Atsargos
Kaunas. Sąvokos. Atsargų sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano. Atsargų skirstymas. Atsargų įsigijimas. Atsargų savikaina. Atsargų nurašymas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 04
Ilgalaikis turtas skaidrės
Ilgalaikis turtas. Darbo tikslas-Atskleisti ilgalaikio. Turto apskaitą. Ilgalaikio turto skirstymas. Nematerialus turtas. Materialus ir financinis turtas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio turto. Nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 01 11
Viešųjų įstaigų apskaita
Bendrosios nuostatos. Buhalterinė apskaita. 2. buhalterinė apskaita. nematerialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Korespondencijos. Imt apskaita. Korespondencijos. Finansinio turto apskata. Korespondencijos. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 207 puslapiai
2016 03 16
Įmonės veiklos finansinės analizės pristatymas
Uab „Pagėgių komunalinis ūkis“ veiklos finansinės analizės pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įmonės istorija, veikla ir apskaitos politika. 2012-2013m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Mokumo rodiklių ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 12 23
Kasos operacijos
Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir jo organizavimas. Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Grynųjų pinigų skaičiavimo apyrašas. Banko operacijų dokumentavimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2015 05 06
Finansinė atskaitomybė
Finansinės Atskaitomybės Esmė. Finansinė Atskaitomybė. Finansinę atskaitomybę sudaro. Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija. Finansinės Atskaitomybės Tikslas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 23
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio pripažinimas apskaitoje. Apskaičiuoto darbo užmokesčio registravimas apskaitoje. Išmokėto darbo užmokesčio registravimas apskaitoje. Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 01 16
Finansinių rezultatų apskaita
Finansinių rezultatų apskaita. Įmonės pristatymas. Pajamų ir sąnaudų klasifikacija. UAB „Projkelva“ sąskaitų korespondencijos pajamų apskaitai registruoti. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 04 17
Mano profesija Buhalteris
Mano profesija. buhalteris. Šiauliai. Mano profesija BUHALTERIS, Jurgita Jokubaitienė. Buhalteris3 Darbo aplinka. Buhalteris – tai žmogus, kuris yra atsakingas už įmonės finansines operacijas. Darbo aplinka ir priemonės. Tinkama darbo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 01 04
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita biudžetinėse įstaigose
Pirminis nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir statybos darbai. BĮ nuomotojas. Ilgalaikio materialiojo turto paprastasis ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 04 26
Mažoji bendrija
Mažoji bendrija. Mažosios bendrijos apskaitos principai. Kodėl verta atkreipti dėmesį į suteikiamas pasirinkimo galimybes? Mažoji bendrija – naujos galimybės smulkiajam verslui. Verslo pradžiai – krepšelis. Verslo pradžios krepšelį ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 20
Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema
Tema. Tikslas. Pasiekimai. Apskaitos tvarkymas. Apskaitos metodas. Apskaitos metodo elementai. Reglamentavimas. Apskaitos objektai. Sąskaitų sistema. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitos dalys. Įrašai turto ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2016 02 04
Komandiruočių Lietuvoje apmokestinimas
Komandiruočių lietuvoje sąnaudų pripažinimas (pelno mokesčio tikslais). Komandiruotės apibrėžimas. Komandiruotės įforminimas. Siuntimas į komandiruotę. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę. Garantijos darbuotojui. Dienpinigiai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 12 12
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Akcijų rūšys. Kapitalo apskaita. Akcijų priedai. Rezervai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Paskolos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2014 11 09
Apskaitos esmė ir reglamentavimas
Tema. Apskaitos teikiama informacija ir jos vartotojai. Pagrindinės apskaitos sąvokos*. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Apskaitos informacija. Reikalavimai, keliami apskaitinei informacijai. Apskaitos proceso esmė. Apskaitos pagrindiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 57 puslapiai
2016 10 23
Balansas
Balansas. Bendrosios nuostatos.  pagrindinės sąvokos. Turtas ir įsipareigojimai. Balanse pateikiamos informacijos grupavimas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 03 17
Apkaltos pagrindai ir procesas
Apkaltos pagrindai ir procesas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Apkaltos proceso samprata. Apkalta lr konstitucijoje. Apkaltos subjektai. Pagrindas pradėti apkaltos procesą. Apkaltos iniciatyva. Apkaltos proceso tikslas ir įgaliojimai. Įgaliojimai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 10
Inovacijų ir projektų valdymas
Inovacijų ir projektų valdymas. Rekomenduojama literatūra. Vertinimo tvarka. Projekto sąvoka. Projektų vadybos privalumai, lyginant su kitais organizavimo metodais. Projekto prasmės. Projekto charakteristikos. Projektų klasifikavimas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 03 19
Viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus sąskaitų planų palyginimas
Privalomas sąskaitų planas viešajame sektoriuje, jo ypatumai, palyginimas su sąskaitų planu verslo sektoriuje. Sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 03 07
Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle
Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle. Buhalterinės apskaitos įstatyme pateikiamas buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Finansinės atskaitomybės (apskaitos) informacijos vartotojai. Apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 102 puslapiai
2014 10 03
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 25
Dokumentų valdymo raida, bei dokumentų istoriniai faktai
Dokumentų valdymo raida, bei dokumentų istoriniai faktai. Įvadas. Šiame darbe domejausi dokumentų valdymo raida. Dokumentų valdymo istorija. Dokumentai atsirado labai seniai. Naujasis dokumentų valdymo tvarkymo etapas prasidėjo nuo 1990 ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 10 03
Ilgalaikio turto apskaita skaidrės
Tema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. IMT įsigijimo būdai. IMT Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Išlaidų susijusių su ilgalaikio turto paruošimu naudoti, pavyzdžiai. PVM ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 10 23
Lenkijos mokesčių sistema ir mokesčių administravimas
Lenkijos Respublikos mokesčių sistema ir mokesčių administravimas. Paruošė. Apie valstybę Teisinis pagrindas Mokesčių sistema. Lenkijos Respublika. Vidurio Europos valstybė Sostinė. Teisinis pagrindas. Mokesčių sistemos- Lenkijos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 10 04
Mokėjimo kortelės skaidrės - Mokėjimo kortelių rūšys ir jų išdavimo tvarka
Mokėjimo kortelių rūšys ir jų išdavimo tvarka. Supažindinti su mokėjimo kortelių rūšymis ir jų išdavimo tvarka. Sąvokos. Pirmosios kortelės pasaulyje. Pirmosios kortelės lietuvoje. Mokėjimo kortelių rūšys. Kredito kortelė. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 04 18
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas. Įmonės charakteristika. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos analizė. „Auksinės“ balanso taisyklės koeficientas. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 05 11
Apskaitos registrai
Apskaitos registrai. Apskaitos registrų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Bendrojo žurnalo pavyzdys. Specialieji žurnalai. Pirkimų skolon žurnale fiksuojamas trumpalaikio ir ilgalaikio turto pirkimas skolon. Pardavimų skolon žurnale ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2016 05 09
Ilgalaikio turto remonto apskaita
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Nuosavo arba lizingu valdomo turto remonto bei rekonstravimo finansinė apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto imt ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2011 04 08
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas skaidrės
Apskaitos esmė ir uždaviniai. Svarbiausias buhalterinės apskaitos tikslas. Apskaitos uždaviniai. Apskaitos informacijos. vartotojai. Apskaita turi pateikti dvejopą informaciją apie įmonės ekonominius išteklius. Apskaitos objektas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2017 04 13
×