Apskaitos atsakymai konspektas


Modulio dalyko programa APSKAITOS PAGRINDAI Žinių patikrinimo klausimai. Apskaitos informacijos formavimas Apskaitos informacija ir jos reikšmė valdymo sistemoje. Tarptautiniu lygiu. Šalies lygiu. Įmonės lygiu. Įmonės ekonominiai procesai ir jų apskaitos pagrindai. Ekonominiai ištekliai . Ūkinis įvykis. Ūkinė operacija –. Nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Atsargos , išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Turtas = Nuosavybė arba T =. Turtas = Savininkų nuosavybė + Įsipareigojimai. Savininkų nuosavybė = Turtas – įsipareigojimai Įsipareigojimai = Turtas – savininkų nuosavybė. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas ir apskaitos ciklo užbaigimas. Finansinių ataskaitų sudarymas ir apskaitos politika įmonėje. Pagrindinė ir papildoma literatūra Pagrindinė.

Apibrėžti pajamų ir sąnaudų kaupimo principą.

Pajamos registruojamos tuo laikotarpiu , kada buvo parduotos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai ,įforminti nuosavybės dokumentai , neatsižvelgiant į apmokėjimą .

Turtu apskaitoje laikomi visi ekonominiai ištekliai, jeigu įmonė tikisi gauti iš jų naudą ir jeigu jie turi vertę, kurią galima patikimai išmatuoti

Paaiškinti pagal kokius požymius skirstomas turtas

Apibūdinti kaip įtakoja savininkų nuosavybę : savininkų investavimai, pelnas, gautas iš ūkinės veiklos, nuostoliai, patirti dėl ūkinės veiklos , savininkų išėmimai.

savininkų nuosavybę didina savininkų investavimai, pelnas, gautas iš ūkinės veiklos, o mažina nuostoliai, patirti dėl ūkinės veiklos ir savininkų išėmimai.

Balansas (prac.balance – svarstyklės ) gali būti apibūdintas kaip dvejopų, tarpusavy susietų rodiklių visuma, kurių bendros sumos turi būti lygios.

Paaiškinti kaip grupuojama informacija balanse pagal 1 VAS „Balansas“

Pirmoji VAS grupė konkretizuoja LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir reglamentuoja finansinės atskaitomybės turinį

Paaiškinti palūkanų esmę. Kaip apskaičiuojama mėnesio palūkanų suma ?

Kada ir kodėl sąskaitos yra uždaromos ?

Kodėl pajamų ir sąnaudų sąskaitos dar vadinamos tranzitinėmis ?

Kas yra pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaita?

Kaip uždaroma pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaita?

LR Įmonių Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas ( 2008m.birželio 26 d. Nr.X-1634 Vilnius ) [Interaktyvus ] < Prieiga per internetą:http:www3.lrs/pss/inter3/dokpaieška.showdoc>

Periodiniai leidiniai: (1) Apskaitos ir mokesčių apžvalga, (2) Apskaitos ,audito ir mokesčių aktualijos, (3) Apskaita ir kontrolė, (4) Mokesčių žinios, (5) Valstybės žinios.

  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (1708 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Apskaitos atsakymai konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Apskaitos atsakymai konspektas. (2016 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-atsakymai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 11:59
×