Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje


Įvadas. Apskaitos darbo organizavimo metodai. Apskaitos samprata. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos darbo organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos darbo organizavimo ab “alita” įmonėje analizė. AB “Alita” veikla. Valdymo organizavimas. Kokybė ir eksportas. Naudota literatūra.


Temos aktualumas. Tik disponuojant išsamia ir teisinga informacija, yra galimybė sėkmingai funkcionuoti rinkos ekonomikai. Svarbu, kad visuomenė gautų nuolatinę, tikslią bei pigią informaciją apie aplink juos vykstančius įvykius. Tuomet jiems sprendimai bus aiškus ir pagrįsti sprendimais, kokiems poreikiams paskirstyti tam tikrus išteklius. Vienas pagrindinių rinkos ekonomikos uždavinių – aprūpinti informacija suinteresuotus asmenis, leidžiant efektyviai išnaudoti išteklius, o tokia informacija yra perteikiama per įmonės finansines ataskaitas.

Darbo tikslas – išanalizuoti reikalavimus apskaitos darbo organizavimui ir atskleisti, kaip praktiškai pritaikoma konkrečioje „X“ įmonėje.

Darbo objektas – apskaitos darbo organizavimas įmonėje.

Darbo uždaviniai:

išnagrinėti apskaitos darbo organizavimo metodus;

išanalizuoti „N“ įmonės apskaitos darbo organizavimą;

išanalizuoti apskaitos darbo organizavimo „N“ įmonėje tobulinimą.

Tyrimo metodai: literatūros analizė, duomenų sisteminimas, loginė analizė ir sintezė, atvejo analizė, palyginimo būdas.

Darbo apribojimai. Darbe nenagrinėjamos išteklių ir mokesčių fondų, valstybės, savivaldybių, reorganizuojamų, likviduojamų ir kitų įstaigų finansinės ataskaitos bei finansinių ataskaitų sudarymo ypatumai.

Jau daugiau kaip 1 tūkstantmetį prieš Kristų atsirado apskaita. To pagrindas žmonių noras žinoti savo išlaidas bei pajamas. Tie, kurie atlikdavo šias pareigas buvo vadinami – ekonomais, ūkvedžiais, raštininkais, o dabartinėje epochoje – buhalteriai, apskaitininkai, finansistai.

Šiuolaikinės techninės pažangos, ekonomikos augimo bei verslo plėtros sąlygomis įmonių finansinė apskaita ir atskaitomybė tampas vis aktualesnė ir svarbesnė: atnaujinti verslo apskaitos standartai, finansiniai įstatymai, steigiama naujos finansinės veiklos elektroninė apskaita.

Apskaita – tai procesas vienas pirmųjų įkurtas valdyti ūkinei veiklai. Pirmiausiai ji padėjo tinkamai formuoti ir pateikti informaciją apie materialinę ūkio būklę, tačiau vystantis visuomenei ir tobulėjant gamybiniams procesams tapo labai sudėtinga informacijos sistema ūkio grandims valdyti.

Apskaita susistemina, suskaičiuoja, nustato ir apibendrina duomenis. Tai tiesiog suanalizuotos ir sutvarkytos informacijos šaltinis, kuris leidžia daugiau sužinoti apie teisingą materialinių, darbo bei finansinių išteklių panaudojimą įmonėje, apie jos veiklos rezultatus. Tai svarbu net tik įmonės vadovui, bet ir jo pavaldiniams.

Apskaitos metodas vartotojui taip pat teikia galimybę bet kuriuo metu gauti informacijos apie įmonės:

Įsipareigojimų apimtį bei sudėtį (Bagdžiūnaitė, V., 2004).

J. M. Godfrey ir kt. (2006) teigimu, apskaita nuo kitų mokslų skiriasi vienu svarbiu aspektu: iš esmės tai mokslas, kilęs iš praktinės veiklos, tačiau teorija nėra nesvarbi. Tai žmonių, kurie suformulavo tam tikrus teorijos pagrindus ir dirbo, kad įrodytų jų pagrįstumą, mąstymo rezultatas. Taigi teorijos vaidmuo apskaitoje yra kitoks, palyginus su kitais (pvz., gamtos) mokslais, kuriuose teorijos formuojamos pagal empirinius stebėjimus. Apskaitoje praktika gali būti lengvai pakeista įgyvendinant teoriją, o tai neįmanoma kituose moksluose.

Apskaitos svarba ir esmė – tai galutinis informacijos pateikimas atspindėti įmonės būklę bei specifinius jos bruožus tam tikru momentu. Labai svarbu, kad kiekvienos įmonės vadovai sugebėtų tinkamai išanalizuoti savo veiklos apskaitos rezultatus, kitaip bus sunku susivokti savo įmonės specifikoje.

Apskaita, kaip ir daugelis kitų specifinių dalykų yra skirstoma į keletą rūšių:

Finansinė apskaita susideda iš ūkinių operacijų analizės bei registravimo, apima ir finansinės atskaitomybės parengimą. Svarbiausia šios paskaitos esmė – tai teisingos informacijos pateikimas apie turimą įmonės turtą, nurodant kam tas turtas priklauso, suteikiant informacijos ar įmonės veikla pelninga ar nuostolinga. Visa informacija tvarkoma prisilaikant bendrųjų apskaitos principų.

Kiekvienos įmonės vadovas bei buhalterinis žino, kad apgaulingai vykdoma buhalterinė veikla, tai nusikaltimas už kurį dažniausiai baudžiama net tik pinigine bauda, bet ir neišvengiama baudžiamosios atsakomybės.

  • Apskaita Diplominis darbas
  • Microsoft Word 214 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (3838 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurgita
  • Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje. (2016 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-darbo-organizavimas-ir-tobulinimas-n-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:42
×