Apskaitos egzaminui špera


Kas yra bendrieji apskaitos principai. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai ? Ir ką jie reiškia. Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai. Kas yra apskaitinė informacija. Kam yra skirta finansinė apskaita. Kam yra skirta valdymo apskaita. Kam yra skirta mokestinė apskaita. Kokių principų laikosi apskaitininkai rinkdami ir apdorodami informaciją. Kas yra ekonominiai ištekliai. Apskaitos dokumentų tvarkymas. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai. Kuo skiriasi ūkinis įvykis nuo ūkinės operacijos. Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų. Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų. Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas. Kas yra saskaitų planas. Sąskaitų planas – sąrašas sąskaitų , kurios naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje. Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas ? Kas yra sąskaitos ? Sąskaitos. Apskaitinė lygybė. Dvejybinio įrašo esmė. Kas yra paprastasis įrašas ? Kas yra koreagavimas. Kas yra kalkuliavimas ? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos ? Kokiuose registruose ? Kas yra didžioji knyga ? Kokia yra įmonės turto struktūra ? Į kokias grupes skirstomi turto šltiniai. Kaip balanse pateikiamas ilgalaikis turtas ? Kas yra apskaitos ciklas ? Koks turtas yra ilgalaikis ? Koks turtas yra trumpalaikis ? Kokie yra atsargų įkainojimo metodai ir kaip jie turi būti parenkami ? Kaip yra įkainojamos atsargos apskaitoje. Kokie yra taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo būdai. Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus. Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti amortizuoti ? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte.

Vidiniai – savininkai, akcininkai, darbuotojai; Išoriniai – kreditoriai, tiekėjai, pirkėjai, konkurentai, mokesčių sistemos tvarkytojai, vertybinių popierių birža, įvairios valdžios institucijos, kiti vartotojai.

Ji skirta įmonės vadovybei, siekiančiai priimti tinkamus valdymo sprendimus.

Ji skirta valstybės institucijoms, apmokestinimo bazei apskaičiuoti ir mokesčių apskaičiavimo teisingumui įrodyti.

Optimalumo, konservatyvumo arba apdairumo, svarbumo, ažūriškumo (grįžtamosios informacijos laiku pateikimas valdytojams), patikimumo.

Tvarkymo nuostatos: Privataus ir viešojo verslo įmonėse, kituose ūkio subjektuose privaloma dokumentuoti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Dokumentavimas – tai pagrindimas dokumentais.

Sąnaudos yra pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tuo laikotarpiu, kada jos buvo patirtos pajamoms uždirbti. Sąnaudų pripažinimo kriterijus remiasi palyginimo principu, kad sąnaudos turi būti adekvačios uždirbtoms pajamoms. Pajamos yra fiksuojamos pardavimo kainomis, o sąnaudos — savikainos.

Sąskaitų planas – sąrašas sąskaitų, kurios naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje. (Įmonės sudaro visų naudojamų sąskaitų sąrašą - sąskaitų planą. Jame pateikiami visų naudojamų sąskaitų pavadinimai bei jų numeriai. Egzistuoja tam tikros sąskaitų numeravimo taisyklės. Sąskaitos numerio pirmasis skaičius parodo, kokios tai klasės sąskaita, kiti numeriai pateikia detalesnę informaciją apie atitinkamą apskaitos objektą.)

17. Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas? Sąskaitų plane sąskaitos išskirtos pagal turtą ir nuosavybę.

  • Apskaita Špera
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (3110 žodžiai)
  • Roberta
  • Apskaitos egzaminui špera
    10 - 6 balsai (-ų)
Apskaitos egzaminui špera. (2015 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-egzaminui-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:39
×