Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas


Apskaitos skaidrės.

Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas. Apskaitos raida. Apskaitos raida Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Apskaitos sistema. Informacijos sistema. Buhalterinė apskaita. Uždaviniai. Bendrieji apskaitos principai. VAS nurodyta bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Naujoji direktyva 2013/34/ES išskyrė net 5 įmonių kategorijas. Finansinių ataskaitų rinkiniai. Įmonės balansas. Balanso formos pokytis. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos pokytis. Sąvokos. Reikalavimai apskaitai. Apskaitos rūšys. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Apskaitoje naudojami matai.


Apskaitos esmė , uždaviniai ir apskaitos informacijos vartotojai Apskaitos informacijos valdymo ir formavimo procesas Bendrieji apskaitos principai Reikalavimai apskaitinės informacijos formavimo procesui.

Iki XIII a. apskaita buvo tvarkoma vienuolynuose XV a. atsirado dvejybinė apskaitos sistema 1494 m. ją paskelbė Luka Pačiolis XIX a. apskaitinikai išmoko paskaičiuoti pelną.

Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo (inventorinė apskaita, raštinės, lažo apskaita, vienuolynų apskaita) Tarpukario ir antrojo pasaulinio karo metai (apskaitą lėmė įmonių dydis, 1924 m. Buhalterinės apskaitos įstatymas) Sovietų valdžios metai (griežtas centralizuotas vadovavimas ir reglamentavimas, politizuota).

Apskaitos pertvarkymas (1990-1991) Normatyvinių aktų priėmimas (1991-1995) Normatyvinių aktų taikymas ir jų tobulinimas (1995-iki šių dienų).

Vidaus vartotojai Vadovai, vadybininkai (Planuoja ir kontroliuoja operacijas).

Naujoji direktyva 2013/34/ES išskyrė net 5 įmonių kategorijas:.

Mikro(labai mažos) 2.Mažos 3.Vidutinės 4.Didelės 5.Viešojo intereso (bent jau listinguojamos įmonės, bankai ir draudimo įmonės).

Balansas – nebe pavyzdinės, o PRIVALOMOS FORMOS Grąžinami straipsniai: C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos Atidėjiniai–atskira įsipareigojimų kategorija, neskirstoma į trumpalaikius ir ilgalaikius, kuri apima: Pensijų atidėjinius Mokesčių atidėjinius Kitus atidėjinius.

Biologinis turtas suskirstomas į ilgalaikį (kitas ilgalaikis turtas) ir trumpalaikį (atsargos) Papildoma informacija apie asocijuotąsias ir įmonių grupės (t.y. tos pačios įmonės patronuojamąsias ir patronuojančiąsias) įmones detalizuojama finansinio turto ir per vienus metus gautinų sumų straipsniuose Pasikeičia balanso straipsnių išdėstymas.

 • Apskaita Skaidrės
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Minde
 • 46 puslapiai (1765 žodžiai)
 • Kolegija
 • Apskaitos skaidrės
 • MS PowerPoint 98 KB
 • Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas
  10 - 2 balsai (-ų)
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas. (2017 m. Sausio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-esme-apskaitos-informacijos-formavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:30