Apskaitos ir audito konspektas egzaminui


Bendrieji apskaitos principai bap. Verslo apskaitos standartai vas. Tarptautiniai apskaitos standartai tas Bendrieji apskaitos principai BAP. Verslo apskaitos standartai VAS. Tarptautiniai apskaitos standartai TAS. Finansinė atskaitomybė. Finansinės ataskaitos ir jų sudarymo tvarka bei reikalavimai. Turtas. Turto esmė. Turto elementai ir jų pokyčiai registruojant ūkines operacijas. Įmonės turto rūšys. Ilgalaikio turto apskaita. Yra taikomi šie pagrindiniai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo būdai. Trumpalaikio turto apskaita. Parduotų prekių ir pagamintos produkcijos savikainos nustatymo būdai. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų apskaita. Nuosavas kapitalas. Nuosavo kapitalo sudėtis , formavimo šaltiniai bei nuosavo kapitalo pokyčiai. Akcinės bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama. Apmokėtas įstatinis kapitalas. Rezervas savoms akcijoms. Nepaskirstytasis pelnas nuostolis. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas nuostoliai. Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas nuostoliai. Trumpalaikis finansavimas - tai trumpalaikės skolos , kurias įmonei reikia sumokėti per vienerius metus. Konservatyvioji politika ,. Nuosaiki politika ,. Agresyvioji politika ,. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai banko kreditai ,. Komerciniai kreditai ir vekseliai. Kreditai su užstatu. Terminuota ilgalaikė paskola. Garantuojamos paskolos. Negarantuojamos paskolos. Nuomos mokestis – tai kaina , mokama už nuomojamų objektų teikiamas paslaugas per tam tikrą laikotarpį. Savininkų nuosavybė. Kapitalo akcijos. Nepaskirstytą pelną ,. Kapitalo kaštus.


Verslo apskaitos standartai (VSA) įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d.

VAS susisteminta buhalterinės apskaitos informacija, jie parengti remiantis Europos Sąjungos teise ir Tarptautiniais apskaitos standartais. VAS nuolat tobulinami ir papildomi.

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi V AS tik tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti fmansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti.

Lietuvos Respublikos apskaitos įstatymas įpareigoja ūkio subjektus sudaryti atskaitomybę, tačiau valdymo (vidaus) apskaitos sistemą jie gali pasirinkti savarankiškai.

Minėti norminiai aktai reglamentuoja finansinę apskaitą. Buhalterinės apskaitos įstatyme nurodyta, kad įmonės savarankiškai pasirenka vidinę apskaitos sistemą. Vadovaujantis norminiais aktais, reikia nuolat domėtis jų pakeitimais.

Finansinė atskaitomybė. Finansinės ataskaitos ir jų sudarymo tvarka bei reikalavimai

Visos įmonės, sudarydamos finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo.

Metinės finansinės atskaitomybės sudarymo bendruosius reikalavimus apibrėžia 1-asis Verslo apskaitos standartas. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti tarpusavyje susieta. Ji turi suteikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, veiklos rezultatus, įsipareigojimus bei pinigų srautus. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti neutrali ir patikima, aiški ir suprantama, kad informacijos naudotojai galėtų priimti atitinkamus sprendimus. Jeigu finansinė atskaitomybė parengta ne pagal Verslo apskaitos standartus, to priežastys turi būti išdėstytos aiškinamajame rašte.

Balanse parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną.

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitoje pateikiama informacija apie nuosavo kapitalo apsikeitimus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat ir pelno paskirstymas.

Ne visi juridiniai asmenys pildo vienodos formos atskaitomybę. Kokią atskaitomybės formą turi pildyti konkretus juridinis asmuo priklauso nuo finansinės atskaitomybės pasirinkimą lemiančių kriterijų. Pilnos atskaitomybės formas pildo įmonės, kurių rodiklių dydžiai didesni: grynosios pardavimo pajamos per ataskaitinius metus 7 mln. Lt, balanse nurodyto turto vertė 5 mln. Lt, vidutinės sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus 10 žmonių. Jeigu minėtų rodiklių dydžiai lygūs arba mažesni, pildoma trumpoji atskaitomybės forma.

Šis balanso straipsnis užpildomas pagal sąskaitos 331 Privalomasis rezervas duomenis.

            Kapitalo perteklius. Kai įmonė sukaupia žymiai daugiau pinigų negu jai reikia, pvz., skolindamasi arba parduodama akcijas bei obligacijas, tai sakoma, kad ji turi kapitalo perteklių. Kapitalo perteklius labai nuostolingas, kadangi tai nenaudingos lėšos, kurios galėtų būti panaudotos materialioms vertybėms kurti. Be to, tai užkrauna įmonei nereikalingą naštą, nes tenka mokėti dividendus ir palūkanas už investicijas, kurios šiuo momentu visai nereikalingos.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Jų esmė, susidarymo atvejai ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje

Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Ūkinių operacijų registravimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimas ir uždarymas.

SVARBU Turto sąskaitų galutinės sumos – jų likučiai – atspindimi balanso Turto dalyje.

Analitinės sąskaitos atitinka konkrečią turto ar nuosavybės rūšį. Prekės – sintetinė sąskaita, avalynė – analitinė sąskaita.

  • Microsoft Word 73 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (15357 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukrecija
  • Apskaitos ir audito konspektas egzaminui
    10 - 1 balsai (-ų)
Apskaitos ir audito konspektas egzaminui. (2019 m. Birželio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-ir-audito-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 13 d. 14:50
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo